Reserven søværnet 4

Leder

Løjtnant i Søværnet

scroll down

Går du forrest, og vil du uddannes til løjtnant?

Vil du indgå i et dynamisk ledelsesteam om bord på Søværnets enheder, og vil du være med til at løse militære opgaver i Søværnet?

Som uddannet løjtnant i Søværnet kommer du i samarbejde med øvrige officerer til at virke som leder i et miljø, hvor der er stor fokus på faglighed og udvikling af besætningens kompetencer.

Som taktisk løjtnant vil du virke som vagtchef på de sejlende enheder, og har således ansvaret for at sejle skibet og lede broen efter chefens anvisninger. Som maskinteknisk løjtnant er din primære opgave at stå for drift og vedligehold af enhedens komplekse systemer i teknisk division. Teknikdivisionen, der vedligeholder og reparerer skibets hoved- og hjælpemaskineri, samt er ansvarlig for sanitetstjeneste, brandbekæmpelse og lækstop.

Fælles for de to tjenesteretninger gælder, at du får indsigt i ledelsespraksis – hvorved du hurtigt opnår praktisk ledererfaring.

Så hvis du ser dig selv i en stilling, hvor du indgår aktivt i et professionelt ledelsesteam, også i svære situationer, kan det være, at du skal søge uddannelsen som løjtnant i Søværnet?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn under uddannelsen?
Din basislønnen er ca. 22.300 kr./md.

Hvad bliver min løn som færdiguddannet?
Som nyudnævnt løjtnant er din løn ca. 23.250 kr./md. plus Forsvars- og beredskabstillæg på ca. 1.900 kr./md.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager mellem 11 og 22 måneder afhængig af din forudgående uddannelse og hvilken tjenesteretning, du vælger.

Hvad er ansøgningsfristen?
1. november 2019

Hvornår starter jeg?
Primo august 2020

Adgangskrav
Hvis du er konstabel eller sergent i Søværnet eller i et af de andre værn og har en studentereksamen eller tilsvarende (hhx, htx, eller hf), kan du søge uddannelsen til taktisk løjtnant i Søværnet. Erfaringsmæssigt anbefales det, at du har bestået matematik og fysik på B-niveau (minimum med karakteren 4).

Du kan også søge, hvis du er skibsfører eller maskinmester på akademiniveau. Hvis du er skibsfører på akademiniveau kan du søge uddannelsen til taktisk løjtnant i Søværnet. Hvis du er maskinmester på akademiniveau kan du søge uddannelsen til blive maskinteknisk løjtnant.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

For at komme ind skal du

BESTÅ OPTAGELSESPRØVEN 

Optagelsesprøven varer en dag, og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup (Jonstruplejren) på Sjælland. Når du søger om optagelse til løjtnantsuddannelsen og opfylder de formelle adgangskrav, bliver du inviteret til optagelsesprøve. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som officer.  En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder, men en helhedsvurdering ud fra din ansøgning og dine resultater. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid.

På baggrund af optagelsesprøven vurderes det, om du kan optages på løjtnantsuddannelsen i Søværnet.

Afprøvningen indeholder følgende:

For ansatte i Forsvaret:
 

 • Hvis du er ansat i Forsvaret, skal du kunne fremvise gyldigt Blåt Bevis
 • Gruppeopgave
 • Digitale prøver
 • Psykologsamtale

For andre ansøgere:
 

OBS: Hvis du ikke består den fysiske test, stopper afprøvningsforløbet, men du kan træne dig op og prøve igen næste gang der er åbent for tilmelding.

 
Derudover skal du kunne:
Sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav

Du vil modtage svar i din e-boks senest tre uger efter optagelsesprøven. Her vil det fremgå, om du vurderes egnet, ikke egnet eller om vi gerne ser en ny ansøgning fra dig på et senere tidspunkt. Er du i tvivl om du er i form til at bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” app’en, hvor du kan se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram.Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om mere om uddannelsen, kan du kontakte os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8-11.

Uddannelsens opbygning
 • Under uddannelsen vil du være ansat jf. den aftale, som Forsvarsministeriets Personalestyrelse har indgået med Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) om løjtnantskontrakter herunder, at der ingen højeste arbejdstid er i uddannelsesperioderne på skolerne. Har du en tjenestemandsansættelse, vil det være muligt at bibeholde denne.

  Under hele uddannelsen har du fast tjenestested i København. Du vil blive tilbudt indkvartering på Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) under uddannelsesopholdet i Frederikshavn, og du oppebærer Time- og Dagpenge samt betalt rejse til og fra din bopæl i perioden, jævnfør gældende bestemmelser herfor. Når du påbegynder funktionsuddannelsen i København er der mulighed for, at du kan søge bolig i Nyboder.

