Akademiuddannelser i søværnet

Akademiuddannelse i Søværnet

scroll down

Den interne vej til søværnets officersuddannelse

Akademiuddannelse i ledelse er for dig, der er befalingsmand eller løjtnant i Søværnet og har ambitioner om at blive taktisk officer i Søværnet. Du ønsker derfor, at gennemføre akademiuddannelse som et målrettet forløb, med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Søværnets officersuddannelse.

Formålet med akademiuddannelse i ledelse er, at bibringe dig de formelle kompetencer for at kunne indtræde på Søværnets officersuddannelse.

Når du efter optagelsesprøver og kommission ved Forsvarets Rekruttering og Værnepligt er vurderet egnet til Søværnets officersuddannelse, kan du søge om akademiuddannelse i ledelse ved ved Center for Sergent og Maritim Uddannelse (SMC), som vil vejlede og udarbejde en uddannelsesplan for gennemførelsen af akademiuddannelsen.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du fastholder din nuværende løn, da uddannelsen er ved siden af havende tjeneste

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 2 år og 10 måneder

Hvor skal jeg bo?
Frederikshavn

Hvad er ansøgningsfristen?
1. maj 2019

Hvornår starter jeg?
Løbende

Adgangskrav
 • Du skal minimum have haft 2 års tjeneste som mellemleder (sergent eller løjtnant) i søværnet.
 • Ansøgning kan tidligst sendes 5 måneder efter udnævnelse til sergent.

For at komme ind skal du
Bestå optagelsesprøven
  • Gruppeopgave
  • Psykologsamtale 
  • Digitale prøver på PC
Opfylde Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder
Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav

Ledelsespotentiale
En vigtig del af afprøvningen til officer er, at undersøge dit lederpotentiale.
Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder. Vurderingen sker på baggrund af et samlet billede af dine evner.
Vi ser bl.a. på sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid. Afprøvningen foregår både i grupper og som individuelle samtaler med Forsvarets psykologer og sagsbehandlere.
Uddannelsens opbygning
 • Uddannelsen gennemføres ved siden af havende tjeneste dels som tilstedeværelsesundervisning ved SMC i Frederikshavn og dels som selvstudium. Normalt gennemføres akademiuddannelsen i løbet af 2 år og giver samlet 60 ECTS point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudie.
  Det er en krævende uddannelse, hvor du har et fuldtidsarbejde som mellemleder, mens du studerer på akademiuddannelsen. Du opfordres derfor til at indlede en dialog med din chef omkring starttidspunkt og vilkår under uddannelsen.
  Uddannelsen gennemføres ved en civil uddannelsesinstitution og i udgangspunktet nær ved din bopæl eller tjenestested. Tidspunkt for uddannelsesstart koordineres med Center for Sergent og Maritim Uddannelse (SMC) og mellem dig og din chef.

  Akademiuddannelse i ledelse omfatter følgende fag:
  • Ledelse i praksis svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
  • Organisation og arbejdspsykologi svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
  • Det strategiske lederskab svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
  • Valgfrie moduler svarende til 20 ECTS
  • Afgangsprojekt svarende til 10 ECTS
 • 1. Send ansøgning
  Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.

  Ansøgningsfristen er overskredet og uddannelsen kan pt. ikke søges!

  2. Mød op til optagelsesprøven
  Optagelsesprøver

  1. selektion:
  Afprøvning af studieegnethed i forhold til akademiuddannelsen og officersuddannelsen.
  • Skriftlige og computerbaserede prøver
  • Interview
  Består du 1. selektion kan du inviteres til 2. selektion.

  2. selektion:
  Afprøvning af udviklings- og ledelsespotentialet, intellektuel og social kapacitet samt motivationen for at blive officer.
  • Individuel planlægningsopgave 
  • Interviews med psykolog
  • Gruppeopgave
  • Evt. supplerende helbredsundersøgelse

  1. selektion gennemføres i Jonstruplejren på Sjælland.
  2. selektion kan ske ved et tjenestested i Jylland.
Søværnet 04

Studievilkår

Akademiuddannelsen gennemføres ved siden af havende tjeneste. Det betyder, at du under uddannelsen ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser.

Forberedelsen til undervisning, løsningen af skriftlige opgaver samt udarbejdelse af afgangsprojektet er som udgangspunkt ikke arbejdstid. Ligesådan foregår fjernundervisning/planlagt distancelæring som udgangspunkt i din fritid.

Du har dog mulighed for at aftale individuelle studievilkår med din nærmeste chef.