Fortsæt til indhold

Religion

 

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om religion og helligdage.

I Forsvaret har du ret til at bekende dig til lige præcis den tro, du vil. Ligesom du også har ret til at stå uden for et trossamfund.

Har du behov for at praktisere din religion i arbejdstiden, vil du som udgangspunkt blive mødt med åbenhed og fleksibilitet på dit tjenestested. Har du brug for at bede, faste eller noget helt tredje, så kan du det, såfremt tjenesten tillader det. På mange tjenestesteder vil det eksempelvis være muligt at benytte et lokale som bederum. Oplever du udfordringer med at praktisere din religion, er det noget din nærmeste chef og evt. kollegaer, vil hjælpe med at finde løsninger på.

Har du spørgsmål til mulighederne for at praktisere netop din religion, kan du kontakte Hærprovsten. Kontakt Værnepligtssektionen for kontaktoplysninger. Hærprovsten kan også sætte dig i kontakt med den lokale værnspræst, som er tilknyttet tjenestestederne.

Ifølge uniformsbestemmelserne er det ikke muligt at bære hijab, turban, kalot eller andre religiøse beklædningsgenstande, sammen med uniform.

Beredskabsstyrelsen og de tre værn, Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet har hver deres uniformbestemmelser, hvor det står beskrevet, hvordan uniformerede ansatte og værnepligtige skal gå klædt.

Fælles for alle uniformsbestemmelserne er, at du ikke må bære religiøse genstande og symboler sammen med uniformen.

Når du opholder dig på dit tjenestested, men har fri, må du gå klædt som du vil.

I forbindelse med udsendelser til international mission, vi der altid være en feltpræst til rådighed for alt udsendt personel – uanset trossamfund.

Feltpræsten er kristen, og under udsendelser forestår feltpræsten gudstjenester og lign., efter kristen tradition. Deltagelse heri er frivillig. Feltpræsten er forpligtet over for personel fra andre trossamfund, og derfor har feltpræsten også kendskab til de øvrige hovedreligioner. Feltpræsten vejleder og rådgiver alt personel, der måtte have et ønske herom, og kan desuden formidle kontakt til feltpræster fra andre religioner, hvis disse er til knyttet et andet lands udsendte. Det vil typisk være katolske feltpræster eller feltimamer.

I forbindelse med sygdom og død vil alt personel i videst muligt omfang blive behandlet efter de religiøse forskrifter, som vedkommende bekender sig til.

I Forsvaret har du som udgangspunkt ret til fri på de officielle helligdage, som følger folkekirkens helligdage. Har du behov for at holde fri på religiøse helligdage knyttet til andre religioner end den protestantiske, vil du som udgangspunkt blive mødt med åbenhed og fleksibilitet på dit tjenestested, såfremt tjenesten tillader det. Oplever du udfordringer med at praktisere din religion, er det noget din nærmeste chef og evt. kollegaer vil hjælpe med at finde løsninger på.

Har du spørgsmål i forhold til mulighederne for at praktisere din religion, har du mulighed for at kontakte feltpræsten.

Ja, i det omfang at tjenesten tillader det. Det afhænger af, hvordan dit dagsprogram er indrettet, f.eks. hvis du er ude på øvelse. Du kan altid spørge din nærmeste leder om, hvorvidt det er muligt.

Det kan også være en god ide at forhøre sig ved det tjenestested, hvor du skal aftjene din værnepligt.

Du kan kontakte Hærprovsten. Kontakt Værnepligtssektionen for kontaktoplysninger. Hærprovsten kan også sætte dig i kontakt med den lokale værnspræst, som er tilknyttet tjenestestederne.

Nej. Du har i det danske forsvar ret til at bekende dig til lige præcis den tro, du vil. Ligesom du også har ret til at stå uden for et trossamfund.

Der vil på tjenestestedet være et lokale, som du kan bruge. Det kan være en god ide at kontakte dit tjenestested forud for, at du skal ind til værnepligten, og tale med dem om dine muligheder for at benytte dette lokale.

Ja, så længe tjenesten tillader det. Det er en god ide at snakke med din leder under værnepligten, om hvilke muligheder, der er for at bede, mens du arbejder.

Ja, så længe tjenesten tillader det. Det er en god ide at snakke med din leder under værnepligten, om i hvilket omfang det er muligt at faste, mens du er i værnepligtstjenesten.

Så er det en god ide at snakke med din nærmeste chef, da de kan hjælpe dig med at finde løsninger på, hvordan du kan praktisere din religion, mens du er i værnepligten.