værnepligt 4

Værnepligten

scroll down

Hvad er værnepligten?

Formålet med værnepligtstjenesten i Forsvaret er at give dig en militær basisuddannelse. På den måde kan du – både som enkeltperson og i samarbejde med andre – løse den slags opgaver, der indgår i et totalforsvar af Danmark. 

Sagt med andre ord: Du bliver klar til at kunne forsvare vores land, hvis der skulle blive brug for det. Samtidig udvikler du dig personligt og erhverver nye kompetencer, du kan drage nytte af resten af livet.

Hvis du er blevet erklæret egnet på Forsvarets Dag og hvis du bliver indkaldt til tjeneste, gennemfører du din værnepligt ved et af Forsvarets tre værn eller hos Beredskabsstyrelsen.

Trækker du frinummer, kan du alligevel godt indgå en frivillig aftale om værnepligtstjeneste. Du har dermed mulighed for at komme i betragtning til en værnepligtsplads, hvis der er en ledig plads.

Du kan selv få indflydelse på tidspunkt og tjenestested for din værnepligt. Ved at indgå en fast værnepligtsaftale, flyttes du ikke mod dit ønske til et andet tjenestested, med mindre det er som led i det planlagte tjeneste- og uddannelsesforløb.

Hvis du er blevet erklæret egnet på Forsvarets dag og hvis du bliver indkaldt til tjeneste, og det er uforeneligt med din samvittighed at aftjene værnepligt i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, kan du søge om at blive militærnægter.
værnepligt 2

Hvordan indgår jeg en aftale om værnepligt?

Det er simpelt. Først skal du finde ud af, hvor du gerne vil aftjene din værnepligt – og så udfylde og underskrive ansøgningsskemaet. På den måde indgår du en aftale om værnepligtstjeneste.

Se ledige pladser

Hent aftale om værnepligtstjeneste

Du har mulighed for at prioritere dine ønsker for tjenestested. Du skal bare skrive tre prioriterede tjenestesteder på din ansøgning i stedet for bare ét. Får du din 2. eller 3. prioritet, imødekommet anses aftalen stadig for overholdt.

Har du trukket frinummer eller er du kvinde, kan du faktisk søge om at aftjene værnepligt helt frem til du er fyldt 31 år – så hvis ikke værnepligten passer ind lige nu, har du altså mulighed for at gøre det senere. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan indkaldes til værnepligtstjeneste efter det fyldte 32. år.

Har du trukket et lodnummer, der forventes at føre til indkaldelse, skal du huske at indsende ansøgningsskemaet med dine prioriteter senest tre måneder før din værnepligt starter, da du ellers vil blive fordelt efter Forsvarets eller Beredskabsstyrelsens behov.

Husk, at du kun kan indgå aftale om værnepligtstjeneste, hvis du har været på Forsvarets Dag og er blevet erklæret egnet eller begrænset egnet.

Oplysningsskema

Når du indgår aftale om værnepligtstjeneste til Kongeskibet Dannebrog, Den Kongelige Livgarde eller Gardehusarregimentet, HESK skal du kunne sikkerhedsgodkendes.

Ca. tre måneder før mødedagen vil du modtage et brev i din e-boks med besked om at udfylde og sende oplysningsskema 1.

Oplysningsskema 1

Henvendelse
Du kan også bruge selvbetjeningsløsningen på Borger.dk til at skrive til os eller sende dokumenter med personlige oplysninger sikkert. Kontakt os via Borger.dk

Hvor kan jeg aftjene min værnepligt?

Du kan aftjene din værnepligt hos et af de tre værn i Forsvaret eller hos Beredskabsstyrelsen. Hvert tjenestested har på sin vis sin egen kultur – så det kan være spændende for dig at undersøge lidt om dette først.


Værnepligt_steder.png

Dato, længde, lokation og krav afhænger af hvilket tjenestested, du ønsker. Hvis du ønsker at indgå en aftale med Beredskabsstyrelsen eller en af de kongelige tjenester, kan der være særlige krav om fx syn, kørekort eller at du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Du kan finde både krav og en oversigt over tjenestepladser her:

Se ledige værnepligtspladser
værnepligt 8

Hvad skal jeg lave under min værnepligt?

Værnepligten er i virkeligheden en basisuddannelse inden for enten ét af de tre værn hos Forsvaret eller i Beredskabsstyrelsen.

Som værnepligtig i Forsvaret har basisuddannelsen til formål at give dig et kendskab til den enkelte soldats deltagelse i militære opgaver. Det betyder også at få kendskab til fredsstøttende eller fredsskabende operationer i udlandet – men du bliver ikke udsendt.

Lær om de forskellige basisuddannelser i de tre værn og Beredsskabsstyrelsen:

Flyvevåbnets basisuddannelse
Hærens basisuddannelse
Søværnets basisuddannelse
Cyberværnepligt
Uddannelsen til redningsspecialist i Beredskabsstyrelsen

Som værnepligtig bor du på den kaserne, hvor uddannelsen gennemføres. Du har fri de fleste weekender og helligdage under uddannelsen.

Der vil altid være en række spørgsmål omkring den kommende værnepligtstjeneste. I brochuren ’Indkaldt’ vil du kunne finde svar på dine spørgsmål.

Hent folderen om værnepligten her ’Indkaldt

Hvad er mine muligheder efter værnepligten?

Basisuddannelsen er forudsætningen for mange af Forsvarets andre uddannelser. For når du har aftjent din værnepligt i enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet har du en militær basisuddannelse, der relaterer sig til det pågældende værn.

Den er også grundlaget for eventuel videreuddannelse med henblik på en reaktionsstyrkeuddannelse til international tjeneste eller til anden uddannelse og eventuel fastansættelse i Forsvaret.

