Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling - Staff Assistant til Multinational Division North


Rådighedsstilling - Staff Assistant til Multinational Division North

Multinational Division North søger en operativt indstillet seniorsergent af reserven til Crisis Establishment.

Er det dig, så er der en ledig stilling som befalingsmand af reserven ved staben.
Om os
Multinational Division North (MNDN) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).
Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Staff Assistant (engineer) er en del af Engineer Center, der leverer ingeniørprodukter til hovedkvarterets føring og planlægning. Staff Assistant bidrager til Situational Awareness i tæt samarbejde med centrets Engineer Operations og indgår som CBRNBM i hovedkvarterets CBRN Collection Cell, når denne aktiveres. Du skal varetage centrets administrative og praktiske opgaver samt være leder for centrets stabshjælpere.
Om dig
Du er seniorsergent af reserven med kendskab til stabsorganisation og procedurer og har kompetencer indenfor, eller stor interesse i enten operationer, information management, efterretningstjeneste, og strategiske kommunikationsaktiviteter.

Du er en udpræget team player, der har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne som de kommer. Du evner at formulere dig både i skrift og tale på dansk og engelsk.
Du kan arbejde under pres uden at miste overblikket, og du er fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsninger og ressourcer.

Erfaring fra internationale missioner og stabstjeneste er ønskeligt.
Vi forventer du er præcis, hjælpsom, loyal og arbejder struktureret med sans for detaljen.
Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode arbejdsrelationer.

Vi har brug for personer der kan afsætte en del rådighedsdage på årsbasis, da aktiviteternes forberedelse og afvikling typisk strækker sig over et år, derfor typisk 20 rådighedsdage eller flere efter nærmere aftale.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til seniorsergent af reserven og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarets Personelstyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5%.

Sam ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingerne ved de enkelte POC, via mail til MNDN-KTP-G1@FIIN.DK, eller ved administrationsbefalingsmand seniorsergent Ole Munch Neilsen på telefon 72 83 10 27 / 40 74 07 19.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022 og ansættelsessamtaler gennemføres løbende.
Ansættelse i stillingen sker ligeledes løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent