Beredskabet

Mellemlederuddannelsen

Mellemleder i Beredskabet

scroll down

Bliv mellemleder og kom med, når vi rykker ud


Har du lederegenskaber, er du god til formidling og tør du træffe svære beslutninger? Så er mellemlederuddannelsen et vigtigt skridt i din karriere. Du kommer på større øvelser, der ligner de indsatser, du kan komme ud for i den virkelige verden under fysisk og mentalt krævende vilkår. Nogle tidspunkter af uddannelsen foregår på skolebænken, mens andre er individuelle øvelser med sparring og feedback fra instruktører, erfarne ledere og kolleger. Uddannelsen er intensiv og kræver vedholdenhed, der skal klæde dig på til et krævende og meningsfuldt job.
Beredskab Amalie 1

For mig er noget af det mest spændende ved uddannelsen at lære at tænke i ledelse. Jeg glæder mig rigtig meget til at bruge de værktøjer, vi har fået – og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser.

Amalie Sjøgren, 21 år, Mellemleder

Adgangskrav til mellemleder

For at komme ind på mellemleder-uddannelsen er der en række krav, der skal opfyldes. Bl.a.:
 • Skal du have gennemført de ni måneders værnepligtuddannelse i Beredskabsstyrelsen tilfredsstillende
 • Skal din afdeling vurdere, om du er egnet
 • Skal du bestå optagelsesprøven

Optagelsesprøven varer to dage og består bl.a. af:
 • En række skriftlige test
 • Fysiske test i kredsløb og muskelstyrke
 • Praktiske opgaver
 • En kort præsentation af et selvvalgt emne
 • Samtaler med bedømmelsesudvalget
Beredskab 2

Uddannelsen til mellemleder

Uddannelsen til mellemleder veksler mellem teoretiske og praktiske opgaver. Temaerne under uddannelsen afhænger af om du skal være befalingsmand generelt, vagthavende befalingsmand i udrykningsvagten eller underviser/instruktør. Tidslinje:
 • 19 ugers skoleforløb
 • 5 måneders praktik ved en operativ afdeling
 • Vurdering om egnethed
 • Tilbud om kontraktansættelse

Geografi:
Den operative del af uddannelsen foregår på Beredskabsstyrelsens center i Haderslev, mens holdlederkurserne foregår på styrelsens tekniske skole i Tinglev.

Hvordan ansøger jeg?
Kontakt HR-centret for at høre om dine muligheder på hre@brs.dk

Uddannelsens opbygning


Uddannelsen består af:
19 ugers skoleforløb
5 måneders praktik ved en operativ afdeling

Modul 1
2 uger
1 uge: Introduktion til uddannelsen og til jobbet som befalingsmand
1 uge: Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Modul 2
3 uger
1 uge: Idræt og Operation indgår som en del af underviserollen
2 uger: Holdleder Brand, 1. del er en grundlæggende operativ uddannelse med fokus på ledelse i forbindelse med udrykning.

Modul 3
5 uger
1 uge: Ledelse udgør det primære fundament i uddannelsen.
3 uger: Holdleder Brand, 2. del
1 uge: Praktik foregår på et beredskabscenter

Modul 4
3 uger
1 uge: Øvelse og Markering handler om tilrettelæggelse af store øvelser og træner samtidig virket som vagthavende befalingsmand
2 uger: Holdleder Redning, 1. del er en operativ redningsuddannelse med fokus på redningsteknik og –taktik.

Modul 5
7 uger
1 uge: Uddannelse og operation er en operativ uddannelse med fokus på din kommende funktion som vagthavende befalingsmand
3 uger: Holderleder Redning, 2. del er en fortsættelse af den operative uddannelse
2 uger: Uddannelse og Operation er en viderebygning på dine operative og føringsmæssige kompetencer.

Beredskabsassistent
5 måneder
Du har praktisk tjeneste som beredskabsassistent ved en uddannelsesenhed.

Vurderes du egnet, vil du få tilbudt en kontraktansættelse.


beredskabet_03-compressor.jpg

Karriere som officer

Hvis du som mellemleder vil i gang med en uddannelse for at blive officer, skal dit tjenestested først og fremmest vurdere dig egnet til videre uddannelse og forfremmelse. Det sker i forhold til kompetenceprofilerne, og du vurderes i den sammenhæng bl.a. på dine samarbejdsevner, din evne til at se helheder og sammenhænge, dine evner til at reflektere og udvikle dig, din kreativitet og dit engagement.

Læs mere om Officer i Beredskabet