Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Kryptospecialist søges til beskyttelse af Danmarks klassificerede informationer

Brænder du for cyber- og kryptosikkerhed, og vil du gerne være en del af et team, som arbejder for at sikre et højt sikkerhedsniveau i Statens og Forsvarets kryptosystemer og -installationer? Så har vi en spændende stilling med udfordrende opgaver, hvor du vil indgå i et stærkt fagligt miljø ved den nationale it-sikkerhedsmyndighed.

Som en del af Center for Cybersikkerhed (CFCS) er du med i fronten af Danmarks cyberforsvar. Det er en spændende opgave, der følger den løbende udvikling på cyberområdet, og som derfor stiller store krav til vores medarbejdere. Hvis du er dedikeret og stadig har lyst til at lære, kan CFCS tilbyde en spændende og alsidig arbejdsplads, som løser en meget vigtig opgave for Danmark.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Som national it- og kryptosikkerhedsmyndighed har CFCS til opgave at sikkerhedsgodkende (akkreditere) klassificerede it- og kryptosystemer. Det er en opgave, der kræver solid indsigt og forståelse for it-infrastruktur, systemforståelse samt en væsentlig indsigt i bestemmelsesgrundlaget for forvaltning og management af krypto i Danmark, NATO og EU.

Det er en væsentlig opgave for os at støtte Forsvarets it- og materielanskaffelsesprojekter, og derfor vil du skulle arbejde med projektledelse og processer. i afdelingen har vi direkte adgang til viden om cybertrusler, og vi anvender denne viden i arbejdet med at akkreditere gode og sikre it- og kryptosystemer. Der udover sikrer vi, at både nationale og internationale standarder og krav til informationssikkerheden (f.eks. ISO 27001) overholdes og anvendes til at rådgive bedst muligt om informations- og kryptosikkerhed.

Dine arbejdsområder vil derfor omfatte akkrediteringsopgaver og rådgivning om cyberinformation og kryptosikkerhed. Sparring er en vigtig del af vore hverdage, hvor du sammen med dine kollegaer og din sektionschef sikre, at alle opgaver løses optimalt. Vi lægger vægt på løbende faglig udvikling, og der er derfor gode muligheder for kompetenceudvikling i stillingen.

I arbejdet vil du også skulle deltage i forskellige internationale fora, hvorfor du kan forvente noget rejseaktivitet.

Du og din baggrund er vigtig
Du har en militær eller civil baggrund og har forrettet tjeneste som sagsbehandler, kryptokustode, kryptosikkerhedsofficer ved en højere stab i forsvaret (minimum niveau II myndighed) eller fra tilsvarende niveau fra en civil styrelse eller ministerie, og har evt. faglig erfaring som kryptokustode / krypto-sikkerhedsofficer fra NATO eller EU stabe.

Du kan være nuværende eller tidligere befalingsmand (M232), som har gennemført Videreuddannelsestrin II, nationale og NATO kryptokustodeuddannelser.

Du har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt, og samtidig behersker du engelsk på et niveau, som gør dig i stand til at deltage i internationale arbejds- og erfaringsudvekslingsgrupper.

Derudover kan du nikke genkendende til flere af nedenstående udsagn:

 • Du har god indsigt i Statsministeriets sikkerhedscirkulære, Militære sikkerhedsbestemmelser, nationale og NATO/EU kryptoforvaltningsbestemmelser
 • Du har kendskab til akkreditering eller certificering
 • Du har tidligere arbejdet med i arbejdsgrupper i internationalt regi (Crypto CAT, Allied Crypto Task Force og EU COMSEC)
 • Du trives med at planlægge og gennemføre undervisning og rådgivning

Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it- og kryptosikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Forsvarets Efterretningstjeneste arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen af Stampersonel i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte befalingsmænd i Forsvaret. Er du tidligere ansat i forsvaret vil lønforhandlingen tage udgangspunkt i dine nuværende kvalifikationer og tidligere løn og ansættelsesforhold.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette kortvarig tjeneste i udlandet. Såfremt du er udpeget til udsendelse i international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via linket på denne side senest den 26. marts 2023.

De indledende ansættelsessamtaler vil finde sted fra uge 13. Vi stiler mod en ansættelse 1. juni 2023. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på fe-5571@fe-ddis.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver, Forsvarets Efterretningstjeneste som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål. Du kan finde mere information om Center for Cybersikkerhed på www.cfcs.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information


Tjenestested

Geografi

Østbanegade, København Ø

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

07.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent