Fortsæt til indhold
FAQ

Religion

 

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om religion og helligdage.

I Forsvaret har du ret til at bekende dig til lige præcis den tro, du vil. Ligesom du også har ret til at stå uden for et trossamfund.

Har du behov for at praktisere din religion i arbejdstiden, vil du som udgangspunkt blive mødt med åbenhed og fleksibilitet på dit tjenestested. Har du brug for at bede, faste eller noget helt tredje, så kan du det, såfremt tjenesten tillader det. På mange tjenestesteder vil det eksempelvis være muligt at benytte et lokale som bederum. Oplever du udfordringer med at praktisere din religion, er det noget din nærmeste chef og evt. kollegaer, vil hjælpe med at finde løsninger på.

Har du spørgsmål til mulighederne for at praktisere netop din religion, har du mulighed for at kontakte feltpræst: (tlf. nummer på Hærprovsten, efter aftale med hærprovsten).

Ifølge uniformsbestemmelserne er det ikke muligt at bære hijab, turban, kalot eller andre religiøse beklædningsgenstande, sammen med uniform.

Beredskabsstyrelsen og de tre værn, Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet har hver deres uniformbestemmelser, hvor det står beskrevet, hvordan uniformerede ansatte og værnepligtige skal gå klædt.

Fælles for alle uniformsbestemmelserne er, at du ikke må bære religiøse genstande og symboler sammen med uniformen.

Når du opholder dig på dit tjenestested, men har fri, må du gå klædt som du vil.

I forbindelse med udsendelser til international mission, vi der altid være en feltpræst til rådighed for alt udsendt personel – uanset trossamfund.

Feltpræsten er kristen, og under udsendelser forestår feltpræsten gudstjenester og lign., efter kristen tradition. Deltagelse heri er frivillig. Feltpræsten er forpligtet over for personel fra andre trossamfund, og derfor har feltpræsten også kendskab til de øvrige hovedreligioner. Feltpræsten vejleder og rådgiver alt personel, der måtte have et ønske herom, og kan desuden formidle kontakt til feltpræster fra andre religioner, hvis disse er til knyttet et andet lands udsendte. Det vil typisk være katolske feltpræster eller feltimamer.

I forbindelse med sygdom og død vil alt personel i videst muligt omfang blive behandlet efter de religiøse forskrifter, som vedkommende bekender sig til.

I Forsvaret har du som udgangspunkt ret til fri på de officielle helligdage, som følger folkekirkens helligdage. Har du behov for at holde fri på religiøse helligdage knyttet til andre religioner end den protestantiske, vil du som udgangspunkt blive mødt med åbenhed og fleksibilitet på dit tjenestested, såfremt tjenesten tillader det. Oplever du udfordringer med at praktisere din religion, er det noget din nærmeste chef og evt. kollegaer vil hjælpe med at finde løsninger på.

Har du spørgsmål i forhold til mulighederne for at praktisere din religion, har du mulighed for at kontakte feltpræsten.