Alle officersuddannelser

Officersuddannelser i Forsvaret

BLIV LEDER I EN VIRKELIGHED FYLDT MED MENING

scroll down

FØLG DINE AMBITIONER OG BLIV LEDER I VIRKELIGHEDEN


En uddannelse som officer gør dig til leder i virkeligheden – og ikke bare på papiret. På officersuddannelsen oplever du, at teorierne hele tiden afprøves i praksis. På den måde bliver du klar til at møde den virkelighed, der venter dig. Du kan nemlig ikke kun læse dig til, hvordan du træffer beslutninger under pres, hvor dine personlige styrker ligger, og hvordan andre mennesker reagerer.
 
EFTERTRAGTEDE LEDERE
Det er en unik lederuddannelse med mange karrieremuligheder. Ledere uddannet i Forsvaret er kendt for at kombinere et højt akademisk niveau med handlekraft og menneskekundskab. Derfor er de eftertragtede i mange forskellige ledende funktioner.
 
Ansøgningsfristen er d. 15. marts
Uddan dig til officer

UDDAN DIG TIL OFFICER I HÆREN


På Hærens Officersskole lærer du at lede, motivere og uddanne til fredsskabende og fredsbevarende internationale missioner. Du vil få skærpet dine analytiske evner, så du tænker hurtigere og altid er et træk foran. Dit mod til at træffe svære beslutninger vil blive styrket, og din vilje til at gå forrest og turde det uprøvede vil vokse. 

Taktisk officer

UDDAN DIG TIL OFFICER I SØVÆRNET


På officersuddannelsen i Søværnet får du grundig uddannelse i maritime operationer, ledelse og styring i en sømilitær sammenhæng. Du får dyb indsigt i moderne ledelsesprincipper, og du prøver dem af i praksis. På Søværnets Officersskole kan du vælge forskellige uddannelsesretninger:
 
Taktisk officer
Maskinteknisk officer
Våben- og elektronikteknisk officer
Søværnet skib
Flyvevåbnet

UDDAN DIG TIL OFFICER I FLYVEVÅBNET


På Flyvevåbnets officersuddannelse bliver du trænet i militær ledelse og styring, så du er klædt på til at gennemføre de militære luftoperationer, du skal være med til at lede som færdiguddannet officer. På Flyvevåbnets Officersskole kan du vælge forskellige uddannelsesretninger:
 
Kontrol- og varslingsofficer
Operationsstøtteofficer
Teknikofficer
Pilot
ER DU ALLEREDE I FORSVARET?
Hvis du er sergent eller befalingsmand og drømmer om at få en karriere som officer, kan du følge den interne vej.

Den interne vej

OFFICERSUDDANNELSER I FORSVARET

Følg dine ambitioner og bliv leder i et af de tre værn. På officersuddannelsen får du teorien afprøvet i praksis, så du både lærer at lede mennesker og træffe afgørende beslutninger i virkeligheden.VÆLG ET VÆRN OG FIND DIN OFFICERSUDDANNELSE