Er du egnet til værnepligten? Find ud af det til

Forsvarets dag

scroll down

Hvad er Forsvarets Dag?

Forsvarets Dag erstatter det, der tidligere hed session. Her afgøres det, om du er egnet til værnepligtstjeneste. Samtidig vil du få information omkring Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Du vil også høre om dine muligheder og lære noget om værnepligten, så du bedre kan vurdere, om den er noget for dig.

Der er værnepligt for alle mænd i Danmark. Derfor bliver alle danske mænd med fast ophold i Danmark helt automatisk indkaldt til Forsvarets Dag det år, hvor de fylder 18 år. Det er obligatorisk at deltage.
Som kvinde bliver du inviteret til Forsvarets Dag – det er frivilligt, så du skal selv booke din tid.

Alle aktiviteter på Forsvarets Dag foregår ved det rekrutteringscenter, som du er indkaldt til. Du vil være indkaldt sammen med 20-35 andre mænd og kvinder. Hele dagen varer op til 6 timer, og der serveres et gratis måltid i løbet af dagen.

Forsvarets Dag bliver afholdt næsten alle hverdage året rundt, primært fem steder i landet: Høvelte, Slagelse, Fredericia, Herning, Ålborg og i udvalgte uger på Bornholm.


Husk at tjekke din e-Boks - indkaldelsen til Forsvarets Dag er digital:
Gå til e-Boks
Læs mere om Digital Post
Få NemSMS og husk dine aftaler

Bliv klar til Forsvarets Dag

Værnepligtige, der bor eller har ophold her i landet, skal møde til Forsvarets Dag i løbet af det år, de fylder 18 år.
Se hvornår du har mødepligt


Udfyld dit helbredsskema
Cirka seks måneder før den dag, du skal til Forsvarets Dag, vil du modtage et brev vedrørende din mødepligt samt link til et elektronisk helbredsskema, der skal udfyldes før du møder op.
Det tager cirka 10 minutter at udfylde skemaet.
Læs hvordan du udfylder helbredsskemaet


Jeg ønsker at sende en ansøgning
Hvis du allerede ved, at du vil aftjene din værnepligt, er det muligt at fremskynde din Forsvarets Dag og få en tidligere dato. Du kan også søge om udsættelse eller få ændret en tidligere sessionsbedømmelse.
Læs mere om dine ansøgningsmuligheder
ForsvartsDag_Klar.jpg

Det sker på Forsvarets Dag

Alle aktiviteter på Forsvarets Dag foregår ved det rekrutteringscenter, som du er indkaldt til. Du vil være indkaldt sammen med 20-35 andre mænd og kvinder. Hele dagen varer op til 6 timer og der serveres et gratis måltid i løbet af dagen.

Kørselsvejledninger
Find vej til dit rekrutteringscenter:
Rekrutteringscenter Høvelte
Rekrutteringscenter Slagelse
Rekrutteringscenter Fredericia
Rekrutteringscenter Herning
Rekrutteringscenter Aalborg
Forsvarets Dag - Rønne


Sådan forløber dagen
På selve dagen vil du gennemgå følgende aktiviteter:
 1. Information om værnepligt og de uddannelses- og jobmuligheder, du har i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen
 2. Skriftlig prøve
 3. Helbredsundersøgelse
 4. Sessionsbehandling og trækning af lodnummer (kun egnede og begrænset egnede mænd skal trække lodnummer)
 5. Personlig vejledning om værnepligt og uddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen
Der er ingen fysisk test til Forsvarets Dag


Aftale om værnepligt
Uanset om du trækker såkaldt frinummer eller ej, har du mulighed for at lave en aftale om værnepligt – og faktisk er op mod 99 % af alle værnepligtsaftaler indgået frivilligt.

Der er ikke noget krav om at lave selve aftalen på Forsvarets Dag, det kan man også gøre senere. Der kan dog være fordele ved at gøre det så tidligt som muligt, da mange pladser hurtigt bliver optaget.

Du kan selv vælge indkaldelsestidspunkt og -sted ved at underskrive en frivillig aftale om værnepligtstjeneste.
Se ledige pladser
ForsvaretsDag_05.jpg

Når Forsvarets Dag er slut

Når dagen er omme, ved du, om du er egnet til at aftjene din værnepligt. Er du enten blevet erklæret ’egnet’ eller ’begrænset egnet’, har du mulighed for at indgå en aftale om værnepligtstjeneste, hvis der er ledige pladser tilbage.

Det betyder, at du selv kan få indflydelse på indkaldelsestidspunkt og -sted.

Aftalen kan allerede indgås på selve dagen. Mange vælger dog at gøre dette på et senere tidspunkt.

Se ledige pladser


Er du i form til værnepligtstjenesten?
Hvis du går med tanker om at aftjene din værnepligt, kan det være en god idé at forberede dig fysisk.

Vi anbefaler klart, at man som minimum er i nogenlunde form, før man påbegynder sin værnepligt. Dette vil give dig en langt bedre oplevelse undervejs og samtidig nedsætte risikoen for at blive skadet under din værnepligtstjeneste.

Med vores app ’Træn med Forsvaret’ kan du få inspiration til effektive øvelser, som Forsvaret selv bruger i den fysiske træning.

Forsvarets basiskrav og træningsplan
Træn med Forsvaret
Download Træn med Forsvaret-app’en
ForsvaretsDag_efter.jpg
Forsvarets Dag

Hvordan fungerer sessionsbehandling og nummertrækning?

På Forsvarets Dag skal du til sessionsbehandling. Her vil din egnethed blive vurderet og det er dét, der afgør i hvilken udstrækning, du er fundet egnet til at aftjene værnepligten.

Denne vurdering afgør også hvorvidt du skal trække et lodnummer eller ej.
Egnethedsvurderingen foretages på baggrund af regelsættet "Sessionsbedømmelse af Værnepligtige", som du finder her.


Hvilke bedømmelseskriterier findes?

Egnet
Hvis du bliver bedømt egnet, skal du trække et nummer, der afgør, om du skal aftjene værnepligt eller ej. Du kan naturligvis altid indgå en aftale om værnepligtstjeneste, uanset hvad dit nummer siger.

Begrænset egnet
Hvis du bliver bedømt begrænset egnet, skal du stadig trække nummer. Dog vil du ikke blive indkaldt, medmindre du selv frivilligt ønsker at aftjene din værnepligt. 

Uegnet 
Er du bedømt uegnet, kan du ikke aftjene værnepligt. Du kan dog søge om ny sessionsbehandling tidligst et halvt år efter Forsvarets Dag, hvis du ønsker en ny vurdering af din egnethed. Du kan ansøge om nyt møde til Forsvarets Dag - tidligere uegnet her


Hvad betyder numrene?
I løbet af Forsvarets Dag skal du trække lodnummer. Dette nummer afgør, om du skal aftjene værnepligt eller ej.

Frinummer
Trækker du et såkaldt frinummer, er det ikke obligatorisk for dig at aftjene din værnepligt. Du har dog mulighed for at melde dig frivilligt i stedet. Det gælder både, hvis du er bedømt egnet eller begrænset egnet.

Ved at melde dig frivilligt, kan du selv vælge indkaldelsestidspunkt og -sted (hvor der er ledige pladser) ved at underskrive en aftale om værnepligtstjeneste.

Bemærk, at du hermed påtager dig pligten til at aftjene værnepligt – og at aftalen er bindende.

Trækker du ikke frinummer, får du mulighed for at ønske, hvorhenne du vil aftjene din værnepligt i tilfælde af, at du bliver indkaldt på nummeret. 

Hvornår får jeg svar på betydningen af lodnummer?
Ved sessionsbehandlingen på Forsvarets Dag får du mundtlig besked om betydningen af det nummer, som du har trukket. 
Lodnummergrænsen (det grænsetal, der afgør om dit nummer er et frinummer eller ej) bliver fastsat på baggrund af forskellige faktorer. Den altafgørende faktor er antallet af frivillige, der har søgt værnepligt i den indkaldelsesperiode, som dit tidspunkt for Forsvarets Dag dækker. 

Er der mange frivillige, vil lodnummergrænsen være lav; er der få frivillige, vil den være høj. Grænserne varierer år for år.
I maj eller november (afhængigt af dit tidspunkt for Forsvarets Dag) sender vi dig et personligt, skriftligt svar på hvorvidt du indkaldes eller ej:

 • Har du været på session fra 1. april – 30. september, modtager du skriftligt svar i november
 • Har du været på session fra 1. oktober – 31. marts, modtager du skriftligt svar i maj


Lodnummergrænser

for fordelingen af værnepligtige november 2019

1 - 8.000
Redningsberedskabets personelreserve
(Ingen indkaldelse i fredstid) - måske normal værnepligt

8.001 - 36.000
Redningsberedskabets personelreserve
(Ingen indkaldelse i fredstid)

Ovennævnte lodnummergrænser gælder kun for værnepligtige, som skal indkaldes i perioden 1. januar - 30. juni 2020.

Forsvarets Dag

Har du flere spørgsmål? Find svar her

Det er helt OK at have mange spørgsmål omkring Forsvarets Dag. Nedenfor har vi prøvet at besvare de mest almindelige. Hvis ikke du finder svar på det, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Før Forsvarets Dag

Efter Forsvarets Dag

Andre spørgsmål og svar

For at komme ind som værnepligtig kræver det, at du på Forsvarets Dag er blevet erklæret enten ”begrænset egnet” eller ”egnet”.

Allerede på Forsvarets Dag kan du indgå en aftale om værnepligtstjeneste.

Hvis du allerede har været på Forsvarets Dag, skal du finde, udfylde og underskrive dokumentet ”Aftale om værnepligtstjeneste”:

Download ”Aftale om værnepligtstjeneste

Det fremgår af dokumentet, hvordan du kan sende det til os.

Husk først at se, hvor der er ledige pladser:

Find en ledig plads
Adgangskravet til at blive værnepligtig er, at du er erklæret enten ”begrænset egnet” eller ”egnet” på Forsvarets Dag.

Til Kongeskibet Dannebrog er der særlige synskrav, ligesom der ved andre kongelige tjenester og tjeneste i Beredskabsstyrelsen kan være specifikke adgangskrav.

Se hvilke krav, der gælder ved de specifikke tjenestesteder, i oversigten over ledige pladser:

Find en ledig plads
For at aftjene værnepligt skal du være sund og rask. Det er derfor vigtigt, at du omhyggeligt besvarer alle spørgsmålene i skemaet, så vi kan vurdere, om du har helbred til at blive indkaldt eller ej.

Hvis du ikke har udfyldt og indsendt helbredsspørgeskemaet inden mødet på Forsvarets Dag, kan det betyde, at du vil blive indkaldt igen på Forsvarets Dag, da lægen muligvis først skal indhente yderligere helbredsoplysninger om dig.

Det tager cirka 10 minutter at udfylde skemaet.

Elektroniske helbredsspørgeskema
Download helbredsspørgeskema (pdf)
Som udgangspunkt ja. Men dit helbred bedømmes individuelt, så det er derfor meget vigtigt, at du udfylder helbredsspørgeskemaet inden dit møde på Forsvarets Dag.

På den måde har sessionslægen mulighed for at kunne afgøre, hvorvidt du overhovedet behøver at møde op på Forsvarets Dag eller ej.

Det tager cirka 10 minutter at udfylde skemaet.

Elektroniske helbredsspørgeskema
Download helbredsspørgeskema (pdf)
Du vil få nærmere besked på Forsvarets Dag, hvis du ikke består den skriftlige prøve.
Det kan du godt, men skal normalt ikke. Der kan dog være tilfælde, hvor det bliver vurderet, at man skal tage prøven igen.

