Fortsæt til indhold

på Flyvestation Aalborg

Sådan kommer du til FORSVARETS DAG

HUSK

HUSK at medbringe dine personlige papirer jævnfør indkaldelsesordren, som du har modtaget via E-boks.

Mød til tiden - planlæg ekstra tid til transport (forsinkelser i offentlig trafik, kødannelse på veje osv.).

Bliver du forsinket på mødedagen, kan du kontakte Rekrutteringscenter Høvelte på telefo!n 7281 9313.

Bliver du forhindret i at møde på dagen eller har spørgsmål, kan du kontakte Forsvarets Rekruttering på telefon 7281 9000.

ADRESSE

Rekrutteringscenter Høvelte
Høvelte kaserne
Bygning 22
Høveltevej 115
3460 Birkerød

Krak.dk
Rejseplanen

 


personlige papirer

For at vi kan foretage den mest korrekte vurdering af, om du er egnet til værnepligtsuddannelsen, skal du medbringe følgende:

  • Indkaldelsen til Forsvarets Dag
  • NemID
  • Sundhedskort (Sygesikringsbevis)
  • Eksamensbeviser af enhver art, afgangsbeviser, skoleudtalelser, uddannelsesaftaler, svendebrev
  • Kørekort, hvis du har det
  • Evt. lægeattester, briller eller recept på kontaktlinser
  • Bruger du medicin, skal du medbringe det
  • Evt. fuldmagt til aftale om værnepligtstjeneste, hvis du er under 18 år

Transport

Her finder du os