  Uddannelsen er et sammenhængende forløb af forskellig længde (mellem 11 og 22 måneder), afhængig af din forudgående uddannelse samt nuværende ansættelsesform.
 • På Søværnets Sergentskole i Frederikshavn gennemgår du Søværnets Officersbasisuddannelse (OBU) af ca. fire måneds varighed. Uddannelsen er delt op i følgende moduler:

  • Sømilitært Grunduddannelsesmodul I af fire ugers varighed
  • For taktikere Sejladsmodul I på SVANEN-kl og HOLM-kl af fire ugers varighed. Herunder undervisning i søvejsregler og navigation svarende til duelighedsbevis
  • For teknikere et fire ugers modul, hvor du erhverver et speedbådscertifikat og uddannes som indsatsleder
  • Sømilitært Grunduddannelsesmodul II af fire ugers varighed. Sejladsmodul II på større orlogsskib af fire ugers varighed. For taktisk retning gives der yderligere undervisning i søvejsregler og navigation, så du er klar til at starte på funktionsuddannelsen
  Er du allerede sergent i Søværnet, vil du i forbindelse med behandling af din ansøgning blive realkompetencevurderet for afklaring af, om der er hele eller dele af OBU, som du kan gives merit for.

  Hvis du er niveau 5 uddannet skibsfører, er OBU delt op i følgende moduler:

  • Sømilitært Grunduddannelsesmodul I og II af otte ugers varighed
  • Omskolingsmodul på Forsvarsakademiet i København af fire ugers varighed (en del af funktionsuddannelsen)
  • Navigationstogt (mindre enheder) af fire ugers varighed


 • FUNKTIONSUDDANNELSE, TAKTISK RETNING 

  På Søværnets Officersskole på Forsvarsakademiet gennemgår du funktionsuddannelsen, der er et forløb af ca. 16 måneders varighed inkl. ferie. Uddannelsen er delt op i følgende moduler:

  • Indsatsledelse af tre ugers varighed
  • Skibets Teknik af ni ugers varighed
  • Grundlæggende Brotjeneste af 14 ugers varighed
  • Grundlæggende skoleskibspraktik af otte ugers varighed
  • Udvidet Brotjeneste af 11 ugers varighed
  • Udvidet Skoleskibspraktik af fire ugers varighed
  • Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) kursus af to ugers varighed
  • Militær Vagtchefsmodul af fem ugers varighed
  • Navigationstogt af 10 ugers varighed
  FUNKTIONSUDDANNELSE, TAKTISK RETNING, NIVEAU 5 SKIBSFØRER

  På Søværnets Officersskole på Forsvarsakademiet gennemgår du funktionsuddannelsen, der er et forløb af ca. fire måneders varighed inkl. ferie. Uddannelsen er delt op i følgende moduler:

  • Indsatsledelse af tre ugers varighed
  • Militært Vagtchefsmodul af fem ugers varighed
  • Navigationstogt af 10 ugers varighed
  FUNKTIONSUDDANNELSE, MASKINTEKNISK RETNING

  Funktionsuddannelsen gennemføres dels på Center for Sømilitær Teknologi på Holmen (senere Flådestation Korsør), dels om bord på Søværnets enheder og dels ved Center for Taktik på Flådestation Frederikshavn. Funktionsuddannelsen har et forløb af ca. fire måneders varighed inkl. ferie. Uddannelsen er delt op i følgende moduler:

  • Kommunikation og introduktion til Warfares af en uges varighed
  • Sømilitært Maskinteknisk Modul af 10 ugers varighed
  • Maskinofficerstogt af tre ugers varighed

 • Efter afsluttet funktionsuddannelse og udnævnelse til løjtnant skal du gennemgå et løjtnantskursus af ca. to måneders varighed. Kurset giver dig de administrative færdigheder du får brug for, for at kunne bestride stillinger på løjtnantsniveau.
Taktisk officer søværnet

Min fremtid

Når du efterfølgende forretter tjeneste som løjtnant, optjener du erhvervserfaring og kan efterfølgende læse en relevant akademiuddannelse, der er adgangsgivende til den militære diplomuddannelse, som er det naturlige valg, såfremt du ønsker en videre karriere som officer i Søværnet. Du kan starte på akademiuddannelsen efter to års tjeneste som løjtnant. Har du allerede en relevant akademiuddannelse, skal du kun optjene to års relevant erhvervserfaring i løjtnantsgraden, før du kan påbegynde den militære diplomuddannelse. Eventuelt tidligere erhvervet relevant erhvervserfaring kan efter en konkret vurdering medregnes.

Den militære diplomuddannelse varer 12 måneder, og tages som fuldtidsstudie ved Søværnets Officersskole. Efter endt uddannelse udnævnes du til premierløjtnant. Når du læser den Militære Diplomuddannelse, ansættes du som kadet.

Løjtnant af reserven
Ønsker du ikke at gennemføre den Militære Diplomuddannelse, kan du, efter maksimum fem års tjeneste som løjtnant, vælge at blive en del af Søværnets reserve. Som løjtnant af reserven vil du stadig kunne bidrage til Søværnets opgaveløsning.