Før du kan søge en fornyet sessionsvurdering, skal der gå mindst seks måneder.

Ansøg her
Der kan være flere årsager til, at man er blevet erklæret uegnet.

Det vil dog betyde, at du ikke skal trække et lodnummer – og dermed kan du ikke indkaldes til værnepligtstjeneste. Ligeledes kan du heller ikke indgå en frivillig aftale om værnepligtstjeneste.
Så længe du er erklæret uegnet, kan du ikke søge værnepligtstjeneste. Du kan dog søge om en fornyet session, hvor vi igen vil vurdere dig. Hvis du så vurderes egnet eller begrænset egnet, kan du indgå en aftale om værnepligtstjeneste.

Du skal indsende en ansøgning om "at få ændret en tidligere sessionsbedømmelse".

Ansøg her
Hvis du er ”begrænset egnet” betyder det, at du ikke vil blive indkaldt til at aftjene værnepligt, men at du kan godt indgå en frivillig aftale om værnepligtstjeneste.
Så længe du er erklæret uegnet, kan du ikke søge værnepligtstjeneste. Du kan dog søge om en fornyet session, hvor vi igen vil vurdere dig. Hvis du så vurderes egnet eller begrænset egnet, kan du indgå en aftale om værnepligtstjeneste.

Du skal indsende en ansøgning om "at få ændret en tidligere sessionsbedømmelse".

Find ansøgningen her
Hvis du er ”begrænset egnet” betyder det, at du ikke vil blive indkaldt til at aftjene værnepligt, men at du kan godt indgå en frivillig aftale om værnepligtstjeneste.
Hvis du er ”forbigået” betyder det, at du vil blive indkaldt igen til en ny Forsvarets Dag, typisk et halvt år senere. Dette har ingen indflydelse på din videre færd med Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.
Ja. Selvom du har trukket frinummer, kan du alligevel indgå en aftale om værnepligtstjeneste.
Det kan have en indvirkning på din bedømmelse, men det er lægen der skal afgøre, om du af den grund er egnet, begrænset egnet eller uegnet.
Det kan have en indvirkning på din bedømmelse, men det er lægen der skal afgøre, om du af den grund er egnet, begrænset egnet eller uegnet.
Det kan betyde, at du bliver forbigået og dermed indkaldes til en ny Forsvarets Dag, hvor du så igen har mødepligt. Husk derfor gerne dine papirer.
Du kan godt aftjene værnepligt, selvom du har modtaget bøder eller en dom.

Hvis det er en længerevarende ubetinget dom, kan det dog betyde, at du kan blive udelukket fra værnepligtstjeneste. Det bliver bedømt individuelt.
Når du har indgået en aftale om at aftjene din værnepligt ved Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, har du en fortrydelsesfrist på fire uger. Fortrydelsesfristen gælder fra den dato, hvor du har underskrevet din ansøgning om aftale af værnepligtstjeneste.

Efter fortrydelsesfristens udløb er aftalen bindende, og vil blive fastholdt.

Kvinder kan dog opsige deres aftale helt frem til mødedagen.

Du kan ophæve din aftale, hvis:
 1. Du i løbet af fire uger fra underskriftsdatoen skriftligt kontakter Forsvarsministeriets Personalestyrelse og meddeler, at du ønsker at ophæve aftalen. Kvinder på værnepligtslignende vilkår kan dog få aftalen ophævet helt frem til mødedagen.
 2. Du ikke kan sikkerhedsgodkendes, hvor dette kræves.
 3. Du før eller efter mødet udelukkes fra værnepligtstjeneste i medfør af værnepligtslovens §4 (straffemæssige forhold).
 4. Du ved fornyet møde på Forsvarets Dag bliver bedømt uegnet til værnepligtstjeneste - eller får ændret bedømmelsen fra egnet til begrænset egnet, og inden mødetidspunktet søger om at få aftalen ophævet.
 5. Din egnethedsvedtegning ændres til “For tiden uegnet” efter du er mødt til tjeneste.
 6. Der træffes beslutning om at ændre indkaldelserne af værnepligtige, således at Forsvarsministeriets Personalestyrelse er nødsaget til at annullere den indgåede aftale om værnepligtstjeneste.Hvis du som mand har indgået aftalen senere end fire uger fra den dato, du skal møde til værnepligtstjeneste (mødetidspunkt), bortfalder din mulighed for at ophæve aftale om værnepligtstjeneste på mødedagen.

