Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Frømandskorpset søger chef for Combat Service Support


Frømandskorpset søger chef for Combat Service Support

Leder du efter selvstændigt ansvar i et anderledes og udfordrende specialoperationsmiljø, så er stillingen som chef CSS ved Frømandskorpset noget for dig.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden. Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og via luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Stillingen som chef CSS er organisatorisk ved Frømandskorpset i Kongsøre.

Følgende er underlagt chef CSS:
• Næstkommanderende CSS
• Forsyningssektion
• Vedligeholdssektion - maritim
• Vedligeholdssektion - land
• Våben og elektronikværksted

Som chef CSS refererer du til chefen for Frømandskorpset og indgår i korpsets ledelseskreds. I det daglige disponerer du, din næstkommanderende og dine sektionsførere selvstændigt ressourcerne i afdelingen således, at den daglige drift samt korpsets operative og uddannelsesmæssige opgaver støttes bedst muligt.
Opgaverne er mangeartede, men som chef vil din primære opgave være at tilsikre at korpsets operative kapaciteter, materiel og udrustning er klar til indsættelse. Dette sker i rammen af den daglige drift og i samarbejde med korpsets stab og J4 ved Specialoperationskommandoen.

Du har sammen med din næstkommanderende det overordnede ledelsesmæssige ansvar for afdelingens personel i relation til uddannelse, træning, øvelser og I vil sammen planlægge afdelingens dagligdag og udvikling. I den forbindelse er løbende kompetenceudvikling for underlagt personel et væsentligt element.
I lyset af funktionens væsentlighed ift. enhedens operative parathed rummer stillingen både faglige og personlige udviklingsmuligheder. Du får dermed mulighed for at have stor indflydelse på din egen og dine medarbejderes karriereudvikling.
Du vil desuden skulle deltage i øvelser i ind- og udland, samt være til rådighed for udsendelse i internationale operationer, hvorfor du uden besvær kan bestå og leve op til forsvarets krav til fysik og helbred
Om dig
Du er uddannet officer på M321 niveau og har gennemført videreuddannelsestrin I (VUT-I) eller ækvivalerende videreuddannelseskurser (VUK).
Du besidder en stærk faglig og operativ profil samt en ledelsesmæssig baggrund, som giver dig en solid gennemslagskraft. Derudover er det en selvfølge, at du er en rollemodel i din adfærd og dit daglige virke.
Et højt operationstempo betyder, at du skal have taktisk overblik og besidde evnen til hurtig og effektiv at finde frem til opgavernes kerne og indbyrdes prioritering.

Som person er du åben for nye udfordringer og søger at løse opgaver i tæt samarbejde med staben og dine medarbejder.
Du er drevet af et højt engagement, du arbejder helhedsorienteret, struktureret og er god til at prioritere dine daglige opgaver. Du lader dig inspirere til nye udviklingsretninger i din opgaveløsning, således du konstruktivt kan benytte og styrke dine medarbejders faglighed i opgaveløsningen.
Der er en fordel, såfremt du tidligere har beskæftiget dig med planlægning og tilrettelæggelse inden for det operative og logistiske område, men det er ikke et krav. Ligeledes ses det gerne, at du har erfaring fra internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er i Kongsøre.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos CSG P.S. Plambech på mail FKP-S101@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2024. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i umiddelbar forlængelse heraf.

Stilingen er til besættelse den 1. august 2024 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en kommandostab, Frømandskorpset, Jægerkorpset og Siriuspatruljen.
Specialoperationskommandoens opgaveløsning er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber, overraskende styrkeanvendelse og bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Specialoperationskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion og styrkeopstilling af specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Herunder opstillingen af et dansk kernebidrag til NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: ”Styrke Gennem Fælles Indsats”
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Kongsøre, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

10.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent