Missionplanner

Talsperson i Forsvaret


Talsperson i Forsvaret

Er du en rigtig dygtig kommunikator? Kan du brænde igennem både foran et kamera, på skrift og i tale? Har du lyst, evne og energi til at repræsentere Forsvaret i offentligheden i en verden i konstant forandring? Så er det dig, vi søger.

Med udgangspunkt i en kompleks organisation, en vigtig og vanvittig spændende arbejdsplads, søger vi en officer som chef for vores Presse- og Kommunikationsafdeling, der samtidig skal være Forsvarets stemme og ansigt udadtil.
Om os
Forsvarskommandoen består af Forsvarschefen, Forsvarsstaben, værnskommandoerne for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen samt Arktisk Kommando og Forsvarets Hovedværksted.

Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat, der er en del af Forsvarsstaben, ledes af en chef og består af en kommunikationsafdeling og fire sektioner: Adjudantursektionen, der står for den direkte støtte til Forsvarets Øverste Ledelse; Sekretariatssektionen, der sikrer sekretariatsvirket, der omfatter bl.a. protokol og ceremoniel; Stabsstøttesektionen, der har ansvaret for arkivering, modtagelse af sager m.m.; Center for Reservestyrken, der er forankringspunktet for reserven og InterForce.

Kommunikationsafdelingen, som du vil blive chef for, består af to sektioner, der begge ledes af en kontorchef. Den ene sektion indeholder to elementer: Strategi- og planlægningselement samt et web-element, mens den anden sektion indeholder presse- og redaktionselementet. Desuden indeholder afdelingen et kommunikations- og presselement placeret i Karup. Bortset fra kommunikations-og presseelementet i Karup, så er afdelingen placeret i København. I alt omfatter afdelingen ca. 35 medarbejdere.
Om stillingen
Der er tale om en nyoprettet stilling på oberst/kommandør niveau, hvor du dels vil skulle videreføre det arbejde, der allerede ligger i den nuværende kommunikationssektion, men også skal udvikle jobbet som talsperson for Forsvaret. Konkret vil der særligt i forhold til chefvirket for Presse- og Kommunikationsafdelingen være to højtprofileret projekter, som det forventes, at du udvikler og implementerer i form af kommunikationsplan 2019 og kommunikationsstrategi 2020.
Om dig
Som chef for Presse- og Kommunikationsafdelingen bliver du en central person i Forsvaret både internt og eksternt. Engagement, forandringsparathed og strategisk udsyn vil derfor være nøgleordene i dit virke. Du får en stor berøringsflade, hvorfor evnen til at skabe relationer til chefer såvel som medarbejdere er central.

Du mestrer tv- og radio-mediet og udstråler i dit daglige og faglige virke vigtigheden af at mødet med offentligheden bliver håndteret professionelt og med høj gennemslagskraft.

Dit virke vil - udover normalt chefvirke - spænde fra en helhedsforståelse på tværs af Forsvarsministeriets område til en formidling internt og eksternt.

Du har kompetencer til at være en drivende kraft i Forsvarskommandoen og Forsvaret generelt, og du har kompetencer til at motivere og skabe resultater i en afdeling præget af en stor grad af selvstændighed og høj hastighed. Derudover evner du at udvikle en afdeling, hvor eksekvering er i centrum, og hvor professionalisme og faglighed prioriteres og videreudvikles.

Du kan samle og lede vores dygtige medarbejdere, selv gå forrest, vise handlekraft og sikre, at opgaverne bliver løst samtidigt med, at du kan manøvrere i krydsfeltet mellem Forsvarsministeriets Departementet og de øvrige styrelser på Forsvarsministeriets område. Du er åben og nysgerrig og parat til at trænge ned i substansen.

Det er en forudsætning, at du er militært ansat og på M401/402 niveau, har et stærkt CV og erfaring fra internationale operationer.

Du vil i forbindelse med ansættelsesprocessen skulle gennemgå et testforløb.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen som talsperson for Forsvaret er indplaceret i løngruppe 2. Der vil være mulighed for forhandling af et evt. personligt tillæg, ligesom stillingen vil kunne besættes på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 38 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for Ledelsessekretariatet, brigadegeneral Anders Berg Olesen på telefon 728 11101 (fra mandag den 22. juli).
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, Nezi Olgun frem til den 10. juli på telefon 728 19125 og HR-konsulent Anne Morits Andersen fra den 15. juli på telefon 728 19120.

Ansøgningsfristen er den 5. august 2019. Der forventes gennemført samtaler i uge 33/34, 2019.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

05.08.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent