Fortsæt til indhold

Sikkerhedspolitik i elevhøjde

Check Point One

scroll down

Check Point One kører ikke hele 2024

Undervisning og dialog om Forsvarets opgaver - nationalt og internationalt

Check Point One er Forsvarets undervisningstilbud, der gratis stiller både gæstelærer og mobilt klasseværelse til rådighed, for at give eleverne et aktuelt og nærværende indblik i Forsvarets rolle på den sikkerhedspolitiske scene - nationalt og internationalt.

Har du brug for et fagligt indspark, er der nu mulighed for at bestille et skræddersyet forløb, der passer lige præcis ind i din undervisning.

Fra hestens egen mund

Underviser du i emner, der berører sikkerhedspolitik i Danmark og på verdensplan. Og trænger du til et friskt og fagligt pust til undervisningen, kan vi tilbyde saglig og opdateret undervisning om aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske emner med gæstelærer fra Forsvaret. 

Check Point One er et undervisningstilbud, der gratis stiller både gæstelærer og mobilt klasseværelse til rådighed, for at give eleverne et aktuelt og nærværende indblik i Forsvarets rolle i den sikkerhedspolitiske situation i Danmark og internationalt.

Undervisningen er tiltænkt skolernes afgangsklasser, erhvervsskoler og gymnasier.

VI RYKKER IND - MED BÅDE LÆRER OG KLASSEVÆRELSE

Vores undervisere er erfarne soldater, både i formidling af Forsvarets opgaver og i udførelsen.
Et besøg kan strække sig over to lektioner og kan skræddersys til dig og din klasse.

Typisk er undervisningsforløbet bygget op i tre dele;

  1. En overordnet introduktion til emnet, som du vælger i dialog med os.
  2. En udendørs del, hvor unge soldater viser forskelligt udstyr frem og perspektiverer undervisningen med deres personlige fortælling.
  3. Og en afsluttende del, hvor der lægges op til diskussion og debat.

Der er plads til ca. 50 elever (2 klasser) i vores mobile klasseværelse, som bogstaveligt talt rykker ind i skolegården. Sættevognen er speciel indrettet til undervisningen.
 
Hvis i på gymnasiet, skolen ikke har fysisk plads til parkering af det mobile klasseværelse, kan vi tilbyde samme undervisning i et klasselokale/auditorium på skolen. Vi skal bare have adgang til en projektor.

Check Point One kører i specifikke geografiske områder i fastlagte uger og din skole har mulighed for at bestille til flere klasser på samme dag.

TILBUD TIL GYMNASIER, ERHVERVSSKOLER OG UDSKOLINGSKLASSER

Som lærer kan du med Check Point One få et friskt og fagligt pust til undervisningen i relevante forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Niveauet er tilpasset gymnasiet og indholdet målrettet den samfundsvidenskabelige linje.

Et undervisningsforløb kan sammensættes og kombineres, som beskrevet nedenfor:

Ledelsesdilemmaer, hvor de studerende bliver præsenteret for en række situationer fra Forsvarets hverdag, som de skal tage stilling til. De studerende får en række løsningsmuligheder, som der vælges imellem og eleverne argumenterer for. Herefter er der debat om de respektive løsninger, med udgangspunkt i moral, etik, pligt og ret.

Alternativt kan et forløb være en gennemgang af Forsvarets internationale engagement og de sikkerhedspolitiske organisationer. Det vil sige indblik i aktuelle internationale missioner og en indføring i organisationerne FN, NATO, OSCE og EU med fokus på beslutningsprocesserne og pålagte mandater. Endvidere tilbydes information om job og uddannelsesmuligheder i Forsvaret.

Ud over gæstelæreren inviterer vi et par soldater, der bidrager til debat og indblik gennem deres egne erfaringer. I pausen er der mulighed for både at se og prøve udstyr fra en soldats hverdag.

Til skolernes afgangsklasser lægger vi vægt på en mere grundlæggende indføring i og gennemgang af Forsvarets nationale og internationale opgaver. Eleverne lærer om grundlaget for dansk forsvar, dets sammensætning og nationale opgaver. Derudover vil eleverne få indsigt i Forsvarets internationale opgaver med afsæt i konflikterne i Afghanistan, Irak, Afrika og Balkan samt dansk forsvars mulige opgaver i regi af  FN, NATO, OSCE og EU.

Ud over gæstelæreren inviterer vi et par soldater, der bidrager til debat og indblik gennem deres egne erfaringer. I pausen er der mulighed for både at se og prøve udstyr fra en soldats hverdag.

Check Point One

VIL DU VIDE MERE

HOLD DIG OPDATERET OM FORSVARETS ROLLE OG OPGAVER

Information, nyheder og billeder om Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.
www.forsvaret.dk

LÆS MERE OM FORSVARS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Strategisk forskning med fokus på aktuelle militære og forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål hos Center for Militære Studier.
www.cms.polsci.ku.dk

Den nyeste forsking inden for globalisering, sikkerhed og udvikling ved Dansk Institut for Internationale Studier.
www.diis.dk

Den nyeste forskning inden for militære oprationer, militær strategi og militær ledelse.
fak.dk/da/forskning-og-udvikling

TAG ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

Hvert år udbyder Forsvaret 6.000 erhvervspraktikpladser for elever, der går i 9. og 10. klase eller som er i aldersgruppen 15-17 år. UU vejlederen tilknyttet din skole har nu mulighed for selv at booke pladser til eleverne direkte på erhvervspraktiksitet.
erhvervspraktikiforsvaret.dk

Har du spørgsmål til erhvervspraktikken i Forsvaret er du velkommen til at skrive en mail til os.
FPS-praktik@mil.dk