Fortsæt til indhold
Reserven hæren 1

Skab en karriere i reserven

Forsvarets reserve

scroll down

er du klar til at gøre en forskel?

Bring dine militære og/eller civile kompetencer i spil i Reserven til glæde og gavn for forsvaret og beredskabet af Danmark. Her på siden kan du læse om de fire veje ind i Reserven.


Reserven hæren 3

HÆRENS RESERVE

Hæren står som garant for, at Danmark til enhver tid kan stille med en robust reaktionskampgruppe i internationale operationer samt løse de nødvendige opgaver herhjemme. 

En karriere i Hæren tager afsæt i respektive grunduddannelser og stiller krav om professionalisme, samarbejde og høj faglighed med vægt på operative tjeneste.

Hvis du har ambitioner om at gøre karriere og/eller søger en højere stilling i Hæren, vil der bl.a. blive lagt vægt på, at du har operativ erfaring, et alsidigt tjenesteforløb - hvor du afhængig af niveau - har en bred erfaring på tværs af tjenestesteder og fagområder. Dette kan medføre, at du i perioder skal overveje en vis fleksibilitet med hensyn til din geografiske mobilitet. 

Find en uddannelse i Hæren

Hærens opgaver

Søværnets Reserve

Søværnet uddanner og opstiller enheder til at forsvare Danmarks interesser fra havet - med magt om nødvendigt. Både inden for Rigsfællesskabet og i internationale operationer.

En karriere i Søværnet vil for de flestes vedkommende være forbundet med en vekslen mellem sejlende tjeneste og landtjeneste, hvilket er gældende for alle funktionsniveauer, dvs. for officerer, befalingsmænd og menige. Du skal forvente at få sejlende tjeneste især i de første år efter din grunduddannelse, da det er her, at du skal anvende og videreudvikle den viden og de færdigheder, du har tilegnet dig på grunduddannelsen, og som vil gøre dig i stand til at bidrage til løsningen af Søværnets operative kerneopgaver. Det betyder bl.a. at du, særligt i starten af din karriere i Søværnet, skal være indstillet på at være væk fra hjemmet og dine pårørende i kortere eller længere perioder. 

Find en uddannelse i Søværnet 

Søværnets opgaver

Reserven søværnet 3
Reserven flyvevåbnet

Flyvevåbnets reserve

Flyvevåbnet udøver kontrol med al militær flyvning i dansk luftrum og med danske flyversoldater udsendt i internationale operationer. 

Flyvevåbnet forventer, at du er analytisk og helhedsorienteret i din tilgang til dine ansvarsområder, og at du skaber resultater, der kan anvendes og implementeres i praksis.

Du skal være samarbejdsorienteret og en god kommunikator, der balancerer naturligt mellem at støtte og styre i samarbejdsrelationer. 

Endvidere forventes det, at du varetager dine opgaver med en stor grad af professionalisme, fleksibilitet og med fokus på at skabe og optimere samarbejdsrelationer internt og eksternt.

Find en uddannelse i Flyvevåbnet

Flyvevåbnets opgaver