Praktik ved Forsvarsakademiet


Praktik ved Forsvarsakademiet

Vil du styrke dine faglige kompetencer, og dit CV gennem et semester på en spændende arbejdsplads, hvor forskning, undervisning og praktiske opgaver går hånd i hånd? Så skal du søge en praktikplads på Forsvarsakademiet. Forsvarsakademiet søger flere praktikanter til start fra 1. februar 2021.
Om os
Forsvarsakademiet uddanner danske og udenlandske officerer og sergenter samt forsker i sikkerhedspolitik, strategi, kulturforståelse, militære operationer, ledelse, militærhistorie og militær teknologi.
Vi er ca. 300 ansatte på Forsvarsakademiet - sagsbehandlere, lektorer, officerer, forskere, assistenter, kadetter, bibliotekarer og mange andre både civile og militære. Rent geografisk har langt de fleste deres daglige gang på Svanemøllen Kaserne, men Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot og sergentskolerne i Jylland ligeledes hører til Forsvarsakademiet.

Alle praktikpladser befinder sig på Svanemøllen Kaserne.
Om stillingen
Forsvarsakademiet tilbyder:
- Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
- Mulighed for at deltage i fagligt relevante konferencer, møder og interne seminarer.
- Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
- Tilknytning til et af instituttets forskningsprojekter med ansvar for eget delprojekt.
- Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
- Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde.

Følgende institutter og centre tilbyder i foråret 2021 praktikpladser:

Institut for Militærhistorie, -Kulturforståelse og Krigsteori
- Er du interesseret i militærhistorie, kulturforståelse og krigsteori?
- Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer?
Vi søger et antal praktikanter, der er initiativrige, imødekommende og omstillingsparate. Du kommer til at lave alt fra tutoropgaver og selvstændige forskningstilknyttede opgaver til planlægning og facilitering af seminarer, konferencer eller andre større begivenheder. Du vil ud fra en vurdering af din specifikke faglighed og forudgående kvalifikationer blive tilknyttet relevante projekter og indgå i et dagligt samarbejde med både civile og militære medarbejdere. Vores arbejde i foråret 2021 inkluderer moduler på Forsvarets officersskoler, et større forskningsprojekt om Danmarks internationale krigsdeltagelse de sidste 30 år, gennemførelse af inden- og udlandstjenesterejser og deltagelse i Historiske Dage 2021.
Det er en forudsætning for at komme i betragtning at du har gode engelskkundskaber. Hvis du har særlige sprogfærdigheder f.eks. indenfor arabisk, russisk eller dari, så må du gerne angive det i din ansøgning.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte souschef Jesper Nielsen på jeni@fak.dk eller tlf. 40 48 31 69.

Institut For Strategi
- Er du interesseret i Sikkerhedspolitik, strategi, konflikter, folkeret og lignende?
- Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer, referater og udarbejdelse af policy briefs?
Som praktikant hos IFS indgår du i en hverdag med både civile og militærfaglige kollegaer. IFS søger to studerende som er initiativrige, opsøgende og har lyst til at indgå i forskellige forskningsprojekter. Vores aktiviteter omfatter i efteråret 2020 blandt andet arbejde på områder som hybrid krigsførelse, atompolitik, maritim-strategi og interstatslige konflikter, våbenkapløbet i cyberspace og stabiliseringsprocesser.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte major Steen Kjærgaard på stkj@fak.dk eller pr. telefon på 41 70 37 27.

Institut for Militære Operationer
- Er du interesseret i militære operationer og moderne krigsførelse?
- Har du lyst til at være med til at opbygge nye eller justere eksisterende scenarier, der anvendes i undervisningen af gennemførelse af militære operationer?
- Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer?
- Har du erfaring med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder?
Instituttet søger i foråret 2021 op til to praktikanter til Center for Maritime Operationer til at bistå med udvikling af scenarier for wargaming/krigsspil. Instituttet søger ligeledes en praktikant til Center for Værnsfælles Operationer. Vi byder alle på et højt fagligt miljø med spændende opgaver og en uformel omgangstone. For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte major Martin Klitgaard på makl@fak.dk eller 41 85 05 87.

Institut for Militær Teknologi
Institut for Militær Teknologi søger 2-3 praktikanter! Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer? Så kunne vi godt bruge din hjælp.
- Er du jura-studerende, med grundigt kendskab til og forståelse for folkeret generelt og humanitær folkeret i særdeleshed og interesserer du dig for folkeretlige aspekter af nye teknologier, herunder særligt kunstig intelligens og autonome våbensystemer.
- Eller måske studerer du antropologi eller teknoantropologi og interesserer du dig for fremtidens teknologiske muligheder og påvirkninger på organisation og opgaveløsning?
Praktikanter på Institut for Militær Teknologi tilknyttes en civil forsker og indgår i et miljø med både militære og civile kollegaer. Du kommer til at indgå i et levende forskningsmiljø, hvor vi bl.a. underviser og forsker i håndtering af og forståelse for fremtidens teknologiske muligheder og begrænsninger i forbindelse med løsning af militære opgaver i rammen af dansk sikkerhedspolitik. I den sammenhæng spiller folkeretten en fremtrædende rolle. Vores praktikforløb er designet til at give dig et bredt kendskab til instituttets opgaver og til at udvikle dig fagligt, således at du i videst muligt omfang både får deltaget i vores forskning, undervisning og administrative opgaver. Derfor kan du komme til at lave alt fra tutoropgaver og selvstændige forskningstilknyttede opgaver til planlægning og facilitering af seminarer, konferencer eller andre større begivenheder.
Vores aktiviteter i 2021 er blandt andet to moduler på masterniveau, et kursus i militærteknologi og et modul i cyber warfare. Derudover påbegynder vi udviklingen af et masterprogram (Intelligence og Cyber) i samarbejde med Syddansk Universitet. Instituttet er desuden stærkt involveret i et forskningsprojekt om folkeretlig screening af autonome våbensystemer sammen med Københavns Universitet.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte kaptajn Søren Strunge på sost@fak.dk eller på telefon 72 81 73 55.

