Flyvevåbnet løjtnant

Leder

Løjtnant i Flyvevåbnet

scroll down

Er du klar til at gå forrest når det kræves?

Vil du have ansvaret for at lede motiverede og højt specialiserede medarbejdere i en omskiftelig hverdag - som en del af Flyvevåbnets organisation? Som uddannet løjtnant i Flyvevåbnet kommer du til at virke både som leder og coach for de soldater, som du får ansvaret for.

Du får med det samme medansvar for, at operationer udføres effektivt og sikkert gennem ledelse af dine medarbejdere. Du er ansvarlig for at tilrettelægge deres udvikling og styrke deres faglighed til understøttelse af Flyvevåbnets mangeartede operationer. Du får derudover indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. Opgaver og ansvar gør, at du hurtigt opnår reel ledelseserfaring.

Ser du dig selv i et job, hvor du er ansvarlig for vigtige operationer og andres læring? Og kan du gå forrest også i svære situationer? Så søg uddannelsen til løjtnant i Flyvevåbnet.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen og efterfølgende tjeneste som løjtnant er din basisløn på ca. 22.200 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager som udgangspunkt 19 måneder. Hvis du har en sergentuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet, tager den dog kun 14 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
Pt. ukendt.

Adgangskrav

Hvis du har en studentereksamen (hhx, stx, htx, hf eller eux), kan du søge uddannelsen som løjtnant.

Du kan også søge, hvis du er en ambitiøs og målrettet sergent eller konstabel med evner indenfor det akademiske i Forsvaret, og måske med et ønske om at tage næste skridt til officersniveauet. For at kunne behandle din ansøgning er det obligatorisk med vedlagt FOKUS.


For at komme ind skal du
Bestå optagelsesprøven
Sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav


Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om mere om uddannelsen, kan du kontakte os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8-11.

 

Uddannelsens opbygning
 • Karup 5 mdr.

  Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat og føre og lede på gruppeniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for lederskab og ledelse. Efter forløbet udnævnes du til sergent.

  Uddannelsen foregår i Karup i Jylland. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets Operative enheder.

  Grundlæggende militær uddannelse
  Karup 7 uger
  Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat.

  Ledelse
  Karup 4 uger
  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet.

  Føring
  Karup 8 uger
  Du lærer grundlæggende føringsteknikker og operative overvejelser, så du kan løse praktiske opgaver som fører for en gruppe i felten.

  Love, normer og bestemmelser
  Karup 1 uge
  Du får teoretisk kendskab til bl.a. retslære, krigens love, operationskendskab og militær sikkerhed.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Karup 1 uge
  Basisuddannelsen afsluttes med en studietur til nogle af Flyvevåbnets Operative enheder.

 • Karup 12 mdr.

  Her specialiserer du dig inden for en af de tre tjenestegrene: Teknikofficer, Operationsstøtteofficer eller Kontrol- og varslingsofficer. Dit eget ønske og dine kvalifikationer til afprøvningen medvirker til, hvilken specialisering der passer dig bedst. Efter funktionsuddannelsen udnævnes du til løjtnant. 

  Funktionsuddannelsen for de tre grene:

  TEKNIKOFFICER
  Her specialiserer du dig inden for det tekniske fagområde i bl.a. produktions- og driftsstyring og lærer at anvende elektronikteknik og flyteknik i Flyvevåbnet. Du bliver også uddannet i Forsvarets procedurer og arbejdsgange for at anskaffe og implementere nyt materiel.
  Uddannelsen er en kombination af teori og praksis gennem hele forløbet.

  Teknikmodul
  Karup 18 uger
  Du får et grundlæggende kendskab til teknikken i Flyvevåbnets operative materiel. Du lærer om praktisk drift og vedligehold i de fly-, elektronik- og datasystemer, der anvendes i Flyvevåbnet.

  Praktikmodul
  Karup 8 uger
  Du lærer at anvende din tekniske viden i praksis. Du samler desuden viden, der kan bruges i ledelsessituationer i Flyvevåbnet.

  Teknisk ledermodul
  Karup 15 uger
  Du bygger videre på de teoretiske og praktiske moduler i en ledelseskontekst. Der fokuseres på overordnede principper inden for logistik, produktions- og kvalitetsstyring.

  Introduktion til flyoperationer
  Karup 3 uger
  Du får en grundlæggende forståelse for Flyvevåbnets centrale område – operationer i luften.


  OPERATIONSSTØTTEOFFICER
  Her specialiserer du dig i at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere operationsstøtteaktiviteter i samarbejde med andre. Uddannelsen er en kombination af teori og praksis gennem hele forløbet.

  Intro til flyveoperationer
  Karup 3 uger
  Du får en grundlæggende forståelse for Flyvevåbnets centrale område – operationer i luften.

  Våbenmodul
  Karup 8 uger
  Du får viden og kompetencer til at kunne planlægge og tilrettelægge instruktionsskydning og enhedsskydning, samt virke som skydeleder ved disse.

  Udvidet føringsmodul
  Karup 6 uger
  Du bliver i stand til at varetage en afgrænset rolle som taktisk fører i flyvevåbnet. Du lærer også at anvende flyvevåbnets befalingsteknikker og værkstøjer til befalings- og ordreudgivelse.

  Specialistmodul
  Karup 9 uger
  Du får en grundlæggende viden om forsvarets og flyvevåbnets operationsstøttekapaciteter. Du lærer også at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.

  Delingsførermodul
  Karup 19 uger
  Du får praktisk erfaring med at lede på delingsførerniveau. Du leder personale og værnepligtige og træner de forskellige funktioner, der indgår i lederrollen. Desuden lærer du, hvordan du selv og andre agerer i et fysisk og mentalt belastende miljø.


  KONTROL- OG VARSLINGSOFFICER
  Her specialiserer du dig indenfor feltet kontrol- og varsling. Du lærer at koordinere luftrummet med både civile og militære myndigheder og får en forståelse for Flyvevåbnets centrale område, flyvning, samt kontrol- og varslingsofficerens daglige virke. Uddannelsen er en kombination af teori og praksis gennem hele forløbet.

  Introduktion til flyoperationer
  Karup 3 uger
  Du får en grundlæggende forståelse for Flyvevåbnets centrale område – operationer i luften.

  Air Control Wing Operations Course
  Karup 6 uger
  Du får viden, færdigheder og kompetencer, der relaterer sig til kontrol- og varslingssystemets opbygning og operative opgaver.

  Fighter Controller
  Karup 15 uger
  Du lærer at bruge et identificeret luftbillede i praksis til at understøtte taktiske luftoperationer. Dette inkluderer simpel føring af fly, taktisk indsættelse af luftforsvarsfly og håndhævelse af dansk suverænitet.

  Fighter Allocater
  Karup 24 uger
  Du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer der knytter sig til styringen af luftoperationer i dansk ansvarsområde på baggrund af et identificeret luftbillede.

 • Karup 2 mdr.

  Løjtnantsmodulet vil have fokus på Forsvarets og Flyvevåbnets management- og forvaltningsprocesser.
 • Tjenesten kan foregå på en af Flyvestationerne i Aalborg, Karup eller Skrydstrup

  Efter udnævnelsen til løjtnant er du klar til at bestride en stilling i Flyvevåbnet inden for det felt, du har specialiseret dig i. Du vil hurtigt få ansvar for mange medarbejdere, komplekse problemstillinger, udstyr og Flyvevåbnets operationer.

Løjtnant flyvevåbnet

Min fremtid

Der vil efter endt uddannelse være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Med dette uddannelsesforløb får du hurtigt konkret relevant erhvervserfaring som leder. Det kan du enten bruge til en videre karriere i Forsvaret eller som en civil eftertragtet kompetencegivende ledelseserfaring. Har du evnen, viljen og lysten, har Forsvaret et væld af yderligere uddannelses- og jobmuligheder, når du er færdig som løjtnant.

Når du efterfølgende forretter tjeneste som løjtnant, optjener du med det samme relevant erhvervserfaring - med mulighed for påbegyndelse af en akademiuddannelse i militærledelse, der er adgangsgivende til den militære diplomuddannelse. Du kan starte på akademiuddannelsen efter to års tjeneste som løjtnant. Har du allerede en relevant akademiuddannelse, skal du som hovedregel kun optjene to års relevant erhvervserfaring i løjtnantsgraden, før du kan påbegynde den militære diplomuddannelse. Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at blive udnævnt til premierløjtnant i Flyvevåbnet.