Det er i nogen grad muligt at skifte værn efter værnepligten, hvis du søger en uddannelse. Dette afhænger af det pågældende værns behov og din profil.

Grundlæggende uddanner Hæren langt de fleste værnepligtige i Danmark, og det er oftest fra denne gruppe, der overføres personel til Søværnet eller Flyvevåbnet ved ønske om videre færd i Forsvaret.

Se hvilke uddannelser, Forsvaret tilbyder
værnepligt 3

Spørgsmål til værnepligten

Der kan opstå mange spørgsmål omkring værnepligten.
Nogle svar kan du måske finde herunder.

Sundhedsydelser under værnepligten
Du kan også finde svar vedrørende Forsvarets Dag her


Du kan søge om udsættelse af din indkaldelse på grund af uddannelse eller andre særlige forhold.

Søger du udsættelse, gælder den indgåede aftale stadig – dog kan udsættelsen medføre, at indkaldelsesstedet ændres.

Send henvendelse
Når du har indgået en aftale om at aftjene din værnepligt, har du en fortrydelsesfrist på fire uger.

Fortrydelsesfristen gælder fra den dato, hvor du har underskrevet din ansøgning om aftale af værnepligtstjeneste.

Kvinder kan dog opsige deres aftale helt frem til mødedagen.

Som mand kan du ophæve din aftale, hvis:

  1. Du i løbet af fire uger fra underskriftsdatoen skriftligt kontakter Forsvarets Rekruttering og meddeler, at du ønsker at ophæve aftalen. Kvinder på værnepligtslignende vilkår kan dog få aftalen ophævet helt frem til mødedagen.

  2. Du ikke kan sikkerhedsgodkendes, hvor dette kræves.

  3. Du før eller efter mødet udelukkes fra værnepligtstjeneste i medfør af værnepligtslovens §4 (straffemæssige forhold).

  4. Du ved fornyet møde på Forsvarets Dag bliver bedømt uegnet til værnepligtstjeneste - eller får ændret bedømmelsen fra egnet til begrænset egnet, og inden mødetidspunktet søger om at få aftalen ophævet.

  5. Din egnethedsvedtegning ændres til “For tiden uegnet” efter du er mødt til tjeneste.

  6. Der træffes beslutning om at ændre indkaldelserne af værnepligtige, således at Forsvarets Rekruttering er nødsaget til at annullere den indgåede aftale om værnepligtstjeneste.

Hvis du som mand har indgået aftalen senere end fire uger fra den dato, du skal møde til værnepligtstjeneste (mødetidspunkt), bortfalder din mulighed for at ophæve aftale om værnepligtstjeneste på mødedagen.

Når du underskriver aftalen, bekræfter du samtidig, at du vil modtage en indkaldelsesordre til værnepligtstjeneste, samt at du efter opsigelsesfristens udløb giver afkald på din mulighed for at blive fritaget for værnepligtstjeneste (frinummerchance).

Du vil fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse modtage skriftlig besked, såfremt aftalen alligevel ikke kan imødekommes jf. ovenstående tekst om ophævelse af aftalen.

Der kan opstå situationer, hvor Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen må annullere aftalen. I så fald er det dit lodtrækningsnummer fra Forsvarets Dag, der afgør, om du skal indkaldes eller ej.
Når du har indgået en aftale om at aftjene din værnepligt, har du en fortrydelsesfrist på fire uger.

Fortrydelsesfristen gælder fra den dato, hvor du har underskrevet din ansøgning om aftale af værnepligtstjeneste.

I løbet af de fire uger kan du ophæve aftalen.

Efter fortrydelsesfristens udløb er aftalen bindende og vil blive fastholdt. Det betyder, at du ikke kan skifte fra at aftjene din værnepligt ved Beredskabsstyrelsen til at gøre det i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

Kun i tilfælde, hvor der foreligger helt særlige begrundelser, vil en ansøgning om at blive overført til at aftjene værnepligten hos Forsvaret blive imødekommet, efter at fortrydelsesfristen på fire uger er udløbet.
Som værnepligtig i Forsvaret modtager du kr. 7.948,51 pr. måned (skattepligtigt, tal fra april 2019).

Derudover får du kr. 215,00 pr. kalenderdag i kostgodtgørelse (skattefrit, tal fra oktober 2018).
Du skal regne med at tre daglige måltider i Forsvarets Cafeteria koster omkring kr. 150,00 pr. dag. Det er også muligt selv at medbringe mad eller købe mad udefra.
Som værnepligtig får du gratis transport i Danmark med offentlige transportmidler mellem dit hjem og tjenestestedet i hele din værnepligtsperiode.

Læs mere om rejseordningen for værnepligtige

Hvis du vælger at køre i egen bil el. lign, kan du fravælge rejsekortet og i stedet få befordringsfradrag efter de almindelige regler for kørsel mellem hjem og tjenestested.
Som værnepligtig får du løn fra den dag, du er indkaldt til at møde til værnepligtstjeneste frem til den dag, du hjemsendes.
Hjemsendes du før den normale hjemsendelsesdato, ophører din løn i umiddelbart tilknytning til den nye hjemsendelsesdato.
Forsvaret har nultolerance-politik angående brug af euforiserende stoffer og følger i øvrigt samfundets love og regler herfor.
Ja, du kan sagtens søge ind på en af Forsvarets uddannelser igen.

Læs mere om Forsvarets uddannelser
En værnepligt kan kun gennemføres én gang. Du kan dog sagtens søge en uddannelse i Forsvaret.

Læs mere om Forsvarets uddannelser
Lær hvad det betyder at blive hjemsendt:

Læs brochuren ’Hjemsendt