Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling – Stabsstøtte (seniorsergent) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark


Rådighedsstilling – Stabsstøtte (seniorsergent) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Er du seniorsergent i Hæren og på vej videre, men ønsker at fastholde tilknytningen til Forsvaret? Eller har du allerede forladt Forsvaret og savner tjenesten og kammeratskabet?

Så fortsæt din militære karriere i Totalforsvarsstyrken ved siden af dit civile job. Her kan du fortsat udnytte og udvikle dine militære færdigheder, styrke dit netværk og gøre en forskel for Danmark.
Om os
Danmarks nye Totalforsvarsstyrke (TFS) skal opbygges frem mod 2024 og kommer til at bestå af 26 underafdelinger. Til føring af disse underafdelinger opstilles en føringsstruktur, som består af reservepersonel. Ved en eventuel mobilisering indkaldes tidligere værnepligtige, som er hjemsendt indenfor de seneste ca. fem år, til at bemande de manuelle funktioner i underafdelingerne.

Når styrken er fuldt opbygget, forventes den at omfatte ca. 12.000 totalforsvarssoldater, med en til- og afgang på ca. 2.400-2.600 hvert år.

TFS kan mobiliseres helt eller delvist i tilfælde af krig eller andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde.

Opgaverne bliver primært bevogtning- og sikringsopgaver af militære områder og etablissementer. Bevogtningen kan også ske som værtsnationsstøtte til NATO-forstærkningsenheder på dansk territorium.

Ved aktivering af TFS bruges de første 20 dage til at mobilisere og videreuddanne det manuelle personel, så enhederne er klar til at blive indsat i rammen af TFS.

Underafdelingerne er fordelt over hele Danmark, og du vil derfor kunne gøre tjeneste lokalt i nærheden af hvor du bor, eller hvor det er mest praktisk for dig.

I Vestdanmark skal der opstilles 12 underafdelinger fordelt på følgende geografiske placeringer:

- Nordjylland på Aalborg Kaserne, Aalborg.
- Midt- og Vestjylland på Skive Kaserne, Skive.
- Østjylland på Holmstrupgårdvej, Brabrand.
- Sydøstjylland på Niels Finsensvej, Vejle.
- Syd- og Sønderjylland i Søgårdlejren, Søgård.
- Fyn på Vibelundvej (Højstrup øvelsesterræn), Odense.
Om stillingen
Som logistikbefalingsmand (LOGBM) eller administrationsbefalingsmand (ADMBM) er du en central figur i Totalforsvarsunderafdelingen. Du vil i et samarbejde med de fastansatte, de frivillige og staben skulle håndtere dit faglige område i tilfælde af mobilisering.

Du vil blive involveret i de årlige stabsøvelser og større øvelsesaktiviteter som Totalforsvarsstyrken deltager i og vil herigennem opnå viden og færdigheder, som vil styrke din opgavevaretagelse og forståelse for Totalforsvarsstyrkens indsættelse og administrative/logistiske behov.

Vi forventer, at du gør tjeneste 5-8 dage om året. Dagene er fordelt over hele kalenderåret og er typisk på hverdagsaftener samt i og omkring weekender. Herudover vil du kunne videre- og efteruddanne dig.

Det er også muligt at deltage i aktiviteter ved din tidligere stamenhed i Forsvaret.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent fra Hæren. Alternativt er du uddannet oversergent fra Hæren og vurderes egnet til at blive udnævnt seniorsergent af reserven ved ansættelsen i TFS.

Du har en solid erfaring indenfor logistik eller administration fra din tjeneste fra Forsvaret.

I fredstid træner du sammen med øvrige LOGBM eller ADMBM, den taktiske indsættelse i delingsrammen. Du gennemgår et standardiseret uddannelsesforløb og årlige øvelser, hvor du bliver udstukket rammer og målsætninger men gives handlefrihed i forhold til udførelsen.

Hvis du har forladt en fast militær stilling indenfor de seneste 3 måneder så kan du nøjes med at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner, som herefter vil foranstalte, at du bliver overført til TFS uden at skulle ansøge via dette opslag.

Det er en fordel, hvis du er bosiddende tæt på den TFS underafdeling, som du er ansat i.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til seniorsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat på Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. være eller kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte regionsbefalingsmand chefsergent Finn Krogsris Højland på telefon 21 24 50 11 eller mail: lrgnv-g7-04@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen på telefon 72 81 91 91 i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Vi holder ansættelsessamtaler og ansætter løbende, så skynd dig at sende din ansøgning.

Du bedes i din ansøgning anføre, hvor i Vestdanmark du ønsker at gøre tjeneste.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte din ansøgning, CV og relevante bilag. Vær opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

27.10.2023

Indrykningsdato

25.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent