Fortsæt til indhold
Reserven hæren 1

Hærens reserve

scroll down

ER DU KLAR?

Hærens reserve består af konstabler af reserven til oberster af reserven og støtter Forsvarets opgaveløsning i ind– og udland.  Som en del af Hærens reserve er det et krav at du som minimum har gennemført en af Forsvarets grundlæggende militære uddannelser og efterfølgende har gjort gavntjeneste i den faste struktur. Hærens reserve består af en række reservestrukturer og reserveentiteter tilknyttet Hærens fastestruktur. Hvis du er interesseret kan du nedenfor læse nærmere omkring udvalgte reserveenheder.

Reserven hæren 2

Dansk Divisions reserve

Reserven ved Danske Division bidrager, via deltagelse i øvelsesplanlægning og øvelsesdeltagelse, til, at Divisionen kan fungere som Danmarks landmilitære kompetencecenter, der i en multinational ramme, leverer operativ uddannelse af højere stabe for herigennem at kontrollere den taktiske samvirkeuddannelse af stabe og enheder, samt udvikle militært personels operative kompetencer.
Vores reservepersonel deltager i øvelser af få dages varighed op til længerevarende øvelser af over 3 ugers varighed. Der er derfor rig mulighed for at tilpasse dit aktivitetsniveau, så det passer med din civile virkelighed.

Sådan bliver du en del af Reserven

Besøg Danske Divisions hjemmeside

Trænregimentets reserve

Trænregimentets reserve består af én stab og fem bataljoner med ansvar for logistik, vedligeholdelse, sanitetstjeneste og militærpoliti.
Reserven ved Trænregimentet fungerer som supplement og til forstærkning af den stående styrke. Opgaverne strækker sig fra generel uddannelse i garnison, skydelejr, feltøvelser i ind- og udland til udsendelse i internationale operationer.

Sådan bliver du en del af Reserven

Besøg Trænregimentets hjemmeside
Reserven hæren 3
Reserven hæren 4

Hærens Efterretningscenters reserve

De to ”Military Intelligence Bataljon” ved Hærens Efterretningscenter nyder årligt stor glæde af de mange hundrede timer som reservepersonellet levere. bataljonerne udgør kernen i HEC hvad angår indhentning, behandling samt formidling af informationer og efterretninger.
Reserven ved Hærens Efterretningscenter har specialiseret sig i at instruerer Forsvarets personel i ”Conduct After Capture” og uddanner årligt nye instruktører til instruktørpuljen, som er en del af Reserven ved Hærens Efterretningscenter.

Sådan bliver du en del af Reserven

Besøg Hærens Efterretningscenters

Bliv CAC-instruktør <MANGLER LINK>