Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

NIELS JUEL søger ny Taktisk Officer Efterretning


NIELS JUEL søger ny Taktisk Officer Efterretning

Har du lysten og evnen til at være med til at tage næste skridt i Søværnets implementering af SM-2 missiler og videreudvikle fregatvåbnet som Air defence fregatter?
Er du officer af taktisk linje og har gode evner inden for taktik, planlægning og ledelse?
Er du interesseret i at få direkte indflydelse inden for såvel planlægning samt udførelse af Søværnets operative opgaver? Så søg stillingen som Taktisk Officer Efterretning på fregatten NIELS JUEL
Om os

Fregatten NIELS JUEL er en af Danmarks mest teknologisk avancerede arbejdspladser. Skibet er udrustet til at kunne løse en bred vifte af opgaver i hele konflikspektret, og er en af Forsvarets mest slagskraftige våbenplatforme.

NIELS JUEL har et varieret sejladsmønster, der veksler mellem øvelser og operationer. Fregatten har senest i 2019 og 2020 været en del af en fransk hangarskibsgruppe, der blandt andet leverede støtte til Operation Inherent Resolve. I 2021 blev fregatten efterset og opdateret i forbindelse med en længere eftersyns- og værftsperiode.

2022 er et spændende år med hvor vi bland andet har deltaget i DANSARC-forløbet. Det kulminerer med et ophold ved FOST i Plymouth i efteråret 2022. I 2023 forventer vi at skulle deltage på større øvelser samt indsættes i SNMG1.

Der hersker en udpræget ”fregatmentalitet” ombord, og besætningen er stolte af det operative håndværk og høje niveau, som de leverer, og som det kræver at drive en moderne fregat. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet, høj faglighed, samarbejde og planlægning for at få enderne til at mødes i en dynamisk hverdag.Om stillingen
Stillingen som Taktisk Officer Efterretning (TAO-E) er meget alsidig og indeholder alle aspekter af officersvirket.

Konkrete operative opgaver.

Stillingen er todelt i forhold til opgaver til søs samt opgaver, når skibet ligger i havn. Fælles for begge dele er, at du skal arbejde tæt sammen med skibets operationsofficer samt NIJU’s tre andre TAOer.

Til søs er du sammen med resten af TAO-teamet ansvarlig for at planlægge og gennemføre den taktiske indsættelse af fregatten.

Som TAO-E vil du indgå i skibets Air defence sektion, som varetager forsvaret af luftrummet omkring NIJU, samt den styrke som NIJU evt. sejler sammen med.
I KLART SKIB vil du varetage rollen som ”weapon allocator”. Jobbet stiller store krav til din viden omkring fregatternes våben og sensorpakke og din evne til at kunne tænke klart og agere rationelt i pressede situationer. Som weapon allocator vil du desuden være NIJU’s primære våbenleder. Derfor har TAO-E også et tæt samarbejde med våbensektionen.
Som TAO-E er du leder af skibets efterretningscelle. Du vil blive nærmeste foresatte for fregattens efterretningsofficer.

I havn vil du få tildelt såvel planlægningsopgaver samt almen sagsbehandling. Du er ansvarlig for at varetage sagsbehandling, som omhandler alt hvad der har med taktisk anvendelse af skibets våbensystemer at gøre.

Endvidere vil du blive tildelt opgaver inden for udviklingen af AAW og EW.

”Vi tilbyder”
Vi tilbyder den ultimative stilling som taktisk officer, hvor du både får mulighed for at anvende dine egenskaber inden for taktik og våbenanvendelse samt inden for ledelse og planlægning. Det er ydermere en stilling, hvor du i høj grad selv er med til at skabe opgaverne og løsningerne på pålagte opgaver.

Vi lægger stor vægt på at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alles forskelligheder og ikke mindst behov. Der er således mulighed for en varierende tjeneste, hvor du både ville skulle arbejde til søs og i havn samt har mulighed for længere perioder med afspadsering.
Du vil være en naturlig og oplagt kandidat til at varetage rollen som TAO-Luft og leder af Air defence sektionen, såfremt denne skulle blive ledig under din ansættelse.
Om dig
Du er uddannet taktisk officer i Søværnet og har gennemført (eller er i gang med at gennemføre) Taktisk Officerskursus (TOK). Du har erfaringer fra taktisk sejlads og operationer – gerne på fregatter. Derudover er du i besiddelse af våbenlederkurser. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere lignende stillinger.

Du besidder stærke analytiske evner og er god i skriftlig kommunikation. Du går op i at levere høj kvalitet i udarbejdelsen af skriftlige produkter og signaler, og har basal forståelse for taktisk sagsbehandling.

Du er samarbejdsorienteret, struktureret og fleksibel. Du er klar på at arbejde i et miljø, hvor tingene kan ændre sig med kort varsel. Du har solide lederegenskaber, som du aktivt kan anvende til at motivere medarbejderne, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning.

Såvel premierløjtnanter og kaptajnløjtnanter opfordres til at søge stillingen.

Du er bedømt egnet til INTOPS, kan sikkerhedsgodkendes, bestå forsvarets træningstilstandsprøve og opretholde blåt bevis.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficer KL Kennet Pedersen enten på mail 2E-NIJU-OPO@MIL.DK eller telefon +45 3016 9453, Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022. Stillingen ønskes besat pr. 1 november 2022 eller snarest herefter, vi venter gerne på den rigtige.Jobsamtaler forventes afholdt i uge 41..

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested vil være ved Flådestation Korsør

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operatio-ner.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkepro-ducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde op-timalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

14.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent