Alle officersuddannelser

Officersuddannelser i Forsvaret

HVILKEN RETNING PASSER TIL DIG?

scroll down

VÆLG DIN RETNING


Du kan vælge mellem syv forskellige uddannelsesretninger fordelt på de tre værn: Søværnet, Flyvevåbnet og Hæren.
 

UDDAN DIG TIL OFFICER I SØVÆRNET


På officersuddannelsen i Søværnet får du grundig uddannelse i maritime operationer, ledelse og styring i en sømilitær sammenhæng. Du får dyb indsigt i moderne ledelsesprincipper, og du prøver dem af i praksis. På Søværnets Officersskole kan du vælge forskellige uddannelsesretninger:
 
Taktisk officer
Maskinteknisk officer
Våben- og elektronikteknisk officer
Søværnet skib
Flyvevåbnet

UDDAN DIG TIL OFFICER I FLYVEVÅBNET


På Flyvevåbnets officersuddannelse bliver du trænet i militær ledelse og styring, så du er klædt på til at gennemføre de militære luftoperationer, du skal være med til at lede som færdiguddannet officer. På Flyvevåbnets Officersskole kan du vælge forskellige uddannelsesretninger:
 
Kontrol- og varslingsofficer
Operationsstøtteofficer
Teknikofficer
Pilot

UDDAN DIG TIL OFFICER I HÆREN


På Hærens Officersskole lærer du at lede, motivere og uddanne til fredsskabende og fredsbevarende internationale missioner. Du vil få skærpet dine analytiske evner, så du tænker hurtigere og altid er et træk foran. Dit mod til at træffe svære beslutninger vil blive styrket, og din vilje til at gå forrest og turde det uprøvede vil vokse. 

Taktisk officer
Uddan dig til officer
ER DU ALLEREDE I FORSVARET?
Hvis du er sergent eller befalingsmand og drømmer om at få en karriere som officer, kan du følge den interne vej.

Den interne vej

OFFICERSUDDANNELSER I FORSVARET

Følg dine ambitioner og bliv leder i et af de tre værn. På officersuddannelsen får du teorien afprøvet i praksis, så du både lærer at lede mennesker og træffe afgørende beslutninger i virkeligheden.VÆLG ET VÆRN OG FIND DIN OFFICERSUDDANNELSE