Militær karriereveje

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
'
Flyvevåbnet Sergent

Sergent

OBS! BEMÆRK, AT DENNE SIDE ER UNDER OPBYGNING!!!

unikke karrieremuligheder

Som sergent inspirerer og motiverer du dine omgivelser og sikrer fremdrift.

Du er den nærmeste foranstående for Flyvevåbnets korporaler, konstabler/menige. Du er leder, fører og fagligt funderet inden for dit speciale. Når du leder, så gør du det på laveste funktionsniveau og vil typisk være teamleder for mindre teams på 2-6 personer.

Du skaber de nødvendige forudsætninger for opgaveløsningen til gavn for det samlede Flyvevåben. Du vil også fungere som fører for en gruppe/hold ved Flyvevåbnets tjenestesteder og virke som instruktør inden for eget funktionsområde.

Som uddannet Sergenten er du specialist inden for et fagligt område som du kombinerer med god ledelse, pædagogik og føringsmæssige kompetencer. Du har nemlig forudsætningerne til at lede soldater i mange forskellige slags miljøer. Derfor optræder Sergenten præcist og målrettet med rette holdning og moral, som ansporer andre til at løse pålagte opgaver. Med andre ord; du går forrest som den rollemodel du er.>

Er du endnu ikke Sergent og kunne du tænke dig at blive det, så læs mere her om hvordan du kan blive det her

Sergentens uddannelse

Sergenten udnævnes efter tilfredsstillende gennemførelse af den grundlæggende militære uddannelse, samt sergentuddannelse. Sergenten skal under uddannelsen ikke kun tilegne sig viden og færdigheder, men også give udtryk for holdninger, som gør vedkommende i stand til at efterleve Flyvevåbnets Mission, Vision og Værdier, herunder etablering af netværk til fremtidig nytte. Sergenten skal således opbygge kompetencer til at virke som leder, underviser og fører i Flyvevåbnet. Uddannelsen som sergent tilendebringes således ikke alene ved at gennemføre de obligatoriske undervisningsmoduler, som er skitseret i den grundlæggende sergentuddannelse. Sergenten skal undervejs og efterfølgende til stadighed mentoreres og kompetenceudvikles i forhold til ledelsesgerningen, ansvar og beføjelser på laveste funktionsniveau.

Egnede konstabler og korporaler indstilles af myndigheden til gennemførelse af den grundlæggende sergentuddannelse. Inden indstilling til uddannelse, skal der forelægge en plan, som afspejler nyttiggørelse i henhold til funktion (stilling). Myndighedschefen orienteres om indstillinger til uddannelse, som indebærer udnævnelse til højere grad. Myndighedschefen kan nedsætte et udnævnelsesråd til at håndtere uddannelse og kompetenceudvikling med udnævnelse for øje.

Hvilke karrieremuligheder har du som sergent

Du kan videreuddanne dig til over-, senior eller chefsergent. Du kan også videreuddanne dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret. Som uddannet Sergent i Flyvevåbnet, kan der blive mulighed for udsendelse, der typisk varer mellem 3-6 måneder.
Flyvevåbnet Sergent

Sergent

Du søger en oversergentstilling og får en uddannelsesaftale

Flyvevåbnet Oversergent

Oversergent

Du søger en oversergentstilling og får en uddannelsesaftale

Flyvevåbnet Senior Sergent

Seniorsergent

Du søger en seniorsergentstilling og får en uddannelsesaftale

Flyvevåbnet chef sergent

Chefsergent

Uddannelsen til den erfarne befalingsmand

Hvis du ønsker at avancere på befalingsniveau og dygtiggøre dig i at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område, er den Militære Akademiuddannelse måske noget for dig.

Den Militær Akademiuddannelse for mellemledere i Forsvaret

Uddannelsen giver den erfarne befalingsmand kompetencer i funktionen som mellemleder.

Læs mere om Den Militær Akademiuddannelse

BLIV OFFICER DEN INTERNE VEJ

Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er officersuddannelsen måske noget for dig. At blive Officer er nemlig at blive uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer. Du kan søge direkte ind på Officersuddannelserne, hvis du har en bachelor (kvalifikationsniveau 6).

