Fortsæt til indhold
Flymekaniker 5

Bliv A-Flymekaniker i Forsvaret

scroll down

VIL DU HURTIGT I GANG SOM A-FLYMEKANIKER?

Hvis du hurtigt vil ud i virkeligheden og arbejde med fly, så er denne uddannelse noget for dig. Som A-flymekaniker kommer du til at reparere og vedligeholde fly. Du kommer både til at efterse flyene inden start og du er med til eftersyn af fly. Du får både erfaring og viden om at skrive rapporter og du lærer af aflæse data fra  flyets computere. Når du er færdig med uddannelsen som A-flymekaniker, får du et uddannelsesbevis, der er anerkendt i Europa og de lande, der er underlagt samme lovgivning. Din uddannelsen kan du derfor både bruge i og udenfor Forsvaret.

Det meste af uddannelsen er praktisk og vil være på værkstederne i samarbejde med erfarne flymekaniker og flytekniker.

Her er din virkelighed

Hvad er min løn under den faglige uddannelse?
Du får løn som konstabel.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 12 til 15 måneder inklusiv praktik. Forud herfor skal du gennemgå enten Hærens eller Flyvevåbnets basisuddannelse på ca. 4 måneder.

Hvem er min kommende arbejdsgiver?
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Karup, Air Transport Wing i Aalborg og Fighter Wing i Skrydstrup.
Du skal primært påregne at arbejde ved Fighter Wing Skrydstrup i Syddanmark, da deres A-flymekanikerstruktur er under opbygning ifm. det nye F-35 Lightning II kampfly.

Hvad er ansøgningsfristen?
26. november 2021

Hvornår starter jeg?
Forventes påbegyndt 11. januar 2022


Adgangskrav

  • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, matematik, fysik og engelsk.
  • Du skal være fyldt 18 år.

 

For at blive optaget på uddannelsen skal du kunne

Vi indkalder dig til en optagelsesprøve af to dages varighed. 
Optagelsesprøven afholdes hos Forsvarets Rekruttering og består af:


Gode råd til dig der søger uddannelsen
Er det lang tid siden, at du har gået i skole, kan du med fordel læse op på matematik, da uddannelsen er matematisk funderet. Endvidere er det en fordel at have en god hukommelse, da eksamener under teoriforløbet gennemføres som multiple choice, hvor hjælpemidler ikke er tilladt.

Der lægges vægt på dine ”aktuelle” færdigheder og ikke tidligere opnåede evner, som ikke kan bringes i spil.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på FVT-P-DUPA02@mil.dk

Uddannelsesforløb

  • Gennemføres ved Hæren eller Flyvevåbnet, hvor du i ca. 4 måneder lærer alle de basale kundskaber for at være soldat.

  • Flymekanikeruddannelsen foregår ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille, Flyvestation Karup, hvor du i ca. 4 måneder bliver undervist teoretisk. Du får fag som matematik, fysik, aerodynamik, helikopterlære, fly el-systemer, analogteknik, LF-elektronik, instrumentsystemer, materialelære, turbinemotorlære og værkstedsteknik.

  • Under praktikforløbet skal du udføre et antal tasks (opgaver) på operative luftfartøjer, hvilket gør, at praktikforløbet vil vare imellem 8 og 11 måneder. Praktikforløbet bliver gennemført ved de flyoperative wings i Skrydstrup (kampfly), Karup (helikopter) og Ålborg (transportfly).

  • Uddannelsen er godkendt af Trafikstyrelsen som Flyteknisk grunduddannelse A.

  • Som færdiguddannet kan du blive udsendt i forbindelse med Forsvarets missioner.

    Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Flymekaniker 4

Min fremtid

Hvis du vurderes egnet kan du efter gennemført A-flymekanikeruddannelse videreuddanne dig til B1-flytekniker, hvor du vil få flere beføjelser og en højere løn mod et større ansvar.

Du har også mulighed for at gå ledelsesvejen og uddanne dig til sergent og få ledelsesansvar på eksempelvis et værksted.  

Rækker dine ambitioner højere kan du stile mod en løjtnants- eller officersuddannelse inden for det tekniske område.

Hvad er forskellen på en flymekaniker og en flytekniker

Flymekaniker
En flymekaniker er uddannet på specifikke opgaver. Flymekanikeren arbejder under supervision og må ikke udføre vurderinger. En flymekaniker kan udføre samme arbejde som en flytekniker men kan ikke kvittere herfor, medmindre det er en del af den specifikke opgave, der er uddannet til.

Flytekniker
En flytekniker er uddannet bredt og kan efter tildeling af et Military Aircraft Maintenance Licence vurdere og kvittere for eget arbejde samt supervisere andre flymekanikere.

Flymekaniker 5

Åbent hus i Flyvevåbnet

scroll down