Center for Stabiliseringsindsatser (CFS)
- Er du interesseret i sikkerhedspolitik og stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter?
- Vil du prøve kræfter med en dynamisk hverdag, som både inkluderer planlægning og implementering af projekter, research og formidling af sikkerhedspolitiske dilemmaer?
Stillingen hos CFS indebærer forskellige opgaver i en dynamisk hverdag, som forudsætter omstillingsparathed. Vi søger 1 praktikant, som skal assistere i projektimplementering, løse research- og planlægningsopgaver, undersøge et selvvalgt emne og på baggrund heraf skrive en kort selvstændig publikation. Praktikforløbet på CFS sker i tæt samarbejde med centerets øvrige personale, hvor der er rig mulighed for faglig sparring. En stor del af det skriftlige arbejde vil foregå på engelsk, hvorfor der forventes erfaring med at kommunikere skriftligt på engelsk. CFS er et nyoprettet center på FAK, hvor der arbejdes med projektudvikling og projektimplementering i bl.a. Afghanistan, Pakistan, Ghana og Ukraine og derfor vil viden omkring et eller flere af de pågældende lande være en fordel – men ikke et krav. Da centeret generelt beskæftiger sig med sikkerhedspolitisk er et vist kendskab til international sikkerhedspolitik og aktuelle konflikter en forudsætning.
For uddybende spørgsmål kan chefkonsulent David Vestenskov kontaktes på dave@fak.dk eller tlf. 41 31 95 76.

Kommunikationsteamet søger skrivende praktikant med interesse for sociale medier
Kommunikationsteamet er en del af Ledelses- og styringsafdelingen og indgår i ledelsesbetjeningen af Forsvarsakademiets chef, vicechef og dekan samt kommunikationsrådgivning og støtte til akademiets skoler, institutter og afdelinger. Vi har det overordnede ansvar for Forsvarsakademiets interne og eksterne kommunikationsindsatser på vegne af ledelsen. Vi kommunikerer viden om Forsvarsakademiets militære uddannelser, faglige formidling og arrangementer, og vi støtter ledelsen med udarbejdelse af præsentationer og taler.
- Vi søger en praktikant med interesse for militære uddannelser, forskning om forsvars- og sikkerhedspolitik og kommunikation: Vil du arbejde med kommunikation i en politisk styret organisation?
- Interesserer du dig for sociale medier, og kan du se den gode historie og vinkel?
- Har du en skarp pen og blik for forskellige målgrupper?
Vi tilbyder muligheden for at bidrage med kommunikation af faglig formidling og arrangementer samt viden om akademiets uddannelser på både vores interne og eksterne kanaler – herunder fak.dk, Facebook, LinkedIn og Twitter. Dine arbejdsopgaver vil være forskelligartede, og du vil blandt andet få erfaring med nyheds- og artikelproduktion, udvikling af strategi for sociale medier samt planlægning og udførsel af opslag og nyheder. Det er derfor en fordel, hvis du har erfaring med at administrere og monitorere sociale medier fra en organisation eller virksomhed.
Som praktikant hos os får du muligheden for at arbejde tæt på Forsvarsakademiets øverste ledelse samt stor berøringsflade til hele akademiet. Det er derfor vigtigt, at du er pålidelig og har god situationsfornemmelse – med forståelse for de mange hensyn og interesser, som står på spil i en politisk styret organisation som Forsvaret. Det er ikke et krav, at man har kendskab til Forsvaret i forvejen, men du skal have interesse for Forsvarsakademiets uddannelser og forsknings- og udviklingsområder.
Vi forventer, at du er målgruppeorienteret i din kommunikation, og at din skriftlige og mundtlige kommunikation er korrekt og overbevisende. Du er ansvarsbevidst, og du kan arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med resten af teamet om fælles projekter.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte kommunikationsansvarlig Edith Lauglo Bulman-May på eden@fak.dk eller pr. telefon på 25 55 22 26.
Om dig
Du er i gang med din kandidatuddannelse ved en højere læreanstalt. Til kommunikationsteamet kan du som professionsbachelorstuderende med relevant baggrund ligeledes søge.
Personlige kompetencer:
- Struktureret og selvkørende og er i stand til at planlægge din arbejdsdag, samt efterfølgende opfølgning og afrapportering.
- Fremstår seriøs, tillidsvækkende og præsentabel og kan begå dig blandt medarbejderne.
- Du er engageret i dit arbejde og ønsker at udvikle dig fagligt.
- Kvalitet i arbejdet er et nøgleord for dig, du er vedholdende og sætter en ære i at løse opgaven til såvel din egen som andres tilfredshed.
- Du kan planlægge og udføre opgaver selvstændigt ud fra givne rammer.
- Vidensdeling og koordinering med de øvrige kolleger.
- God sans for humor er en fordel.
Ansættelsesvilkår
Der gøres opmærksom på, at praktikophold ved Forsvarsakademiet er ulønnet og praktikaftale udfærdiges med det pågældende institut.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på 7281 9158.

Ansøgningsfrist 31. oktober 2020 med løbende afholdelse af samtaler. Alle praktikforløb løber til og med 30. juni 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du skal i ansøgningens overskrift anføre, hvilket institut ansøgningen gælder.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

31.10.2020

Indrykningsdato

14.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent