Træning teaser

Optagelsesprøve – officer

scroll down

Optagelsesforløbet

Optagelsesforløbet for officersuddannelserne er beskrevet nedenfor. Der er specifikke adgangskrav til de forskellige uddannelser. Kig derfor også på den uddannelse du vil søge ind på.

Inden du møder op til optagelsesprøven
Du skal sende en ansøgning for at blive taget i betragtning til optagelsesprøven. Det er vigtigt, at du medsender en motiveret ansøgning, CV, kopier af dine eksamensbeviser, relevante udtalelser og relevante lægelige oplysninger.

Når vi modtager din ansøgning, foretager vi en helbredsscreening. Vi har derfor brug for en del af dine helbredsmæssige oplysninger. Dem skal du give i forbindelse med, at du udfylder ansøgningsskemaet. Har du brug for at vedhæfte dokumentation, kan du i de fleste tilfælde finde dem på sundhed.dk

Går du videre i processen modtager du et link til en intelligenstest, som du har fem dage til at besvare. Testen tager ca. 45 min. Det er en god idé at have fuldstændig ro under sin besvarelse, testen skal gennemføres uden pauser, da du ikke kan genoptage den, når du først er begyndt. Online intelligenstesten bliver efterfølgende valideret til selve optagelsesprøven. 
Såfremt du ikke går videre i processen, vil du modtage et skriftligt afslag på din ansøgning på mail eller e-boks. Hvis du derimod går videre i processen modtager du en personlighedstest på mail, som du igen har fem dage til at besvare. Personlighedstesten tager ca. 60 min. Samtidigt bliver du opfordret til at selv booke en tid til din optagelsesprøve.

Optagelsesprøven

Når du har søgt optagelse på en af Forsvarets uddannelser og opfylder de formelle adgangskrav, inviteres du til optagelsesprøve ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren (Jonstrupvej 240, 2750 Ballerup), der varer en dag.

FYSISK TEST


Du skal bestå den fysiske test for at gå videre i prøveforløbet. Vi anbefaler, at du træner inden du kommer. Du kan downloade appen”Træn med Forsvaret”, som kan hjælpe dig med at tilrettelægge træningen. Hvis du ikke består den fysiske test, vil dette indgå i den samlede vurdering. Hvis det samlet vurderes, at du passer på profilen, så vil du i de fleste tilfælde blive inviteret til en fornyet fysisk test. Hvis du heller ikke består denne test, så vil du ikke kunne tilbydes en uddannelsesplads.

Læs mere om fysisk test niveau 1 her

Vurdering af optagelsesprøven

Efter optagelsesprøven gennemføres der en optagelseskommission, hvor der foretages en helhedsvurdering af dig, dit potentiale til uddannelsen og jobbet som officer vurderes. Optagelseskommissionen er sammensat af en kommissionsformand, en udvælgelsespsykolog og en repræsentant fra den officersskole, som du søger optagelse på. Du deltager ikke selv i kommissionen.

En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Der er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder, men en helhedsvurdering udefra din ansøgning og dine resultater. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid.Resultat af optagelsesprøven

Du vil efter ca. 3 uger modtage svar på mail eller i din e-boks. Her vil det fremgå, om du vurderes egnet, ikke egnet eller om vi gerne vil se en ny ansøgning indenfor 1-3 år. Hvis du vurderes egnet, kan du blive tilbudt en uddannelsesplads på Forsvarets officersuddannelse.

Læs mere om at blive officer i forsvaret