Faglig koordinator til socialrådgiversektionen i Veterancentret


Faglig koordinator til socialrådgiversektionen i Veterancentret

Har du erfaring med stabsarbejde, udviklingsprocesser, ledelsesbetjening, sagsbehandling og faglig sparring? Har du lyst til at arbejde med soldater, veteraner og deres pårørende i en spændende organisation? Så har vi en stilling som faglig koordinator i Forsvarets Veterancenter klar til dig.
Om os
Veterancentret har det samlede ansvar for at forberede, støtte, behandle og følge op på de soldater, der udsendes i internationale missioner. Veterancentret står også for at koordinere de mange offentlige og frivillige initiativer på veteranområdet og understøtter Forsvarsministeriets arbejde med veteranpolitikken.

Stillingen som faglig koordinator er placeret i Socialrådgiversektionen, der er en del af Veterancentrets Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdeling (RRA), hvor socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere og opsøgende rådgivere støtter soldater, veteraner og pårørende i sociale og beskæftigelsesmæssige forhold. Dette i tæt samarbejde med Militærpsykologisk Afdeling (MPA), Videncentret og staben i Veterancentret.

Hos os får du en arbejdsplads med højt kvalificerede og specialiserede medarbejdere, der byder ind og tager initiativ. Her er et stort engagement, men samtidig en virksomhedskultur, hvor relationer er lige så vigtige som præstationer. Vi udfordrer gerne vanetænkning, og her er luft og opbakning til at eksperimentere og tænke kreativt.
Om stillingen
Som faglig koordinator i Socialrådgiversektionen vil du arbejde tæt sammen med sektionslederen i håndteringen af både drifts- og udviklingsopgaver. Opgaverne er mangeartede, og det vil også præge din arbejdsdag, der vil veksle mellem:

• Forefaldende stabsarbejde, herunder sagsbehandling af henvendelser og udfærdigelse af svar, analyser, notater, retningslinjer og oplæg.
• Understøttelse af sektionens fortsatte arbejde og metodiske udvikling i forhold til sårbare veteraner og deres pårørende.
• Faglig rådgivning, støtte og sparring til medarbejderne, der er placeret på 5 lokale centre rundt om i landet.
• Daglig koordinering af det tværfaglige samarbejde med de øvrige instanser i Forsvaret i forbindelse med sygemeldte, erstatningssager, høringssvar, enkeltsager.
• Arbejde med formidling internt og eksternt, herunder fokus på at kommunikere Veterancentrets og Socialrådgiverrådgiversektionens vigtige bidrag til veteranindsatsen.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant kandidatuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse og erfaring med sagsbehandling, ledelsesbetjening, procesfacilitering, kommunikation og/eller projektledelse.

Du har interesse for den daglige drift, men formår også at bevare overblikket og se de større strategiske linjer.

Kendskab til og interesse for hele det socialfaglige område vil være en fordel.

Du har forståelse for psykologiske, organisatoriske og politiske processer, og formår at forbinde detalje og overblik i din opgaveløsning.

Du kan gribe og lande opgaver på egen hånd, men har også en sikker fornemmelse for andre mennesker, for inddragelse, relationer og netværk.

Du kommunikerer klart og engagerende skriftligt såvel som mundtligt. Sidst, men ikke mindst, værdsætter og bidrager du til et godt arbejdsmiljø med plads til smil og kollegialt fællesskab.Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter gældende overenskomst for ansatte i staten.

Af hensyn til samarbejdet med socialrådgiverne på de lokale Veterancentre vil der i mindre omfang være rejsedage forbundet med opgaveløsningen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis vil høre nærmere om stillingen, så kontakt leder af Socialrådgiversektionen Jonna Nielsen, på telefon 7216 3298.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på telefon 7281 9648.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2019 eller hurtigst muligt.
Ansøgningsfristen er den 23. april 2019, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 17 og 18 2019.

Du kan læse mere om Veterancentrets arbejde på vores hjemmeside, http://veteran.forsvaret.dk Ligesom du kan få tilsendt en udvidet arbejdsbeskrivelse ved at skrive til e-mailen: vetc-ldsoc@mil.dk

Du kan søge stillingen via linket. Vær venligst opmærksom på, at dokumenter kun kan vedhæftes som PDF-filer Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe dem til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tro på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter bl.a. forskning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ringsted

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

23.04.2019

Indrykningsdato

21.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent