Beredskabet

Sergentuddannelse i Beredskabsstyrelsen

scroll down

Bliv sergent og kom med, når vi rykker ud


Har du lederegenskaber, er du god til formidling og tør du træffe svære beslutninger? Så er sergentuddannelsen et vigtigt skridt i din karriere. Du kommer på større øvelser, der ligner de indsatser, du kan komme ud for i den virkelige verden under fysisk og mentalt krævende vilkår. Nogle tidspunkter af uddannelsen foregår på skolebænken, mens andre er individuelle øvelser med sparring og feedback fra instruktører, erfarne ledere og kolleger. Uddannelsen er intensiv og kræver vedholdenhed, der skal klæde dig på til et krævende og meningsfuldt job.
Beredskab Amalie 1

For mig er noget af det mest spændende ved uddannelsen at lære at tænke i ledelse. Jeg glæder mig rigtig meget til at bruge de værktøjer, vi har fået – og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser.

Amalie, 21 år, sergent

Adgangskrav til sergent

For at komme ind på sergentuddannelsen er der en række krav, der skal opfyldes. Bl.a.:
 • Skal du have gennemført de ni måneders værnepligtuddannelse i Beredskabsstyrelsen tilfredsstillende
 • Skal din afdeling vurdere, om du er egnet
 • Skal du bestå optagelsesprøven

Optagelsesprøven varer to dage og består bl.a. af:
 • En række skriftlige test
 • Fysiske test i kredsløb og muskelstyrke
 • Samtaler med psykolog
Beredskab 2

Uddannelsen til sergent

Uddannelsen til sergent veksler mellem teoretiske og praktiske opgaver. Uddannelsens fag er rettet mod de tre arbejdsområder for en sergent i Beredskabsstyrelsen: 
 • Taktisk leder
 • Befalingsmand
 • Underviser/instruktør
Tidslinje:
 • 22 ugers skoleforløb
 • 4 måneders praktik ved en operativ afdeling
 • Vurdering om egnethed
 • Mulighed for at søge kontraktansættelse

Geografi:
Under uddannelsen vil du få tjenestested ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev. En del af uddannelsen foregår også på Beredskabsstyrelsens tekniske Skole i Tinglev.

Hvordan ansøger jeg?
Spørgsmål rettes til Beredskabsstyrelsen Sydjylland på BRS-KTP-SJ@brs.dk.

Uddannelsens opbygning


Uddannelsen er opdelt i en række fag. Nogle gennemføres samlet som kurser, mens andre er fordelt ud over hele skoleperioden.

Holdlederuddannelse (25 dage)
Giver dig kompetencerne til at kunne virke som taktisk leder af et indsatshold  på et skadested. Uddannelsen gennemføres sammen med kursister fra de kommunale redningsberedskaber.

Redningstaktik for mellemledere (20 dage)
Bygger videre på holdlederuddannelsen med særligt fokus på taktisk ledelse af et redningshold ved større bygningssammenstyrtninger mv.

Assistancetjeneste (25 dage)
Bygger videre på holdlederuddannelserne, så du kan være taktisk leder i Beredskabsstyrelsens udrykningsvagt.

Frigørelse fra køretøjer (5 dage)
Teknisk og taktisk uddannelse i redningsarbejde ved uheld med fastklemte i køretøjer.

Befalingsmandsvirket (10 dage)
Ledelse og organisationskultur i Beredskabsstyrelsen og funktionen som befalingsmand.

Idrætsinstruktør (5 dage)
Giver dig kompetencen til at fungere som instruktør i Beredskabsstyrelsens idrætsuddannelse.

Voksenpædagogisk grunduddannelse (5 dage)
Giver dig de grundlæggende kompetencer til at kunne virke som instruktør.

Instruktørvirke i Beredskabsstyrelsen (15 dage)
Videreudvikler de grundlæggende instruktørkompetencer med henblik på at kunne virke som instruktør i Beredskabsstyrelsen.

Gennem hele uddannelsen bliver du vejledt og vurderet på såvel din faglige som din personlige udvikling. Uddannelsen er komprimeret og stiller store krav til dit engagement og din arbejdsindsats.

beredskabet_03-compressor.jpg

Karriere som officer

Hvis du som sergent vil i gang med en uddannelse for at blive officer, skal dit tjenestested først og fremmest vurdere dig egnet til videre uddannelse og forfremmelse. Det sker i forhold til kompetenceprofilerne, og du vurderes i den sammenhæng bl.a. på dine samarbejdsevner, din evne til at se helheder og sammenhænge, dine evner til at reflektere og udvikle dig, din kreativitet og dit engagement.

Læs mere om Officer i Beredskabsstyrelsen