Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Militær sagsbehandler


Militær sagsbehandler

Brænder du for at arbejde med frivilligt hjemmeværnspersonel? Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvis primære opgave er uddannelse af frivillige flyverhjemmeværnssoldater? Er du en dygtig, ambitiøs og dedikeret premierløjtnant eller kaptajn med lyst til militær sikkerhed, inspektionsvirksomhed og general forvaltning? Så er stillingen ved Flyverhjemmeværnets Planlægnings- og Ressourcesektion måske lige noget for dig!

Om os
Flyverhjemmeværnet blev oprettet i den nuværende struktur pr. 1. januar 2017 på baggrund af omorganisering af det samlede Hjemmeværn – herunder det nu nedlagte Flyverhjemmeværnsdistrikt. Flyverhjemmeværnet er i dag landsdækkende – med hovedkvarter i Vordingborg, samt medarbejdere placeret i Karup og Aalborg.

Flyverhjemmeværnets stab er organiseret i en Luftoperationssektion, en Planlægnings- og Ressourcesektion samt en Operations- og Støttesektion. Flyverhjemmeværnets Stab består pt. af 28 civile og militære medarbejdere.

Flyverhjemmeværnet er en selvstændig myndighed under Hjemmeværnskommandoen, og vores primære operative opgave er støtte til Flyvevåbnet i forbindelse med nationale operationer. Flyverhjemmeværnet koordinerer støtten til Flyvevåbnets militære opgaveløsning samt øvelses- og uddannelsesstøtte.

Flyverhjemmeværnet har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Værnsfælles Forsvarskommando, Flyverstaben, Landsdelsregionerne, Politiet samt øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab. Flyverhjemmeværnet har pt. ca. 1.100 flyverhjemmeværnssoldater i den aktive struktur samt ca. 3.550 flyverhjemmeværnssoldater placeret i Flyverhjemmeværnets Reserve.

Flyverhjemmeværnets Planlægnings- og Ressourcesektion varetager primært opgaver, som er rettet mod den frivillige struktur. Sektionen har således ansvaret for planlægning, økonomi, logistikstøtte, etablissementsstøtte samt administrativ støtte til 28 underlagte hjemmeværnseskadriller.

Planlægnings- og Ressourcesektionen har således ansvaret for vores sekretariat, som forestår den administrative støtte til personel og eskadriller i den frivillige struktur, samt intern administrationsstøtte til staben.

Udover sektionschefen (major) indgår der 10 medarbejdere i sektionen; to kaptajner, én sekretariatsleder, tre sekretariatsmedarbejdere (hvor to er placeret i Jylland) samt to logistikmedarbejdere, én stabshjælper og én kontorelev.
Om stillingen
Vi er en fleksibel og geografisk adskilt arbejdsplads, hvor dit udgangspunkt enten kan være Flyvestation Karup eller Vordingborg kaserne. Du skal forvente at en del af din tjeneste vil foregå om aftenen og i weekends. Der vil være mulighed for at anvende hjemmearbejdsplads og hjemmearbejdsdage, efter aftale med sektionschefen.

Som militær sagsbehandler varetager du selvstændigt sagsbehandling af pålagte opgaver med reference direkte til sektionschefen. Som en del af vores fragmenterede organisation, vil du ligeledes blive en vigtig brik for udlevelsen af sektionschefens ledelsesvirke generelt i Planlægnings- og Ressourcesektionen.

Du er over for sektionschefen ansvarlig for udførelse af selvstændig sagsbehandling og støtte inden for Flyverhjemmeværnets militære sikkerhed, inspektionsvirksomhed, HR-området samt ansvarlig for dele af den militære sagsbehandling og forvaltning i Flyverhjemmeværnet. Mere konkret skal du være i stand til at løse følgende opgaver:

• Sikkerhedsofficer.
• Ansvarlig for Flyverhjemmeværnets inspektionsvirksomhed.
• Aktivitetsplanlægger (FHV AKOS).
• HR-relaterede opgaver.
• Generel forvaltning og sagsbehandling.

Sagsbehandlingen vil blandt andet omfatte planlægning, tilrettelæggelse og controlling af flyverhjemmeværnets uddannelsesaktiviteter. I relation til eskadrillerne, består arbejdet blandt andet af rådgivning og sparring.

Du vil naturligvis få indflydelse på dine arbejdsopgaver, og du vil få mulighed for at benytte og videreudvikle dine kvalifikationer. Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag, og hos os er det at kunne udføre selvledelse en stor del af hverdagen. Stillingen placeres enten i Karup eller i Vordingborg alt efter ansøgernes geografiske muligheder.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført Føringskursus, vil du i så fald kunne indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling. Det er en fordel, hvis du har en baggrund i Flyvevåbnet.

Du har erfaring i stabsarbejde, uddannelsesplanlægning samt besidder en god helhedsforståelse. Det er en fordel, hvis du tillige har operativ indsigt i Flyvevåbnets opgaveløsning.
Du har sans for detaljer og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du er god til at samarbejde og har forståelse for de frivilliges arbejdsbetingelser.

Vi forventer, at du er i stand til at udøve selvledelse, bevarer overblikket – holder mange ”bolde i luften” samt er i stand til at prioritere dine arbejdsopgaver med fokus på det frivillige personel og Flyverhjemmeværnets eskadriller.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Planlægnings- og Ressourcesektion, major Jesper B. Nielsen, FHV-CHPR@mil.dk, telefon 2012 8926.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-TSE@mil.dk, telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2022 og samtaler forventes afholdt i løbet af januar 2023. Tiltrædelse i stillingen 1. marts 2023. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FHV - Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer. Flyvehjemmeværnet består af 28 hjemmeværnseskadriller, hvoraf den ene udgør Hjemmeværnets Flyvende kapacitet. Ud over bevogtning af Flyvevåbnets installationer anvendes Flyverhjemmeværnets frivillige også til løsning af opgaver andre steder i landet, når Forsvaret og Flyvevåbnet har brug for støtte. Det kan f.eks. være, når fly sikkerhedslander i civilt terræn eller mere skarpe bevogtningsopgaver i krise og ved forhøjet beredskab.
Flyverhjemmeværnet har samlet set ca. 4.500 frivillige, hvoraf ca. 1.300 er i den aktive struktur. Vi er 24 militære og civile medarbejdere i Flyverhjemmeværnets faste stab fordelt på Vordingborg og Karup samt en enkelt medarbejder i Aalborg.
Se mere på www.hjv.dk/oe/fhv

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.12.2022

Indrykningsdato

20.10.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent