Fortsæt til indhold
A-flymekaniker

Bliv A-Flymekaniker i Forsvaret

KAN DU SIMPELTHEN IKKE VENTE MED AT BLIVE FLYMEKANIKER?

Hvis det kribler i dig for at komme til at arbejde på fly, så er denne uddannelse noget for dig. Som A-flymekaniker kommer du til at reparere og vedligeholde fly. Du kommer både til at efterse flyene inden start og du er med til eftersyn af fly.  Når du er færdig med uddannelsen som A-flymekaniker, får du et uddannelsesbevis, Certificate Of Recognition der er anerkendt i Europa og de lande, der er underlagt samme lovgivning. Din uddannelsen kan du derfor både bruge i og uden for Forsvaret.

Det meste af uddannelsen er praktisk og vil være på værkstederne i samarbejde med erfarne flymekaniker og flytekniker.

Gode råd til dig der søger uddannelsen

Er det lang tid siden, at du har gået i skole, kan du med fordel læse op på matematik, da uddannelsen er matematisk funderet. Eksamener under teoriforløbet gennemføres som multiple choice, hvor ingen former for hjælpemidler er tilladt.

 

Åbent hus i Flyvevåbnet

Kom til åbent hus i Flyvevåbnet og hør mere om uddannelserne læs mere her

Her er din virkelighed

Hvad er min løn under den faglige uddannelse?
Du ansættes som konstabel ved uddannelsesstart. I starten af rekrutteringsforløbet vil du blive oplyst om lønsatser jævnfør gældende overenskomst. 

Er du allerede ansat i Forsvaret, afhænger din løn og pensionssats af nuværende ansættelsesforhold.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 10 til 12 måneder inklusiv praktik. Forud herfor skal du gennemgå forsvarets basisuddannelse på ca. 4 måneder.

Efter yderligere erfaring, (ca. 6 måneder) kan der opnås Military Aircraft Maintenance Licence der giver tilladelse til at kvittere for eget arbejde på specifikke opgaver.

Hvem er min kommende arbejdsgiver?
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Karup, Air Transport Wing i Aalborg og Fighter Wing i Skrydstrup.

Du skal primært påregne at blive ansat ved Fighter Wing Skrydstrup i Syddanmark, da deres A-flymekanikerstruktur er under opbygning ifm. det nye F-35 Lightning II kampfly.

Ansøgning
Til din elektroniske ansøgning skal du som PDF fil vedhæfte:
- En motiveret ansøgning
- Et CV
- Et eksamensbevis
- En synsattest - Hent synsattestskema
- Evt. en FOKUS Bedømmelse


Hvad er ansøgningsfristen?
10. september 2023.

Hvornår starter jeg?
-

Hvornår er der afprøvning?
1. selektion 2., 3. og 4. oktober 2023.
2. selektion 16. og 17. oktober 2023.


Adgangskrav til A-flymekanikeruddannelsen

  • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, matematik, fysik og engelsk.
  • Du skal være fyldt 18 år.

 

For at blive optaget på uddannelsen skal du kunne

  • Sikkerhedsgodkendes.
  • Bestå Forsvarets basisuddannelse.
  • Opfylde forsvarets basis helbredskrav og desuden de særlige helbredskrav til uddannelsen - Se krav
  • Bestå optagelsesprøven.

Vi indkalder dig til en optagelsesprøve af to dages varighed. 
Optagelsesprøven afholdes hos Forsvarets Rekruttering og består af:

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets flymekaniker uddannelse kan du kontakte os på 4080 2141 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

Har du spørgsmål til din ansøgning, fysiske basiskrav, helbredskrav og afprøvning kan du kontakte os på tlf.: 3266 5250 eller via mail: FPS-KTP-UDV@mil.dk

Uddannelsesforløb A-flymekaniker

Min fremtid som
A-flymekaniker

 

Hvis du vurderes egnet kan du efter gennemført A-flymekanikeruddannelse videreuddanne dig til B1-flytekniker, hvor du vil få flere beføjelser og en højere løn mod et større ansvar.

Du har også mulighed for at gå ledelsesvejen og uddanne dig til befalingsmand og få ledelsesansvar på eksempelvis et værksted. 

Rækker dine ambitioner højere, kan du stile mod en officersuddannelse inden for det tekniske område.

 

Hvad er forskellen på en flymekaniker og en flytekniker?

Flymekaniker:
En flymekaniker er uddannet på specifikke opgaver. Flymekanikeren må ikke udføre vurderinger. En flymekaniker kan udføre samme arbejde, under supervision, som en flytekniker men kan ikke kvittere herfor, medmindre det er en del af den specifikke opgave, flymekanikeren er uddannet til.

Flytekniker:
En flytekniker er uddannet bredt og kan efter tildeling af et Military Aircraft Maintenance Licence vurdere og kvittere for eget arbejde samt supervisere andre flymekanikere.

Flymekaniker i Flyvevåbnet

scroll down

andre elevpladser

Se andre elevpladser, både militære elever og civile elever