Fotograf Henrik Palshøj

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Flyvevåbnet Sergent

SERGENT I FLYVEVÅBNET

OBS! BEMÆRK, AT DENNE SIDE ER UNDER OPBYGNING!!!

SOM SERGENT ER DU ALLEREDE LEDER

Din faglighed som sergent i Flyvevåbnet er vigtig: Du er den nærmeste foranstående for Flyvevåbnets korporaler, konstabler/menige. Du er leder, fører og fagligt funderet inden for dit speciale. Når du leder, så gør du det på laveste funktionsniveau og vil typisk være teamleder for mindre teams på 2-6 personer.

Som sergent i Flyvevåbnet inspirerer og motiverer du dine omgivelser og sikrer fremdrift: Du skaber de nødvendige forudsætninger for opgaveløsningen til gavn for det samlede Flyvevåben. Du vil også fungere som fører for en gruppe/hold ved Flyvevåbnets tjenestesteder og virke som instruktør inden for eget funktionsområde.

Som rollemodel går du forrest: Som uddannet Sergent er du specialist inden for et fagligt område som du kombinerer med god ledelse, pædagogik og føringsmæssige kompetencer. Du har nemlig forudsætningerne til at lede soldater i mange forskellige slags miljøer. Derfor optræder Sergenten præcist og målrettet med rette holdning og moral, som ansporer andre til at løse pålagte opgaver. 

Er du endnu ikke Sergent og kunne du tænke dig at blive det, så læs mere her om hvordan du kan blive det her

Hvilke karrieremuligheder har du som sergent i Flyvevåbnet?

Du kan videreuddanne dig til over-, senior eller chefsergent. Du kan også videreuddanne dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret. Du kan udnævnes til oversergent efter mindst fire års erfaring som sergent, men en individuel vurdering kan afkorte denne tjenesteperiode.
Flyvevåbnet Sergent

SERGENT I FLYVEVÅBNET

Du søger en oversergentstilling og får en uddannelsesaftale

Flyvevåbnet Oversergent

Oversergent

Du søger en oversergentstilling og får en uddannelsesaftale

Flyvevåbnet Senior Sergent

Seniorsergent

Du søger en seniorsergentstilling og får en uddannelsesaftale

Flyvevåbnet chef sergent

Chefsergent

spørgsmål og svar om karriere

Egnede konstabler og korporaler bliver indstillet af myndigheden til gennemførelse af den grundlæggende sergentuddannelse. Inden indstilling til uddannelse, skal du forelægge en plan, som afspejler nyttiggørelse i henhold til funktion (stilling). Myndighedschefen orienteres om indstillinger til uddannelse, som indebærer udnævnelse til højere grad. Myndighedschefen kan nedsætte et udnævnelsesråd til at håndtere uddannelse og kompetenceudvikling med udnævnelse for øje.

Efter 4 års ansættelse som sergent kan du udnæves som oversergent, og en individuel vurdering kan afkorte denne tjenesteperiode.

Sergenten på vej til oversergent-niveauet skal vurderes inden for følgende hovedområder; tjenesteerfaring, uddannelsesmæssige kvalifikationer og personlige kompetencer. Kompetenceudviklingsplanen består af såvel enkelte uddannelsesmoduler samt andre projektorienterede opgaver, der gennemføres i forbindelse med den daglige tjeneste ved enheden eller/og i samarbejde med andre enheder.

Kompetenceudviklingen skal afspejle befalingsmandens ansvar og beføjelser svarende til oversergent-niveau og skal kunne anvendes bredt inden for det samlede Flyvevåben.
 
Kompetenceudviklingsplanen for den kommende oversergent er således målrettet udvikling af allerede opnået viden og færdigheder, med henblik på at skabe en fælles forståelse af oversergentniveauet på tværs af Flyvevåbnet, men også med mulighed for at skræddersy planen efter den enkeltes kompetenceniveau.
 
Kompetenceudviklingsplanen består af læringsmoduler og aktiviteter som anført herunder:

  • Personlig udviklingsplan
  • Uddannelsesmodul ”Det Personlige Lederskab i Flyvevåbnet” (gennemføres ved Flyvevåbnets Sergentskole i Karup).
  • Uddannelsesmodul ”Dialog som Ledelsesværktøj i Flyvevåbnet” (gennemføres ved Flyvevåbnets Sergentskole i Karup).
  • FOKUS samtaleleder.
  • Flyvevåbnets Organisation.
  • Teamdynamikker.
  • Oversergenten som holdningsbærer.
  • Læringsprocessor.
  • Administration og Forvaltning.

