værnepligt kvinder 3

Rekrutteringscenter Høvelte

Inspirationsdag for kvinder

scroll down

Inspirationsdag

 
Inspirationsdagen er en uforpligtende mulighed for at lære Forsvaret og vores uddannelser bedre at kende sammen med andre interesserede kvinder.

Du – eller du og en veninde – tilmelder jer og møder til et arrangement på en kaserne tættest på jer, og til en dag i Forsvaret med information, praktiske øvelser, oplæg og måske frokost i det fri.

Hvor og hvornår

Hvor afholdes inspirationsdagen?
Rekrutteringscenter Høvelte
Høveltevej 115
3460 Birkerød

Hvornår er næste inspirationsdag?
25. juni 2019, kl. 08:00 - 16:00

Tilmeld dig her


Program

Programmet for dagen ser ud som følger: 


0800 - 0820 Ankomst, bygning 22 (Forsvarets Dag) Iklædning

0820 - 0850 Velkomst og præsentation af personel

0850 - 1230 Fysisk aktivitetFysisk test
                   - Feltforhindringsbane
                   - Belægningsstue
                   - Static display

1115 - 1155 Frokost (feltration).

1210 - 1530 Foredrag med kvinder fra Forsvaret og spørgerunde

1530 - 1600 Udfyldelse af spørgeskema og afslutning


TAK FOR I DAG!

Ofte stillede spørgsmål
 • Uddannelsen, der er værnsfælles, består af både kampfærdigheder og militærpolitifag. Derudover gennemføres intensiv fysisk træning, hvor eleverne gennemgår omfattende træning og uddannelse i anvendelse af boksning, selvforsvar, svømning, orientering, march, og andre idrætsbetonede aktiviteter. Dette skal medvirke til, at du bliver fysisk og psykisk rustet til at virke som politimyndighed i Forsvaret.

  Uddannelsen består af fire moduler. Læs mere om hvert enkelt modul nedenfor.
 • 10½ mdr. Aalborg Kaserne i Nørresundby

  Militærpolitiskolen ligger på Aalborg Kaserne og ved uddannelsesstart får du fast tjenestested i Nørresundby. Under grunduddannelsen vil du lære en bred vifte af temaer. De mest centrale er følgende:

  Hovedaktiviteter i periode 1 (3½ måned):

  • Samarbejdsøvelse
  • Grundlæggende militær uddannelse
  • Føreruddannelse som korporal
  • Klør Knægt (Kontroløvelse)
  • Idræt: march, mikrotræning, militær fysisk træning (MFT), svømning, livredning

  Hovedaktiviteter i periode 2 (3½ måned):

  • Voksenunderviseruddannelse
  • Bykamps modul
  • Maritim uddannelse
  • Efterforskning
  • MP-magtmidler og magtanvendelse
  • Idræt: militær fysisk træning (MFT), mikrotræning, magtanvendelse, forhindringsbane

  Hovedaktiviteter i periode 3 (3½ måned):

  • MP stationsuddannelse
  • Udrykningskursus
  • Kontrol i førervirke
  • MP boksestævne
  • MP stationseksamen
  • Du får Militær Fysisk Træner 1 bevis
  • Idræt: MP-flerkamp, magtanvendelse, boksning, militær fysisk træning (MFT)
  Du er arbejdstidsneutral under grunduddannelsen, hvilket betyder, at du ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser. Efter endt grunduddannelse udnævnes du til korporal ved Militærpolitiet og har nu beføjelse til at udføre politivirket i Forsvaret. Derudover ophører din arbejdstidsneutralitet og du overføres til 1. Militærpolitikompagni.
 • Aalborg Kaserne i Nørresundby

  Funktionsuddannelsen består af våbenomskoling, køretøjsomskoling samt kørekort til kategori C, men kan variere efter Militærpolitiets behov.

  Er du allerede befalingsmand, beholder du din grad under Militærpolitiets (MP's) grunduddannelsen og vil i perioder under uddannelsen blive anvendt som fører. Du bliver efterfølgende anvendt i MP strukturen efter din grad.
 • Aalborg Kaserne i Nørresundby

  Livvagtsuddannelsen giver dig de grundlæggende forudsætninger for at løse livvagtstjeneste. Der er skærpede fysiske krav i forbindelse med denne udannelse, hvilket du skal træne dig op til under grunduddannelsen.
 • Afhængig af om du udpeges til at deltage i en international mission eller skal indgå i en operativ kampenhed - gennemfører du specifik uddannelse til en af disse opgaver i 1. Militærpolitikompagni. 

  Efter din internationale mission eller beredskabsperiode vil du som fastansat MP’er kunne gøre tjeneste i andre dele af Militærpolitiet. Afhængig af MP’s behov kan du fx gøre tjeneste i vores maritime enhed, i livvagtsenheden, på MP-station DK eller som instruktør på MP-skolen.
Militær politi 3

Hvad laver en MP’er i Forsvaret?

Vi er stadig soldater, men vi lærer et helt nyt fag, som er det politifaglige. Vi ved godt, at vi skal ud og udfylde en særlig rolle.

Morten
Militærpolitielev

Militær politi 2

Min fremtid

Når du har bestået uddannelsen udnævnes du korporal ved Militærpolitiet. Du ansættes og anvendes dernæst, efter den grad og erfaring du kom med. Der er et stort behov for MP'er, der har mulighed for at blive i funktionen over en længere årrække. Ligeså er der et stort behov for at videreuddanne konstabler inden for Militærpolitiet til eksempelvis sergenter og fortsat virke i funktionen.