Akademi flyvevåbnet

akademiuddannelsen i flyvevåbnet

Den interne vej til Flyvevåbnets officersuddannelse

Akademiuddannelse i ledelse er for dig, der er befalingsmand i flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer i Flyvevåbnet. D ønsker at gennemføre e akademiuddannelse, som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Flyvevåbnets officersuddannelse

Læs mere om akademiuddannelsen - Teknikofficer - Operationsstøtteofficer - Kontrol- og Varslingsofficer - Pilot

Officersuddannelser i andre værn

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af Sergent i Flyvevåbnet, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Titel Værn Sted Ansøgningsfrist

Center for Militær Fysisk Træning søger ny medarbejder med idrætsfaglig baggrund

Værnsfælles

Region Hovedstaden

Værnsfælles Svanemøllens Kaserne 19.07.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Efterretningsspecialist ved Air Control Wing, Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 02.08.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Gruppefører til 1. Lette Opklaringseskadron

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Almegaards kaserne 31.07.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Gruppefører til Vedligeholdelsessektionen ved Combat Service Support Squadron hos Jægerkorpset

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Flyvestation Aalborg 09.08.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Hundefører til Jægerkorpset

Hæren

Region Nordjylland

Hæren Flyvestation Aalborg 24.07.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Information manager til F-35 Group sekretariatet

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Skrydstrup 12.07.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Kommunikationsassistent til sejlads med Fregatten ABSALON

Søværnet

Region Nordjylland

Søværnet Flådestation Frederikshavn 02.08.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Leder af Operationsrum (sergent) ved Joint Data Link Operations Centre

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 03.08.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Næstkommanderende på kommunikationsværkstedet ved Air Control Wing, Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 26.07.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Operationsbefalingsmand til 3. Mekaniseret Infanterikompagni/V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment (genopslag)

Hæren

Region Midtjylland

Hæren Holstebro 31.07.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Sergenter af reserven søges til MCM Danmark

Reserve-Søværnet

Region Nordjylland

Reserve-Søværnet Flådestation Frederikshavn 01.08.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstillinger – Sergent af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup

Reserve-Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Reserve-Flyvevåbnet Skrydstrup 15.07.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Sanitets- og forsyningsbefalingsmand til forsyningssektionen ved 1. Infanterikompagni, II Bataljon, Den Kongelige Livgarde

Hæren

Region Hovedstaden

Hæren Allerød 28.07.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

SENIOR FLYMEKANIKER i Maintenancedokken ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Seahawk Flight.

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 16.08.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Sergent til Human Intelligence delingen ved Efterretningsregimentet i Varde

Hæren

Region Syddanmark

Hæren Varde 09.08.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Sergent/ Terminalbefalingsmand til Terminalsektion i 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Hæren

Region Sjælland

Hæren Vordingborg 09.08.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Sergent/Materielbefalingsmand til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Hæren

Region Sjælland

Hæren Vordingborg 09.08.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Vagtholdsleder (sergent) til Vagt- og Bevogtnings Elementet på Flådestation Korsør - Genopslag

Søværnet

Region Sjælland

Søværnet Flådestation Korsør 18.07.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Vagtlederassistent ved Fighter Wing Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Flyvevåbnet Skrydstrup 26.07.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Værkstedsbefalingsmand til Vedligeholdelsesområde Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Flyvevåbnet Flyvestation Karup 12.07.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Værkstedsbefalingsmand ved Garnisonsværksted Slagelse

Værnsfælles

Region Sjælland

Værnsfælles Antvorskov Kaserne 16.08.2020 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland
Officer Noe

Denne side er under opbydning. orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat

Kaptajn Jens

spørgsmål og svar

Vi har samlet et par af de mest almindelige spørgsmål.

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Flyvevåbnet løjtnant

Om flyvevåbnet

Flyvevåbnets befalingsmandskorps er historisk den del af Flyvevåbnet, der sammen med konstabelgruppen udgør kontinuiteten på de faglige områder. Befalingsmandskorpset skal gennem personlige eksempler danne rammerne for de rette holdninger, værdier og korpsånd, som kendetegner Flyvevåbnet.

Befalingsmandskorpset er både garant for en stor grad af faglighed og kvalitet i udførelsen, men er også en del af den samlede ledelseskraft, som sammen med officererne er en medvirkende faktor til at øge effektiviteten i opgaveløsningen.

Flyvevåbnets befalingsmandskorps arbejder efter devisen ”Altid indsat – Altid klar".

Overordnet har Flyvevåbnets befalingsmandskorps fokus på to kompetencer; at kunne sagsbehandle med stor faglighed og erfaring (sagsbehandler/specialist), at være leder med stor faglighed og erfaring (mellemleder/specialist). Gennem karrieren vil befalingsmanden typisk bevæge sig på tværs af disse to områder.

Har du spørgsmål?

Du skal kontakte Flyvevåbnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.