Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Personeladministrationsbefalingsmand ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Personeladministrationsbefalingsmand ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Brænder du for personelforvaltning og har du lyst til at være en del af personelsektionen ved Den Kongelige Livgarde?
Om os
Den Kongelige Livgarde er et stort regiment med to overordnede opgaver: Vagten om De Kongelige Slotte og Palæer, og uddannelse af de bedst mulige soldater til den danske felthær. Livgarden er indsat konstant, og de afledte opgaver er mange og mangfoldige. Det stiller store krav til personellet, som til gengæld kan stille berettigede krav til regimentets personelforvaltning. Derfor har vi et højt ambitionsniveau på HR-området.

Garnisonsstøtteelementet (GSE) ved Den Kongelige Livgarde er myndighedens stab med ansvar for planlægning og koordination mellem enhederne og øvrige myndigheder på garnisonen. Garnisonsstøtteelementet står for støtten til CH LG, PSN forvaltning, PSN administration, KTO virke, Militær Sikkerhed herunder kaserne vagten, Vagt- og sikkerheds planlægning og koordination i forhold til vagten om De Kongelige Slotte og Palæer, koordination af styrkeindsættelse i INTOPS og NATOPS, logistikkoordination, UMAK-støtte, arbejdsmiljørådgivning, farlig gods-kontrol og -rådgivning, etablissementskoordination, uddannelseskoordination ift. styrkeproduktion, uddannelsesstøtte i forhold til eksercits og ceremoniel tjeneste, og økonomistyring.

Elementet varetager ligeledes myndighedspostkasse rollen, og er POC i forhold til kontakt med HKO, og FSV øvrige eksterne myndigheder, og civile partnere.
Om stillingen
Som personeladministrationsbefalingsmand (PADBM) vil du indgå i en lille sektion af tre medarbejdere.

Din opgave bliver at varte konstabelgruppen (M1xx). Herunder:
Behandle ansøgninger til uddannelse, herunder prioritering og påtegninger.
Behandle jobopslag og ansøgninger til stillinger, samt forestå ansættelsessamtaler i koordination med respektive enheder.
Udnævnelser.
Ajourføre bemandingslister.
Kontrollerer lønbudget.

Du kommer også til at varetage hvervning ved Hærens Basis Uddannelse (HBU) til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU).

Stillingen som PADBM er meget selvstædig med mulighed for sparing internt i sektionen.

Stillingen er nyoprettet og du vil derfor kunne være med til at tilrettelægge opgaverne i samarbejde med personelforvalteren for M300 og PADBM for M200.

Arbejdstiden er som udgangspunkt indenfor normal tjenestetid, med fleksible komme/gå tider, samt mulighed for at arbejde hjemmefra. Der er dermed gode muligheder for at skabe en optimal balance mellem job og fritid.
Om dig
Du er seniorsergent, eller som minimum en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse.

Det er ønskeligt at du har en baggrund ved regimentet, gerne i forskellige administrative stillinger med gode kompetencer i DeMars, og gerne med kendskab til KESDH (WorkZone).

Du må gerne tidligere have gjort tjeneste ved Forsvarets Personel Styrelse (FPS) eller lign.

Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat.

Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder i et administrativt miljø.

Har du ikke administrativ erfaring, skal du være indstillet på, at du skal oplæres i funktionen, herunder at du skal på diverse administrative kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte i Allerød

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af personelsektionen, major Søren Thomas de Seréne d'Acqueria Jensen på mail LG-G-PSN01@MIL.DK eller telefon 72 83 40 03, eller personeladministrationsbefalingsmand oversergent Maria Holm på mail LG-G-PSN02@MIL.DK eller telefon 50 84 92 07.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. maj 2022 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.05.2022

Indrykningsdato

05.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent