Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Brænder du for ledelse af it-medarbejdere?


Vil du være med til at opbygge en moderne it- afdeling i en af Danmarks mest komplekse it-organisationer? Så har Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) spændende og udfordrende lederstillinger som sektionschef i IT-afdelingen! Da området vokser, har vi valgt at opdele det. Vi har derfor to ledige chefstillinger.

Du får både faglige og ledelsesmæssige udfordringer
For begge stillinger gælder, at du som sektionschef får ansvaret for ledelsen af en række dygtige, selvstændige og krævende medarbejdere. Du får reference til afdelingschefen og indgår i ledergruppen.

Du får en sektion der varetager drift, vedligehold og udvikling af et specifikt forretningskritisk domæne. Sektionen har fokus på planlægning, styring, koordination og kommunikation af opgaver, krav og ændringsanmodninger og har et tæt samarbejde med resten af organisationen. Sektionen består af udviklere, løsningsarkitekter og DevOps profiler. Derudover vil der være der være både interne som eksterne konsulenter i sektionerne. 

For begge stillinger vil hovedopgaverne vil være:

 • Daglig ledelse af sektionen
 • Sætte retning og koordinere indsatsen, så resultater nås i rette tid
 • Sikre at samarbejdet foregår i dialog både i afdelingen og med resten af organisationen
 • Sikre fremdrift i opgaveløsning samt optimal anvendelse af ressourcer 
 • Leverandørsamarbejde og -styring
 • Budgettere og afrapportere i forhold til sektionens aktiviteter
 • Forretningsmæssig udvikling af sektionen
 • Udvikling af medarbejderne og dig selv både ift. faglighed og adfærd

Du og din baggrund er vigtig
Du har mindst 10 års dokumenteret erfaring indenfor ledelse af it-profiler. Du har erfaring med motiverende og engagerende ledelse, herunder forandringsledelse, og har med stor succes og gode resultater ledet it-funktioner, hvor du bl.a. har udviklet dit forretningsområde, udfærdiget og implementeret visioner og strategier og haft ansvar for økonomi-, projekt- og ressourcestyring, samt kommunikation til hele organisationen om det, der sker på dit område.

Du er helhedsorienteret, imødekommende og serviceminded, har en stærk eksekveringsevne og erfaring med at skabe den gode kundeoplevelse. Du er robust og evner at håndtere krydspres i en politisk styret organisation.

Du er visionær og strategisk tænkende, og du har din ledelsesmæssige værktøjskasse i orden, så du kan engagere dine medarbejdere til at realisere afdelingens og sektionens mål og opnår derved resultater, der understøtter FE som helhed.

Du er en stærk netværker, der mestrer interessenthåndtering og har veludviklede kommunikative og relationelle kompetencer. Du er proaktiv og nytænkende i udvikling af løsninger og processer og udfordrer gerne velkendte forretningsgange og måder at gøre tingene på.

Du er i stand til at skabe en performancekultur og har blik for den enkelte medarbejders viden, kompetencer og udviklingspotentiale.

Din nye arbejdsplads 
FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar. Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Ansættelse vil ske som chefkonsulent i henhold til overenskomst for Akademikere i staten eller tilsvarende. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer.  Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler. 

Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.  

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 5. juni 2023.

Vi inviterer løbende til ansættelsessamtaler og stiler mod ansættelse pr. 1. september 2023. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Ansøgere må være indstillet på at gennemføre en lederprøve.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på fe-8086@fe-ddis.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information


Tjenestested

Geografi

Skydebanevej, Dragør

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

16.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent