Fortsæt til indhold

Premierløjtnant i Flyvevåbnet

Pilot i Forsvaret

Vil du gøre din drøm til virkelighed?

Jobbet som pilot er for mange en drøm. Vi fortryder ofte kun de ting, vi ikke får gjort, så måske skal du teste drømmen af? Hvis du har evnerne, kan du blive optaget på en af landets mest spændende og udfordrende uddannelser. Du behøver ikke at have aftjent værnepligt inden.

Som pilot i Forsvaret bliver du uddannet til at flyve jagerfly, transportfly eller helikopter. Under uddannelsen afgøres det hvilken flytype du skal uddannes i. Hvilken flytype du skal flyve afhænger af dine evner og Flyvevåbnets behov. Det første år til halvandet foregår i Karup, hvor du først skal igennem den basale militære uddannelse og den basale pilotuddannelse. Herefter skal du videre til enten USA eller Tyskland, for at blive uddannet på din flytype. Når du kommer retur fra udlandet tilgår du en flyvende eskadrille i enten Aalborg (transport), Karup (helikopter) eller Skrydstrup (jager), hvor du skal uddanne dig og træne med eskadrillen, imens du færdiggøre den akademiske del af officersuddannelsen. Den akademiske del af officersuddannelsen består af en akademiuddannelse i ledelse og en militær diplomuddannelse. Begge dele gennemføres i moduler, hvor du ind imellem hvert modul er ved din eskadrille og får uddannelse og erfaring som pilot. Akademiuddannelsen foregår ved civile uddannelsessteder og diplomuddannelsen foregår i København ved Flyvevåbnets Officersskole.

De tre typer fly indsættes i operationer både nationalt og internationalt – og de kan være meget forskellige og krævende. Du skal derfor kunne træffe hurtige beslutninger, arbejde både selvstændigt og i teams, stå i spidsen for en række forskellige operationer og bevare overblikket i pressede situationer. Måske har du hvad der skal til? Det finder du kun ud af, hvis du søger.

Som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

TEST DINE EVNER SOM PILOT
Det kræver en unik kombination af en lang række færdigheder at blive pilot. Du skal bl.a. have et godt syn, rumlig intelligens og høj simultankapacitet. Kun 20% af en årgang har evnerne – måske er det dig?

Tag Forsvarets Pilot-test

OBS! Du kan også søge specifik flytype.
I første omgang skal du bestå den indledende afprøvning, hvorefter du får mulighed for at afkrydse, om du vil være helikopter,- transport- eller jagerpilot.

 

Åbent hus

Kom til åbent hus i Flyvevåbnet og hør mere om uddannelsen til pilot læs mere her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du får under første del af uddannelsen ca. 23.162 kr./md  (nyt lønniveau 2020).
Når du udnævnes til løjtnant vil du få ca. 38.800 kr./md. + 17% pension.
Som nyuddannet pilot vil din løn være ca. 43.600 kr./md + 17% pension.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager op til 8 år afhængig af flytype, skoleperioder og omskoling ved eskadrillen. Du har en tjenestepligt på 12 år, som starter når du kan fungerer som pilot i en eksadrille i Flyvevåbnet (dvs. at du binder dig kontraktmæssigt til at arbejde som pilot i Flyvevåbnet i 12 år). Efter endt uddannelse i USA/Tyskland, fungerer du som pilot i eskadrillens vagtturnus, øvelser og træning mens du sideløbende gennemfører akademi- og diplomuddannelse.
Du behøver ikke at have en værnepligt inden du starter, da du kommer igennem officersbasisuddannelsen som det første. Har du som minimum en sergentuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet, starter du efter officersbasisuddannelsen.

Hvor foregår uddannelsen?
Uddannelsen består af tre dele som foregår i henholdsvis Karup, USA eller Tyskland og København.

Hvad er ansøgningsfristen?
30. oktober 2022, book en plads her.

Hvornår starter uddannelsen?
27. juli 2023.


Adgangskrav

Har du en gymnasial uddannelse (hhx, htx, eux, stx eller hf) og er dansk statsborger, kan du søge ind på Forsvarets pilotuddannelse. Det er altså ikke nødvendigt at du har aftjent værnepligt inden, du søger. Du kan også søge, når du er begyndt på dit sidste år af gymnasiet. Du skal helst være under 28 år, men vi foretager dog altid en individuel vurdering, når du søger.

Som pilot er der skærpede helbredskrav. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Derefter vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse. Der er også særlige krav til kropsmål samt højde- og vægtbegrænsninger. Det er dog en individuel vurdering, da den baseres på, hvorvidt dine mål stemmeroverens med cockpittet på den pågældende flytype. 


FOR AT KOMME IND SKAL DU

 • Bestå optagelsesprøven - der er tre selektioner.
 • 1. Første led i afprøvningen er ”Open space”, hvor du skal gennemføre en intelligenstest og flere forskellige kognitive tests. Du kan frit melde dig til og vi kræver ingen ansøgning fra dig. Testningen foregår fem forskellige steder i landet. Vi bruger testresultaterne til at vurdere om du har et tilstrækkeligt potentiale til at kunne håndtere de mange informationer, man skal bearbejde under flyvning.

 • 2. Hvis du går videre fra intelligenstesten og de kognitive tests, skal du sende os en ansøgning og vil herefter blive inviteret til næste del af afprøvningen ved Forsvarets Rekruttering på Holmen (København). I løbet af dagen gennemgår du en individuel planlægningsopgave, en gruppeopgave, en helbredsundersøgelse og en psykologsamtale.

 • 3. Hvis du går videre fra 2. selektion, bliver du inviteret til sidste del af afprøvningen ved Forsvarets Rekruttering i Holmen (København). I løbet af dagen gennemgår du en fysisk afprøvning (løbe 2200 m på min. 12 minutter og basisstyrkekrav. Se basiskrav), samtaler med repræsentanter fra Flyvevåbnet og en udvidet psykologsamtale. Sidst på dagen vil der være en kommission: Man vil herefter få besked, om man er egnet til uddannelsen eller ej. Er man erklæret egnet, bliver man lagt i pulje og vil herefter få besked, om man har fået en plads på holdet.

Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvaret basale og særlige helbredskrav
Book tid til prøvning

For at forberede dig bedst muligt til denne del af afprøvningen, kan du finde et eksempel på en planlægningsopgave Her: Planlægningsopgage til pilot

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

Uddannelsens opbygning

 • Karup 5-6 mdr.

  Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat, fører og leder på mellemniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for instruktørvirke, ledelse og føring. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets operative enheder.  
  Uddannelsen foregår i Karup, Jylland.

  Grundlæggende militær uddannelse
  Karup 7 uger
  Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat. Du har fag såsom eksercits (militær fremtræden), felttjeneste og øvelse, førstehjælp, militær fysisk træning, våbenuddannelse, orienteringslærer og CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear krigsførelse).   

  Grundlæggende Instruktørkursus
  Karup 3 uger
  Du sættes i stand til at kunne instruere samt forestå en læringsaktivitet for større grupper inden for et fagligt afgrænset område. Du lærer at arbejde ud fra et defineret læringsmål. Du har fag såsom didaktik, undervisningsmetoder, feedbackprocesser, evalueringsformer og fjernundervisning.

  Grundlæggende ledelseskursus
  Karup 4 uger
  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet. Du bliver i stand til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter for mindre grupper. Du lærer om emner såsom ledelsesteorier, ledelsesværktøjer, kompetenceudvikling, motivationsteori, kommunikationsteori, konflikthåndtering og planlægningsværktøjer.   

  Grundlæggende føringskursus I
  Karup 3 uger
  Du bliver i stand til at påtage dig ansvaret som taktisk fører for en gruppe før, under og efter indsættelse. Du lærer befalingsteknikker og at indøve og koordinere indsættelsen i grupperammen. Du har fag såsom kampeksercits, befalinger og kamp fra stilling.