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af Sergent i Flyvevåbnet, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Titel Værn Sted Ansøgningsfrist

Enestående spændende stilling som Næstkommanderende er ledig på Sejlkutteren SVANEN

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 10.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Flyvevåbnet søger gruppefører/hundefører til Military Working Dog i Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Karup, Danmark 25.09.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Kommunikationsassistent til sejlads med Fregatten ABSALON (genopslag)

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 01.11.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstillinger – Sergent af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup

Reserve-Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Reserve-Flyvevåbnet Skrydstrup 30.09.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Sanitets- og Forsyningsbefalingsmand til 2. Lette Infanterikompagni

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Haderslev, Danmark 25.09.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

SERGENT (ASSISTERENDE LEDER) TIL MOVEMENT CONTROL VED JOINT MOVEMENT TRANSPORTATION ORGANISATION

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Karup, Danmark 18.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

SERGENT (ASSISTERENDE LEDER) TIL MOVEMENT CONTROL VED JOINT MOVEMENT TRANSPORTATION ORGANISATION

Søværnet

Region Midtjylland

Søværnet Karup, Danmark 18.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

SERGENT (ASSISTERENDE LEDER) TIL MOVEMENT CONTROL VED JOINT MOVEMENT TRANSPORTATION ORGANISATION

Værnsfælles

Region Midtjylland

Værnsfælles Karup, Danmark 18.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

SERGENT (ASSISTERENDE LEDER) TIL MOVEMENT CONTROL VED JOINT MOVEMENT TRANSPORTATION ORGANISATION

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Karup, Danmark 18.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sergent til Søværnets Dykkertjeneste (SDT)

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Kongsøre, Danmark 15.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Sergent til teknisk division på ESBERN SNARE .

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 29.09.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Sergent/Våbenteknisk Assistent (VTA) til Fregatten Esbern Snare.

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Frederikshavn, Danmark 31.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Sergenter til Danske Artilleriregiment

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Oksbøl, Danmark 17.11.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Systemoperatører (sergent) Challenger CL-604 inspektionsfly ved Air Transport Wing Aalborg

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Flyvevåbnet Aalborg, Danmark 30.09.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Vagtkommandør (sergent) ved Fredericia garnison (genopslag)

Værnsfælles

Region Syddanmark

Værnsfælles Ryes Kaserne 27.09.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Vedligeholdelsesbefalingsmand/motormekaniker til 4. Panserinfanterikompagni ved Jydske Dragonregiment (genopslag)

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Dragonkasernen 05.10.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland
To befalingsmænd kigger på kort

Uddannelsen til den erfarne befalingsmand

Den Militære Akademiuddannelse har til formål at kvalificere befalingsmanden til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område.

Uddannelsen vil give befalingsmanden kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og samtidig styrke og udvikle egen faglighed.

Læs mere om Den Militær Akademiuddannelse

BLIV OFFICER VIA DEN INTERNE VEJ

Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er officersuddannelsen måske noget for dig. At blive Officer er nemlig at blive uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer. Du kan søge direkte ind på Officersuddannelserne, hvis du har en bachelor (kvalifikationsniveau 6).

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der er befalingsmand i flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer i Flyvevåbnet. Du ønsker at gennemføre en akademiuddannelse, som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Flyvevåbnets officersuddannelse.

Læs mere om 
Akademiuddannelsen 
Teknikofficer 
Operationsstøtteofficer 
Kontrol- og Varslingsofficer 
Pilot

Akademi flyvevåbnet
Flyvevåbnet løjtnant

Om flyvevåbnet

Flyvevåbnets befalingsmandskorps er historisk den del af Flyvevåbnet, der sammen med konstabelgruppen udgør kontinuiteten på de faglige områder. Befalingsmandskorpset skal gennem personlige eksempler danne rammerne for de rette holdninger, værdier og korpsånd, som kendetegner Flyvevåbnet.

Befalingsmandskorpset er både garant for en stor grad af faglighed og kvalitet i udførelsen, men er også en del af den samlede ledelseskraft, som sammen med officererne er en medvirkende faktor til at øge effektiviteten i opgaveløsningen.

Flyvevåbnets befalingsmandskorps arbejder efter devisen ”Altid indsat – Altid klar".

Overordnet har Flyvevåbnets befalingsmandskorps fokus på to kompetencer; at kunne sagsbehandle med stor faglighed og erfaring (sagsbehandler/specialist), at være leder med stor faglighed og erfaring (mellemleder/specialist). Gennem karrieren vil befalingsmanden typisk bevæge sig på tværs af disse to områder.

Har du spørgsmål?

Du skal kontakte Flyvevåbnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.