Beredskabet officer 2

Officer i
Beredskabet

scroll down

En officerskarriere i Beredskabsstyrelsen

Der er tre veje til at blive officer i Beredskabsstyrelsen.

1. Er du ikke ansat i Beredskabsstyrelsen? Så kan du søge en uddannelsesstilling via stillingsopslag. Du skal minimum have en BA-uddannelse og gerne beredskabsfaglig erfaring fx frivillig, værnepligtig eller mellemleder.
Tidsforløb: Ca. 2 år – tilpasses individuelt

2. Er du allerede ansat i Beredskabsstyrelsen? Og har du gennemført en værnepligtsuddannelse samt gennemført en BA-uddannelse? Så kan du optages på en holdlederuddannelse (4 mdr.) for derefter at komme i praktik som beredskabsassistent (5 mdr.). Derefter kan du opnå en kontraktansættelse i 7 mdr. som et led i en forlængelse af praktikforløbet. Herefter kan du blive kontraktansat mellemleder, hvor det typiske tidsforløb er 2 år inden du kan udnævnes som korpsmester.
Tidsforløb: 3-4 år – tilpasses individuelt

3. Er du allerede ansat i Beredskabsstyrelsen? Og har du gennemført en værnepligtsuddannelse, men har ikke nogen civil uddannelse? Så kan du optages på en holdlederuddannelse (4 mdr.) for derefter at komme i praktik som beredskabsassistent (5 mdr.). Derefter kan du opnå en kontraktansættelse i 7 mdr. som et led i en forlængelse af praktikforløbet. Herefter kan du blive kontraktansat mellemleder, hvor det typiske tidsforløb er 4-6 år inden du kan udnævnes som korpsmester. Sideløbende som mellemleder, gennemfører du en BA-, HD- eller diplomuddannelse.
Tidsforløb: 3-4 år – tilpasses individuelt
Beredskabet officer

Muligheder for karriereudvikling

Udnævnelse til højere niveauer er betinget af:
  • Der skal være en ledig stilling
  • Du skal besidde de faglige kompetencer, som stillingen kræver
  • Du skal gennem din personlige fremtoning og ageren fremstå som en troværdig leder.
De typiske tidsforløb i en officerskarriere afhænger meget af din individuelle udvikling og derfor er tidsangivelserne estimater.


Et karriereforløb kunne se sådan ud
   Sektionschef
  • Ca. 5-7 år som sektionsleder
  • Sektionsleder: Her gennemfører du en civil videreuddannelse på master-niveau.
  • Ca. 4 år som korpsmester
  • Korpsmester: Du gennemfører løbende beredskabsfaglige lederkurser og eventuelt en civil videreuddannelse

Vil du vide mere om udviklingsmulighederne, kan du kontakte Beredskabsstyrelsens HR-center via mail på:
hre@brs.dk