  Grundlæggende føringskursus II
  Karup 4 uger
  Du lærer at være beslutningsdygtig i kritiske situationer og iværksætte handlinger, som optimalt udnytter de ressourcer, du har til rådighed. Du har fag såsom planlægningsværktøjer, føringsværktøjer og principper for kampstilling.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Aalborg, Karup og Skrydstrup 1 uge
  Officersbasisuddannelsen afsluttes med en studietur til Flyvevåbnets operative enheder, så du får kendskab til Flyvevåbnets kapaciteter.

 • Karup samt USA eller Tyskland (afhængig af flytype), ca. 18-30 måneder Funktionsuddannelsen er den uddannelse, hvor du lærer at flyve og samtidig også bliver akademisk uddannet inden for ledelse.

  Pilotuddannelse:
  De første 6 måneder lærer du elementær flyvning i Flyvevåbnets træningsfly T-17 i Karup. Dernæst uddanner du dig i en af flytyperne helikopter, transport eller jager i enten USA eller Tyskland, hvor det afhængigt af flytype tager ca. 12-23 måneder.
   
  Akademiuddannelse i ledelse:
  Som en del af den samlede funktionsuddannelse gennemfører du en akademiuddannelse i ledelse, som klæder dig på til at kunne indtræde på den militær diplomuddannelse senere på uddannelsen. Akademiuddannelsen indeholder 5 moduler og et afgangsprojekt:
  -      Flyveteori (15 ECTS)
  -      Projektledelse (10 ECTS)
  -      USA-/Tysklandmodul (5 ECTS)
  -      Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
  -      Ledelse i praksis (10 ECTS)
  -      Afgangsprojekt (10 ECTS)
   
  Modulerne tages undervejs i funktionsuddannelsen samt under den efterfølgende operative tjeneste. Planlægningen af dette forløb er forskellig fra årgang til årgang, lige som længden af forløbet kan svinge fra år til år og fra flytype til flytype.
   
  Under funktionsuddannelsen bliver du løbende vurderet og bedømt for dine præstationer og flyvninger. Der afholdes også delmålsprøver og mundtlige/skriftlige/praktiske eksamener løbende.

 • Aalborg, Karup eller Skrydstrup (afhængig af flytype), ca. 16-19 måneder

  Når du kommer hjem fra USA/Tyskland bliver du tilknyttet en eskadrille i Flyvevåbnet, hvor du skal starte den operative tjeneste som pilot. Du bliver først omskolet til den pågældende danske flytype (helikopter, transport eller jager) og fungerer herefter som pilot i eskadrillen, hvor du kommer med i eskadrillens vagttjeneste, øvelser og øvrig træning.
  Når du har optjent minimum 24 måneders erhvervserfaring efter afslutning af akademiuddannelsen, kan du påbegynde næste og sidste del af den samlede officersuddannelse, diplomuddannelsen.  

 • København 13 mdr. (tages modulopdelt over en periode på 2-3 år).

  Diplomuddannelse i København 13 mdr.
  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Flyvevåbnet.

  Grundlæggende militær ledelse
  København
  Du bliver undervist i at blive militær leder og bliver i stand til at lede personelenheder, som normalt tildeles premierløjtnanten, samt at reflektere over egen ledelsespraksis med henblik på at skabe forudsætning for at du kan udvikle dig. 
  10 ECTS

  Luftoperationer, teori og doktrin
  København
  Du får forståelse for hvad airpower er på baggrund af teori og doktrin, så du kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger. På den måde bliver du i stand til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om at anvende airpower ud fra et teoretiske og doktrinært perspektiv. 
  5 ECTS

  Danmark som strategisk aktør I
  København
  Du får viden om de centrale forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du bliver i stand til at analysere og forstå baggrunden for de nationale og internationale opgaver, du står over for i dit virke som officer, og du bliver i stand til at handle i overensstemmelse med dansk sikkerhedspolitik. 
  5 ECTS

  Danmark som strategisk aktør II
  København
  Du opnår viden om de strategiske miljøer, der er relevante for Danmarks ageren som strategisk aktør. Derudover bliver du i stand til selvstændigt at anvende fagets teori og metoder til at analysere konkrete strategiske miljøer og identificere handlemuligheder i henhold til Flyvevåbnet og Forsvaret. 
  5 ECTS

