Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Modulansvarlig ved Søværnets Sergentskole (Genopslag)


Modulansvarlig ved Søværnets Sergentskole

Søværnets Sergentskole (SSS) søger en premierløjtnant med aktuel operativ erfaring fra Søværnets enheder, der kan være en del af teamet omkring den Militære Akademiuddannelse (MAU).
Søværnets Sergentskole stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed. Så har du modet og lysten til at bringe din operative virkelighed videre ind i uddannelses- og skolestrukturen og samtidig sikre en solid faglig udvikling er det nu du skal søge.
Om os
Søværnets Sergentskole varetager uddannelsen af den Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), Officers Basisuddannelse (OBU) samt den Militære Akademiuddannelse (MAU). Søværnets Sergentskole består af en chef med 13 medarbejdere. Vi er en stab med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, som alle er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring. Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kollegaer i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for hinanden med stor vægt på Work-Life-balance. Søværnets Sergentskole stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed.
Søværnets Sergentskole er organisatorisk tilknyttet Søværnets Officersskole, som er underlagt Forsvarsakademiet (FAK). Skolen yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet. Søværnets Sergentskole er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.
Om stillingen
Stillingen er placeret under Chefen for SSS, som varetager videreuddannelsen af Søværnets mellemlederkorps. Du vil blive en del af det løbende uddannelsesprogram og udviklingsarbejde med uddannelserne, som retter sig mod Søværnets operative virke og sergentgruppens realkompetencer.
MAU tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med de øvrige værns sergentskoler og FAK, og du vil i den sammenhæng blive modulansvarlig og leder på et eller flere moduler som gennemføres ved skolen. Derudover bliver du tovholder for de øvrige undervisere på MAU og samler trådene for det samlede udbud af moduler. Dette er kerneopgaven.
Stillingens arbejdsområder vil udfordre og udvikle dig, både i perioder med spidsbelastninger og i perioder, hvor skolen nytænker og fornyer uddannelserne for at imødekomme de omskiftelige operative behov. Skolen er et team, hvor der er plads til og brug for forskellighed, hvor alle bidrager ind i den samlede opgaveportefølje.
Stillingen skal ses som platform for konsolidering af det operative virke som premierløjtnant og med faglig og personlig udvikling give forudsætningerne for udnævnelse til næste niveau.
Der er gode mulighed for at have en fleksibel arbejdsuge. Det vil selvfølgelig kræve, at du er på skolen i de perioder, hvor der er tilstedeværelsesundervisning og øvrige lignende aktiviteter. De nærmere omstændigheder aftales i forbindelse med samtale og ansættelse.
Om dig
Du er premierløjtnant med nylig erfaring fra sejlende tjeneste. Det forventes at du tager denne med i uddannelsesudviklingen. Stillingen har, i denne forbindelse, en omfattende mulighed for faglig og personlig udvikling. Det forventes, at du i stillingen gennemfører fagene Sea Power samt sagsbehandling og forvaltningsjura ved FAK
Du er udviklingsorienteret og brænder for uddannelse. Du er selvstændig, samarbejdsvillig, og du kan arbejde i et team. På baggrund af din erfaring kan du medvirke til at bringe den operative virkelighed fra Søværnets enheder og det teoretiske fundament med ind i udviklingen af sergentgruppen i Søværnet.
Du fremstår som en rollemodel for skolens elever, hvor du er kompromisløs i din egen fremtræden. Du har fokus på en opgaveløsning, hvor initiativ og engagement kendetegner din person. Du er i god fysisk form, hvor militær fysisk træning er en naturlig integreret del af din hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK Jens Grønkjær på mail FAK-SSS-CH@MIL.DK eller på telefon 25 33 91 54.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er den 10 dencember 2023 og stillingen er til besættelse snarest herefter

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indgår Søværnets Sergentskole i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter blandt andet information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde jobs til ægtefæller samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

21.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent