Fortsæt til indhold
scroll down

Er du den CISO, der kan styrke cybersikkerheden i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse?

Er du en dygtig leder med passion for cybersikkerhed, og motiveres du af udfordrende og spændende opgaver? Så har du her en unik mulighed for at etablere og opbygge en ny funktion i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Du bliver udfordret og er med til at bygge fremtidens sikkerhedsteam
Med reference til Forsvarsministeriets CISO vil du indgå i Cyber and Information Security Division (CID), som er nyetableret og under opbygning. Du bliver CISO for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som holder til i Ballerup. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse sikrer, at medarbejderne i Forsvaret og de øvrige styrelser i Forsvarsministeriets område har det nødvendige materiel og it til at løse deres opgaver. Du får til opgave et etablere og udvikle en ny funktion, som skal samle og styrke cybersikkerheden. Du vil indgå i styrelsens direktion.

Netop cybersikkerheden kræver ekstra fokus i en tid med et øget trusselsbillede for cyberspionage og cyberkriminalitet rettet mod Danmarks og ikke mindst Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder. Derfor øger Forsvarsministeriet sikkerhedsindsatsen, så vi kan imødegå de øgede trusler.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse er 1. august 2020.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter krav og kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Ansøgningsprocessen
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt Forsvarsministeriets Chief Information Security Officer, afdelingschef, Claus Wiid Jakobsen, på 7281 0010.

Ansøgningsfristen er den 8. juni 2020, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i ugerne efter. Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Hvem søger vi efter til FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE?

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du i høj grad får mulighed for at præge rammerne. Sammen med dit team sætter du standarden for den cybersikkerhed, der sikrer dem, der sikrer Danmark. 

Du vil få ansvaret for at:

 • Etablere rammer for funktionen, herunder definere strategisk retning og rekruttere nye medarbejdere
 • Varetage personaleansvar for funktionens medarbejdere
 • Drive implementering af ISO27001 med særlig vægt på risikostyring og leverandørstyring
 • Gennemføre sikkerhedsvurderinger af såvel applikations- som infrastrukturarkitektur samt udarbejde løbende sikkerhedstiltag for og hærdning af særligt OT-systemer, embedded og IOT-enheder.
 • Sikre at styrelsens ledelse har relevant ledelsesinformation til at kunne træffe beslutninger på cyber- og informationssikkerhedsområdet.
 • Sikre effektiv hændelseshåndtering
 • Samarbejde bredt med både interne og eksterne interessenter, herunder de øvrige styrelsers CISO’er i CID
Du evner at arbejde både strategisk og operationelt. Du kan sætte rammerne for og implementere de risiko minimerende initiativer, som du identificere og du vil løbende rapportere på fremdrift. Fagligt er du:

 • En stærk formidler, der evner at sælge dine budskaber skriftligt såvel som mundtligt, og som kan indgå i en konstruktiv og samarbejdende dialog med interessenter
 • Entreprenant og kan motivere tværfaglige teams og skabe fælles ambitioner, der kan være med til at løfte cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvarsministeriets område
 • Velfunderet og har en relevant uddannelsesmæssig baggrund samt certificeringer og har god forståelse af og erfaring med cybersikkerhed på SCADA og OT-systemer
 • Ledelsesmæssig erfaren og har stor erfaring i personaleledelse og -udvikling samt kontinuerlig strategisk udvikling af dit fagområde
 • Velfunderet og har gennem hele din karriere opbygget en stor erfaring fra lignende stillinger og et stærkt netværk indenfor cyber- og informationssikkerhed
 • En empatisk og stærk leder, som passer godt på dine medarbejdere

Vi forventer, at du har en fornuftig teknisk forståelse og basis viden indenfor området, så du ud fra et sikkerhedsperspektiv kan gennemskue tekniske problemstillinger og sparre med styrelsens øvrige medarbejdere.
Cyber and Information Security Division er en nyetableret enhed i Forsvarsministeriet og skal styrke cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvarsministeriets område.

Vi rådgiver, udvikler og sætter de overordnede rammer for styrelsernes og de underliggende myndigheders arbejde med informations- og cybersikkerhed. Det er vores opgave at sikre, at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde bliver håndteret optimalt.

Ambitionerne er store, og du bliver en vigtig del af udviklingen.