  Flyvevåbnets operationer
  København
  Du opnår viden om Flyvevåbnets organisation, opgaver og kapaciteter, så du selvstændigt, med engelsk som formidlingssprog, kan indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring at anvende Flyvevåbnets kapaciteter i nationale og internationale operationer. 
  10 ECTS

  Luftmilitær ledelse
  København
  Du udvikler forudsætningerne for at træde ind i professionen som militær leder i Flyvevåbnet med særligt fokus på forhold, der er specifikke for Flyvevåbnet. 
  5 ECTS

  Planlægning af luftoperationer
  København
  Du opnår viden om operationsplanlægning, så du i såvel national som international sammenhæng kan bidrage til at planlægge luftoperationer og herunder anvende engelsk som formidlingssprog.
  5 ECTS

  Afgangsprojekt
  København
  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til at identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode. 
  15 ECTS

   

   

Mød piloteleverne og hør deres fortælling

Studieliv

Følg kadetternes hverdag

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Vi har ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden. Her øver vi os igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Dannelse og kammeratskab er en meget vigtig del af uddannelsen. Følg vores hverdag via Instagram, hvor kadetterne skiftes til at vise billeder fra deres oplevelser på uddannelserne.

Se studielivet på Instagram

Ofte stillede spørgsmål

Det kan du sagtens gøre. Hvis du begynder på uddannelsen i Forsvaret, vil du få løn under hele forløbet. 
Det vil typisk være en god idé at have kendskab til ligninger, trigonometri, formler og hvis du er god til hovedregning, er det også en fordel.
Som pilot binder du dig til 12 år i Forsvaret.

Det er en individuel vurdering, som en flyvelæge og psykolog vil tage stilling til. Vi anbefaler dig derfor at søge på trods af ordblindhed. 

Som noget nyt vil det fra i år være muligt at ønske specifik flytype. I første omgang skal du bestå den indledende afprøvning, hvorefter du får mulighed for at afkrydse, om du vil være helikopter,- transport- eller jagerpilot. Du har mulighed for at ændre dit valg under den indledende uddannelse på Flyveskolen. Den endelige afgørelse kommer naturligvis an på dine evner, antal ledige pladser og Flyvevåbnets behov.
Et godt råd er at tage én prøve ad gangen. Få en god nattesøvn, så du møder udhvilet op. Du kan også træne din hjerne med ’mind puzzles’.
Som udgangspunkt ligger lønnen for en færdiguddannet pilot på omkring kr. 43.600 om måneden.
Flyvninger foregår oftest i et presset miljø, så du skal kunne klare komplicerede opgaver og holde hovedet koldt. Uddannelsen vil selvfølgelig være med til at forberede dig på dette. 
Uddannelsen består af tre dele som foregår i henholdsvis Karup, USA og København. Læs mere under uddannelsens opbygning hvor der nærmere er beskrevet, hvor hvert kursus foregår og hvad det indeholder. Den del af uddannelsen, som gennemføres i USA er 'funktionsuddannelsen'. Længden for opholdet er varierende alt efter hvilken af de tre retninger, du har valgt at specialisere dig i. 
Du behøver ikke at have aftjent din værnepligt inden du starter. Derimod er en gymnasial uddannelse et krav.
Når du ikke er oppe at flyve, er der mange regler og procedurer at holde sig opdateret på, så der er hele tiden noget at læse. Derudover skal du også bruge tid på at forberede din næste flyvetur.
Når du har en almindelig 37 timers arbejdsuge, så er der en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Under uddannelsen kan der sagtens være perioder - især op til eksaminer, hvor du skal prioritere mere tid på studiet, hvis du vil bestå eksamen.

Vil du passe på vores fly?

Officersuddannelser i Hæren og Søværnet

Du kan tage uddannelsen hos alle tre værrn. De favner vidt forskellige kompetencer, men samtidig har det tilfælles, at de giver stor praktisk ledererfaring.