Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Leder af radiostationen (LERA) til fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)


Leder af radiostationen (LERA) til fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)


Har du dine KU-faglige kvalifikationer i orden? Kan du lide at blive udfordret, og har du ledelseserfaring – så er du måske vores nye LERA.

Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med fregatterne af ABSALON-klassen er Søværnets kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

I 2023 og 2024 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver. De planlagte aktiviteter omfatter derudover bl.a. øvelsesvirksomhed med øvrige NATO partnere.

På PETER WILLEMOES vil vi gerne være kendt for at have en hverdag sammen, som hviler på professionalisme, involvering og ansvarlighed. Vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, der er afgørende for PETER WILLEMOES’ kampevne. Du bliver derfor en del af en robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og personlig udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt uden for basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioder med sejlads af to til tre måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar inden for de muligheder, som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om stillingen
Som LERA har du ansvaret for at drive og udvikle skibets radiostation. Denne består af dig selv, samt en sergent (KUA) og seks menige (KUGA), som du er daglig leder for – både til søs og i havn. Du skal igennem dit underlagte personel sikre dig, at skibets radio understøtter de operative opgaver, som skibet er beskæftiget med.

Du har ansvaret for at gennemføre træningsaktiviteter, kursusplanlægning og selv forestå uddannelse af medarbejderne i KU-sektionen. Derudover leder du det daglige arbejde, og iværksætter selvstændigt aktiviteter, der støtter op om både divisionens og enhedens mål.

Som LERA har du et bredt samarbejde med skibets kampinformationssektion, de taktiske officerer og vagtchefer, såvel som skibets våben- og elektronikdivision. Det er dit ansvar i samarbejde med disse aktører at sikre, at udstyr, procedurer og mandskab understøtter enhedens opgaveløsning. Du vil i den forbindelse have en del arbejde med at planlægge og tilrettelægge øvelser og operationer.

Under sejlads indgår du i to-tørn med sektionens kommunikationsassistent (KUA) som vagthavende kommunikationsbefalingsmand. I basehavn og udenlandsk havn indgår du i tørnen som vagtassistent (VA).

Som sektionsleder refererer du direkte til skibets operationsofficer (OPO).

Jobbet som LERA giver mulighed for at blive en vigtig del af en af de bedst trænede enheder i søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

PETER WILLEMOES har basehavn i Korsør.
Om dig
Du har gennemført relevante kurser i søværnet eller tilsvarende i udlandet i forhold til virket som både LERA og kryptokustode. Din tidligere tjeneste har givet dig væsentlig erfaring med taktisk sejlads og operationer, såvel som kommunikationsfaget generelt. Tidligere tjeneste som KUA eller LERA i fregatter eller støtteskibe, samt erfaring med FOST og internationale operationer, er en fordel.

Du skal frem for alt besidde gode planlægnings- og ledelsesevner, samt kunne strukturere og udvikle opgaveløsningen i sektionen. Det forventes endvidere, at du besidder gode samarbejdsevner, overblik og fleksibilitet. Du vil aktivt skulle bruge disse egenskaber til at udvikle og forbedre arbejdsgangene i KU-sektionen.

Du er oversergent, eller sergent klar til udnævnelse. Ligeledes skal du kunne sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET/YDERST HEMMELIGT.

Da du vil være beholdningsansvarlig for sektionens materiel, forventes det, at du har gennemført kurset ”DeMars Myndighedsbeholdning”.

Derudover forventes det:
• At du har den faglige overhøjde, der gør, at du kan virke som rådgiver for OPO/TAO
• At du kan virke som mentor for medarbejderne i KU-sektionen
• At du kan vejlede og undervise på et højt fagligt niveau
• At du kan få det bedste frem i folk, herunder tage de individuelle forskelle i betragtning, således at alle udfylder netop det rigtige job
• At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i PETER WILLEMOES’ fremtidige opgaver – nationale såvel som internationale
• At du kan arbejde i højt tempo og samtidig bevare det kølige overblik
• At du har masser af gåpåmod
• Du er stabil og ønsker en længere tjenesteperiode på PETER WILLEMOES som LERA
• Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på fregatten PETER WILLEMOES, OK Ole Frandsen, på 2e-wilm-nk@mil.dk eller 30169431

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 6. januar 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre:
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

06.01.2024

Indrykningsdato

21.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent