Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vil du "linke" dig op med Søværnets center for Taktik


Vil du "linke" dig op med Søværnets center for Taktik

Har du lyst til at specialisere dig inden for Taktisk Datalink (TDL) og har flair for computere –så er det dig vi har brug for til at indgå i vores TDL-team
Om os
Faggruppe Communication and Information Systems (FG CIS) hører til hos Søværnets Center for Taktik (TAC) i Frederikshavn.

Vi er i øjeblikket syv medarbejdere med specialer inden for TDL, radio kommunikation og krypto. Faggruppen ledes af en kaptajnløjntnant, og de resterende er befalingsmænd, som alle er specialister inden for hver deres område.

Link sektionen består af en sergent og seniorsergent, der yder en stor indsats for at følge med i kursusefterspørgslen og holde sig opdateret med den store udvikling, der sker indenfor link i øjeblikket. Sektionen forventes som minimum at blive udvidet med en link officer, da det er et af de store fokusområder i Søværnet, hvor der sker rigtig meget omkring både personel og materiel.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et team der primært beskæftiger sig med TDL. Området er i rivende udvikling med indførelse at nyt Link 22 system og dermed en del nyt udstyr til simulering, test og analyse.

Dine primære opgaver vil være at deltage i opsætning og forberedelse af TDL simuleret - og live udstyr. Vedligeholdelse og opdatering af software herunder ”oprydning” og lægge nye image på computere op til kursusafvikling samt generel vedligehold af pc udstyr.
Vi anvender en del forskellige operativsystemer så flair for computer, netværk mm. er bestemt en fordel.

Derudover kommer du til at assistere i undervisningen i TDL, samt deltage i udvikling og vedligeholdelse af uddannelsesdokumentation og undervisningsmateriale.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med gode muligheder for udvikling af faglige kompetencer inden for TDL.

Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn, og tjenesten vil primært finde sted på Flådestation Frederikshavn.
Tjenesterejser og sejlads kan dog forekomme.
Om dig
Du er militær ansat med grad mellem konstabel og korporal eller civil med relevant uddannelsesmæssig baggrund. Du har gerne en operativ baggrund indenfor f.eks. kampinformation eller kommunikation, og har eventuelt deltaget på kurser indenfor TDL og har kendskab til brug af systemerne operativt.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO Secret

Flair for computere er en stor fordel.

Vigtigst er dog, at du har lysten til at fordybe dig i TDL og til at indgå i TACs TDL-team.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte KL Marlene Schjøt Høj på mail: SC-TAC-UD501@FIIN.DK eller telefon 728 55367

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. januar 2024 og samtaler forventes afholdt uge 2. Stillingen er til besættelse 1. marts 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.01.2024

Indrykningsdato

17.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent