Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sektionschef til Vedligeholdelsesprocessektionen ved Supply Chain Division, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen


Sektionschef til Vedligeholdelsesprocessektionen ved Supply Chain Division, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Brænder du for ledelse og processer, så er du måske vores nye sektionschef ved Supply Chain Division.
Om os
Vedligeholdelsesprocessektionen ved Supply Chain Division under Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelsen (FMI) er ansvarlig for, at de grundlæggende processer for vedligehold fungerer i den daglige drift.

Vi samarbejder på alle niveauer og på tværs af alle koncernens styrelser og kommandoer samt med de øvrige divisioner i FMI. Vi har opgaven i centrum, og går derfor målrettet efter en løsning, hvor kvaliteten af information er høj, og tilgangen til denne er let og forståelig.

Du bliver vores nye chef for Vedligeholdelsesprocessektionen, som består at fem dygtige specialister. Du vil have ansvaret for, at I ved samarbejde udarbejder og opdaterer processer, regelsæt og retningslinjer inden for vedligeholdelse. Du kommer endvidere til at indgå som en del af vores dynamiske og dedikerede ledelsesteam i Forretningsprocesafdelingen i Center for Styring i Supply Chain Divisionen.
Afdelingens primære opgave er at udarbejde processer for Supply Chain, der sikrer ensretning og effektiv styring af materiel på tværs af hele Forsvaret.
Om stillingen
Du vil indgå i et dynamisk og involverende storrumskontor i Ballerup, hvor der gennem videndeling og interaktion samt løbende koordination på tværs af afdelingen arbejdes mod et fælles mål.

For at kunne udvikle sektionens kompetenceområde er det nødvendigt at forstå Forsvarets opbygning samt behovet for, at forvaltningen er tidsvarende og præcis – samtidig med, at den understøtter forretningsbehovene.

Du vil komme til at indgå i et kompetent og erfarent ledelsesteam med rig mulighed for strategisk sparring. Hertil kommer mulighed for ledelsesudvikling og yderligere kompetenceudvikling, der samlet set giver gode muligheder for personlig udvikling.

Sektionen er fysisk placeret i Brabrand og Ballerup, så distanceledelse vil være en nødvendighed, ligesom der forventes 4-6 månedlige rejsedage til Brabrand.

Vi arbejder til tider i et højt tempo, men vi forstår også vigtigheden af fleksibilitet og balance mellem arbejde og privatliv. Derfor tilbyder vi gode muligheder for hjemmearbejde og fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse.
Om dig
Du trives i en verden, der er i konstant forandring – den ene dag er aldrig magen til den foregående. Du har en anerkendende og medinddragende ledelsesstil, og leverer resultater med høj kvalitet.

Som sektionschef kan du forvente, at en arbejdsuge vil stille krav til din daglige ledelse og opgaveløsning gennem sektionens dygtige specialister. Du vil skulle navigere i en stor organisation, så du trives med at bygge og vedligeholde relationer baseret på gensidig tillid og faglig respekt.

For at komme i betragtning til et interview skal du havegennemført en militær masteruddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte chef for Center for Styring OL Kim Astrup på 25552001 eller chef for Forretningsafdelingen AFDING Stine Bockhoff på 41383285.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2023. Vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Ansættelse: 1. februar 2024 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SUPPLY CHAIN DIVISIONEN
FMI Supply Chain divisionen er en moderne logistik virksomhed, som støtter Forsvarets soldater og øvrige medarbejdere med forsyninger. SCD har fokus på betjening og støtte til Forsvaret med særlig vægt på kundeorientering og service. SCD vægter i det fremadrettede arbejde at få alle forretningsgange optimeret og på at udvide planlægningshorisonten.

Vi ser frem til din ansøgning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

06.12.2023

Indrykningsdato

16.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent