Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

FE søger regionale kontraefterretningsofficerer til Jylland og Sjælland

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) søger flere medarbejdere til nyoprettede stilinger i en sektion ved den militære sikkerhedsafdeling, der arbejder med kontraefterretning. Sektionens hovedopgave er at identificere, analysere og modvirke trusler mod Forsvarsministeriets myndighedsområde. Vi søger derfor medarbjedere til et af sektionens teams, der primært arbejder ude af huset med direktekontakt til Forsvarets enheder og lokale civile samarbejdspartnere. 

Du kan gøre en forskel

Som regional kontraefterretningsofficer bliver du en del af den militære sikkerhedstjeneste i Forsvarets Efterretningstjeneste. Din opgave er bl.a. at varetage kontakten til Forsvarets lokale sikkerhedsofficerer for at opbygge trusselsbilledet mod Forsvaret i Danmark og rådgive om kontraefterretning. Du skal desuden arbejde med sikkerhed inden for Host Nation Support i forbindelse med NATO-enheders ophold i Danmark. 

Teamets arbejde sker i meget tæt samarbejde med sektionens øvrige teams. Sektionen som helhed har desuden daglig kontakt med FE’s øvrige ressourcer, Forsvarets kommandoer og styrelser, Politiets Efterretningstjeneste og udenlandske samarbejdspartnere. I den forbindelse er en vis grad af fleksibilitet nødvendig i forhold til tjeneste uden for normal arbejdstid. Der vil desuden forekomme rejseaktivitet med kort varsel – oftest kun af enkelte dages varighed. 

Dine primære arbejdsopgaver vil være at: 

 • Varetage lokalt forbindelsesvirke mellem FE og Forsvarets kapaciteter ift. kontraefterretning
 • Bidrage til øget sikkerhedsforståelse i Forsvaret gennem briefinger og anden rådgivning
 • Bidrage til det opbygningen af det nationale trusselsbillede
 • Varetage kontakten til NATO-enheder og understøtte undersøgelser af trusler i forbindelse med Host Nation Support
 • Bidrage til undersøgelser af mistænkelige hændelser mod Forsvarets enheder

Du og din baggrund er vigtig

Det er et ufravigeligt krav, at du har solid erfaring fra Forsvaret. Du skal herigennem have opnået indgående kendskab til Forsvarets organisation, opgaver og sagsgange. Det er en fordel, men bestemt ikke et krav, hvis du har erfaring med undersøgende arbejde og strukturerede interviews inden for Forsvaret. Det kan f.eks. være fra militærpoliti, politi eller som sikkerhedsofficer.

Du skal kunne arbejde meget selvstændigt ude i landet. Det er nødvendigt, at du selv kan løbe opgaverne i gang, ligesom du skal løbe opgaverne i mål. Du skal turde tage ansvar i højt profilerede sager, og du skal kunne gennemføre den svære samtale på professionel vis – særligt når resultatet kan få konsekvenser for modparten.

Du skal besidde høj integritet og være udadvendt af natur. Du skal have meget let ved at opbygge og fastholde relationer til personer på alle niveauer – både militære og civile. Du skal desuden være opsøgende over for potentielle samarbejdspartnere – både blandt Forsvarets enheder og andre myndigheder, herunder med politiet og PET. På grund af din kontakt til mange forskellige mennesker, skal du være diskret og udvise en meget god sikkerhedsbevidsthed. 

Du skal desuden kunne begå dig på både dansk og engelsk, ligesom der kræves et højt skriftligt niveau. Stillingen er som udgangspunkt en militær ansættelse, der kan besættes af en seniorsergent, chefsergent, kaptajn/kaptajnløjtnant eller major/orlogskaptajn. 

Din nye arbejdsplads 

FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, den nationale it-sikkerhedsmyndighed og Danmarks militære sikkerhedstjeneste.

Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. 

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer

Som offiercer:
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som seniorsergent /chefsergent:
Stillingen er en seniorsergent- / chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i Forsvarsets Efterretningstjeneste er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. 

 

Arbejdssted

Forsvarets Efterretningstjeneste.

Stillingerne er som udgangspunkt fordelt på følgende tjenestesteder, hvor du vil arbejde ud fra:

 • Aalborg
 • Karup
 • Skrydstrup
 • København

 

Sådan søger du stillingen

Du skal sende din ansøgning, CV og evt. dokumentation for uddannelse via stillingsopslaget senest den 7. februar 2023. Ved ansøgning skal du besvare spørgeskemaet, hvilke(t) geografisk område(r) du er interesseret i.

Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 6, og der vil blive gennemført en række tests i uge 7 (en dags varighed) Vi stiler efter, at du kan starte i jobbet den 1. juni 2023 eller efter nærmere aftale.

Ansøger skal være indstillet på at skulle gennemgå en eller flere test i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2232, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på https://fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Udsyn” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

 

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Karup, Skrydstrup eller København

Geografi

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

07.02.2023

Indrykningsdato

24.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent