Fortsæt til indhold
Reserven søværnet 1

Søværnets reserve

scroll down

Fleksibelt - Relevant - Effektivt - Meningsfuldt

Søværnets Reserve består af alle personelgrupper og fag specialer – fra konstabel til kommandørkaptajn – der støtter, supplerer og komplementerer Søværnets faste personel til lands og til vands – nationalt, internationalt og nordatlantisk. Søværnets Reserve består af en række supplementskapaciteter på såvel specialiseret enkeltmands niveau som på komplementerende enhedsniveau. Som del af Søværnets Reserve er det en forudsætning at du som minimum har gennemført Søværnets Grundlæggende Militære uddannelse og har gjort tjeneste i en periode.

Reserven søværnet 2

Naval Support Units

Under de enkelte myndigheder – eskadrer og stabe – er der en eller flere reserve-enheder (Naval Support Unit), der under ledelse af en enhedschef fra reserven, har til opgave at støtte de operative enheder og stabe i gennemførelsen af disses aktiviteter. Enhederne kan bestå af alle kategorier af personel og kan ideelt set sammensættes fleksibelt til en specifik opgave.
Eksempler kunne være støtte til enheder med f.eks. o-rums-, teknisk- eller våben-personel ifm. øvelsesaktivitet, støtte til enheder på intensiv operationel opkøring i Danmark og i udlandet i form af f.eks. bevogtning, logistik og vedligehold, eller støtte til stabe i øvelses- eller planlægningsintensive perioder.

Sådan bliver du en del af Reserven

Training Support Units

Disse enheder har til formål at understøtte enheds- og enkeltmandsuddannelserne med såvel specifik viden og kompetence som med supplerende mandskab og instruktører i forskellige sammenhænge.
Eksempler kunne være uddannelsesvirksomhed indenfor bevogtning, sanitet, sø redning, våben og fartøjssejlads.

Sådan bliver du en del af Reserven
Reserven søværnet 3
Reserven søværnet 4

Special Advisors and Functional Reserve Units

Under denne kategori hører et antal specialiserede enkeltmandsstillinger, eller enheder med specifikke opgaver, der bemandes af personel fra reserven. Eksempler på enkeltmandsstillinger kunne være militær juridisk rådgiver, forbindelsesofficer, efterretningsofficer og sprogofficer.
Eksempel på en funktionel enhed kunne være NCAGS (Naval Control & Guidance of Shipping).

Sådan bliver du en del af Reserven