Når du underskriver aftalen, bekræfter du samtidig at du vil modtage en indkaldelsesordre til værnepligtstjeneste, samt at du efter opsigelsesfristens udløb giver afkald på din mulighed for at blive fritaget for værnepligtstjeneste (frinummerchance).

Du vil fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse modtage skriftlig besked, såfremt aftalen alligevel ikke kan imødekommes jf. ovenstående tekst om ophævelse af aftalen.

Der kan opstå situationer, hvor Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen må annullere aftalen. I så fald er det dit lodtrækningsnummer fra Forsvarets Dag, der afgør, om du skal indkaldes på et senere tidspunkt eller ej.
Du vil ca. tre måneder før indkaldelsen til Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen modtage din indkaldelsesordre.

Indkaldelsesordren sendes til din digitale postkasse (e-Boks/borger.dk). Det er derfor vigtigt, at du kigger i din digitale postkasse.
For at undgå, at du måske sendes hjem før tid, er det vigtigt, at du forbereder dig på værnepligtstjenesten ved at være i god form.

Værnepligten vil udfordre dig på din fysik. Vi anbefaler derfor, at du forbereder dig bedst muligt. Under værnepligtstiden vil du komme ud for mange situationer, hvor din fysiske formåen kan få afgørende betydning for løsning af opgaven. Træning er derfor vigtigt, så din krop bliver vænnet til fysisk belastning, og du minimerer risikoen for at blive skadet under din værnepligt.

Vil du forberede dig bedst muligt, anbefaler vi dig, at du træner frem mod det tidspunkt, hvor du skal møde til værnepligtstjeneste.

Med vores app ’Træn med Forsvaret’ kan du få inspiration til effektive øvelser, som Forsvaret selv bruger i den fysiske træning.

Forsvarets basiskrav og træningsplan
Træn med forsvaret
Download Træn med Forsvaret-app’en
Mange af tjenestestederne har deres egen Facebook-side eller en hjemmeside på nettet, hvor du kan finde flere oplysninger.

Derudover vil du ca. én måned før du skal møde modtage et velkomstbrev med praktiske oplysninger fra tjenestestedet.

Mange tjenestesteder holder også Åbent Huswww.besoegsdag.dk

Beredskabsstyrelsen afholder cirka en gang om året Åbent Hus-arrangementer ved de enkelte beredskabscentre. Hold øje medwww.beredskab.dk for mere information.
Du skal afvente svar på, hvad det nummer, du har trukket kommer til at betyde for dig.

Hvis du bliver indkaldt til aftjening af værnepligt og vil være militærnægter, kan du finde mere information herwww.militaernaegter.dk
Der er ikke værnepligt for kvinder, men kvinder har ret til at gennemføre værnepligtstjenesten på lige fod med mænd, deraf navnet ’værneret’.

Som kvinde kan du nemlig frivilligt vælge at blive ansat på værnepligtslignende vilkår, dog er du ikke bundet af pligten og kan fx vælge at opsige din værnepligtaftale undervejs i forløbet.

Som kvinde trækker du ikke et lodnummer på Forsvarets Dag.


OBS
Du kan kun indgå aftale om værnepligtstjeneste, hvis du har været på Forsvarets Dag og er blevet erklæret "Egnet" eller "Begrænset egnet".

Læs mere om kvinder og værnepligtstjeneste