Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Account Manager med evner til at skabe god kundedialog med CFCS militære kunder

Account Manager med evner til at skabe god kundedialog særligt med CFCS militære kunder

Center for Cybersikkerheds (CFCS) hovedopgave er at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af. 

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Vi har en ny stilling i teamet, hvor din opgave, sammen med de andre Account Managers, vil være kontakten med centerets militære kunder.

Derudover vil dine opgaver være:

 • Indgåelse i projektorganisationen for udrulningen af CFCS netværkssensorsystem og udvikling af eksisterende - særligt hos CFCS militære kunder
 • Herunder klarlægning og dokumentation af større tekniske infrastrukturer hos Centerets kunder samt deltage i rådgivning af kunderne mhp en mere sikker og robust it-infrastruktur
 • Indgå i Centerets håndtering af hændelsesforløb med særligt fokus på kundens infrastruktur
 • Løbende dialog med vores kunder for hele tiden at forstå deres behov for støtte og rådgivning
 • Tværfagligt samarbejde med interne stakeholders
 • Mulighed for at indgå i projekter på tværs af organisationen i forbindelse med nye sikkerhedsløsninger til vores kunder

Du og din baggrund er vigtig
Vi forestiller os, at du er major/orlogskaptajn eller kaptajn/kaptajnløjtnant på uddannelseskontrakt, der allerede arbejder med it eller it-sikkerhed. Hvis du har en teknisk uddannelse eller har gennemført kurser eller efteruddannelse indenfor it-sikkerhed vil det være en fordel. Du har måske erfaring fra f.eks. en it-driftsafdeling som infrastrukturarkitekt, en it-sikkerhedsafdeling, en J6/G6/S6 funktion eller lignende. Det vigtigste er, at du trives med og brænder for, at præsentere, diskutere og forhandle på flere niveauer i en organisation, og at du er en drivende dygtig relationsbygger på alle niveauer i en organisation.

Du kan både arbejde selvstændigt og være en god teamplayer. Du har gode analytiske evner og en sund kritisk sans.
Du er er i stand til at balancere flere opgaver på samme tid og overholdelser dine deadlines. Samtidig er du en trusted partner overfor kunderne og gør en dyd ud af, at beskytte dine kunder samt sikre fortroligheden i kundeforholdet.

Du behersker engelsk med henblik på at kunne deltage i internationale arbejds- og erfaringsudvekslingsgrupper.

Din nye arbejdsplads 
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

FE’s Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer

Vi kan ansætte dig enten civilt eller militært:

Civile ansøgere:
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.  

Militære ansøgere:
Er du officer ansættes du i en stilling efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 3 eller 4 afhængig af dine kvalifikationer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. 
Fælles:

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler. 
Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. 

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV profil via stillingsopslaget, senest den 7. februar 2023. Du skal endvidere vedlægge dine seneste FOKUS bedømmelser.

Vi stiler mod en ansættelse senest 1. maj 2023. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på mail: fe-5574@fe-ddis.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information


Tjenestested

Holsteinsgade 63, 2100 København

Geografi

Østbanegade, København Ø

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

07.02.2023

Indrykningsdato

11.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent