Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Økonomichef til Forsvarets Efterretningstjeneste

Kan du styre økonomien i en efterretningstjeneste?

Vil du være økonomichef i Danmarks udenrigsefterretningstjeneste? Og blive en del af en organisation i vækst, som på sigt skal samles i et nyt domicil? Du får ansvar for at lede og udvikle økonomiafdelingen, så den matcher den udvikling, som Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) står over for i de kommende år. Vi er på udkig efter en chef, der har ledelsesværktøjerne i orden og dybtgående erfaring med økonomistyring.

Om os
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden, og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister, og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

Om stillingen
Stillingen som chef for økonomiafdelingen er placeret i Sektoren for Udvikling, Ressourcer og Intern Sikkerhed, der samler en række centrale stabsfunktioner og sikrer en høj kvalitet af tværgående ydelser herunder stærke HR-, økonomi- og porteføljestyringsfunktioner.

Du vil være ansvarlig for den daglige ledelse af økonomiafdelingen, som varetager både bevilling, regnskab og budgetstyring. Derudover vil dine arbejdsopgaver bestå i at udvikle økonomistyringen, så den understøtter den strategiske udvikling og sikrer en professionel og målrettet styring samt rapportering på alle niveauer. I de kommende år forventes FE at skulle vokse betydeligt, og FE vil endvidere inden for de nærmeste år skulle samles i et nyopført domicil.

Om dig
Vi søger en dynamisk og udviklingsorienteret chef, der kan sætte en tydelig strategisk retning samtidig med, at medarbejderne inddrages i afdelingens udvikling. Det er samtidigt vigtigt, at du kan sørge for, at de vigtige driftsopgaver fungerer optimalt.

Du har en videregående økonomisk uddannelse og dokumenteret ledelseserfaring fra en større organisation, og du mestrer den fulde økonomistyringsværktøjskasse. Du skal have dybtgående erfaring med økonomistyring, og din faglighed gør dig i stand til at overskue en kompleks økonomi. Derudover motiveres du af at have ansvaret for den strategiske udvikling af økonomiområdet. Du har fra lignende funktioner bevist, at du er en kompetent og handlingsorienteret sparringspartner, der er i stand til at etablere og opretholde et konstruktivt samarbejde med fagligt dedikerede enheder.

Du har stærke leder- og samarbejdsevner samt evne til at håndtere komplekse problemstillinger. Der vil blive lagt vægt på evnen til at motivere andre og på personlig gennemslagskraft. Du har gode formidlingsevner og kan sikre en faglig og målrettet kommunikation omkring rammer og resultater i forhold til ledelse og organisation.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes i Forsvarsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen stiles til dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige arbejdssted er Kastellet, København Ø.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Ansøgere må være indstillet på at gennemføre en lederprøve.

KONTAKT OG ANSØGNING

Såfremt du måtte have interesse i at vide yderligere om stillingen, er du velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på tlf. 3332 5566, lokal 2219.

Hvis du har spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Marie Veedfald på tlf. 3266 5597.

Ansøgningsfristen er d. 10. april 2023.

Indledende samtaler forventes afholdt i 24. og 25. april på Kastellet. 
Vi stiler efter en ansættelse pr. 1. august.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk. Her finder du bland andet vores beretning ”INDBLIK”, hvor du kan få oplysninger om FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige forhold.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information


Tjenestested

Geografi

Kastellet, KBH Ø

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

09.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent