Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Militær vagt til Forsvarets Efterretningstjeneste

Har du mod på at blive en vigtig spiller i et operativt sikkerhedsmiljø?   Og har du det mentale overskud samt den psykiske og fysiske robusthed, som det kræver at være militær vagt i en efterretningstjeneste? 

Hvis du samtidig besidder et højt ambitionsniveau og professionalisme, så er du måske den nye miltære vagt, som vi søger til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
FE er en helt særlig arbejdsplads med et unikt miljø, hvor fokus på sikkerhed og service er i højsædet. Påbegyndelsen af Danmarks historiens største sikkerhedsbyggeri af FE's nye Domicil på Svanemøllen Kaserne er begyndt. Derfor skal vagtstyrken udvides med et større antal medarbejdere.

Du vil indgå i et operativt sikkerhedsteam med ansvar for lokation- og personbeskyttelse samt ansvar for den fysiske sikkerhed af statens hemmeligheder og for dine kollegaer. 

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og have en stor grad af selvmotivation. Du vil blive en del af et sikkerhedsteam med en bred og solid faglig baggrund. Du skal være serviceminded, beslutningskompetent og evne at finde kvalificerede faglige løsninger. Teamet er kendetegnet ved at være gode til at samarbejde, kommunikere og handle helhedsorienteret.

Vi tilbyder tjeneste i et team, der har fokus på faglighed, og hvor muligheden for udvikling af kompetencer inden for sikkerhedsområdet vægtes højt. Du skal være klar på at blive uddannet på forskellige operationelle it,-overvågning,-adgangssystemer til operatørniveau. Vi giver dig oplæring. 

Din turnus består af minimum 12 timers varighed - dag. nat samt weekender, hvilket giver mulighed for at holde fri på andre tidspunkter. 

Du og din baggrund er vigtig
Det er en militær stilling. Du har erfaring som konstabel, overkonstabel, gerne med kendskab til vagttjeneste fra andre dele af Forsvaret, hvor fx tjeneste som militær politi (MP) eller bevogtningsassistent kunne være en relevant baggrund, men det er ikke et krav.

Derudover må du også gerne have solid praktisk erfaring med førstehjælp samt håndtering af håndvåben, men dette er ikke et krav.  

Det er et krav, at du har gennemført Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) eller tilsvarende. Er du fra Søværnet eller Flyvevåbnet, skal du have gennemført basisuddannelsen i disse værn samt en funktionsuddannelse.

Du skal have kørekort til minimum kategori B.

Din nye arbejdsplads 
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. 

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling. 

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber. 

Tjenesten i vagtcentralen bestrides som kontinuerlig tjeneste af 12 timers varighed, og du kommer til at indgå i en fast vagtturnus. 

Du vil være underlagt en vagtholdsleder som er foresat for det øvrige personel på vagtholdet.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Stillingen er værnsfælles. Stillingen er klassificeret som en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Forsvarets Efterretningstjeneste, København.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan  sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget senest den 24.03.2024. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler løbende og stiler mod en ansættelse hurtigst muligt og efter aftale. 

Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til den lokale HR-Partner på mailadressen fe-1119@fe-ddis.dk I emnefeltet anføres "Militær vagt".

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores beretning, ”UDSYN”, hvor du bl.a. kan få oplysninger om FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige forhold.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
 

Generel information


Tjenestested

Skydebanevej 8, 2791 Dragør, Danmark

Geografi

Skydebanevej, Dragør

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

24.03.2024

Indrykningsdato

09.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent