Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Ingeniør med interesse for at arbejde med skibe og artilleri til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Ingeniør med interesse for at arbejde med skibe og artilleri til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Er det din store drøm at arbejde med kanoner? Vil du være med til at sikre nationale og internationale operationer med kanoner? Så er denne stilling som ingeniør lige noget for dig!
Om os

Du bliver en del af Kapacitetscentret Artillerisystemer (KC VAR), som varetager al anskaffelse, drift og vedligeholdelse af maritime artillerisystemer til Søværnet, herunder artilleripjecer (kanoner), ildledelsessystemer (radarer og optiske sensorer) samt ammunition til disse. Desuden varetager centret alle aktiviteter i relation til test og installation af Søværnets pjecer.

I KC VAR udgør vi et dedikeret team bestående af 10 medarbejdere med en bred vifte af erfarne og nyuddannede fagfolk inden for både civile og militære discipliner, herunder ingeniører, værkførere og militært personel. Vi danner et stærkt fællesskab, hvor vi aktivt drager fordel af hinandens ekspertiseområder, og vi værdsætter fleksibilitet og åbenhed.

Mange af dine kommende kollegaer har solid baggrund i Søværnet og en betydelig erfaring fra talrige sejladser, hvorfor vi har en meget åben og ærlig kommunikation. Vi er et fasttømret team, som ikke kun deler professionelle ansvar, men som også værdsætter hinandens selskab og nyder øjeblikke uden for Forsvarets rammer. Det er vores fælles forståelse og tætte forhold, der skaber en atmosfære af samhørighed og gør vores arbejdsmiljø mere end bare en professionel arena. Vi trives i fællesskab, hvilket styrker vores evne til at samarbejde effektivt og med glæde.


Om stillingen

Som vores kommende ingeniør spiller du en afgørende rolle for at sikre vores operationer med 127 mm kanonerne i forbindelse med opgaver inden for overvågning af bl.a. Arktis, Østersøen og andre internationale operationer.

Dine arbejdsopgaver bliver primært at agere som støtte til Artillerisektionens Kapacitetsmanagers (KCM) og tekniske sagsbehandlere med installation og idriftsætning af artillerisystemer og ildledelsesanlæg. Du vil arbejde med systemopgaver samt drifts-, forsynings– og systemintegrationen af søværnets artillerivåbensystem. Endvidere vil du med tiden agere som teknisk hovedansvarlig på 127 mm MK 45 MOD4 GUN, som er en af vores tre kanoner. Du vil have et tæt samarbejde med leverandørerne og værkstederne ift. udvikling og modernisering af kanonernes styresystemer.

Det er en udfordrende og spændende stilling i en moderne virksomhed, hvor du vil opleve en høj grad af selvstændighed med et stort personligt ansvar.

Du vil referere direkte til Kapacitetsmanager, Kurt Hedegaard. Han fortæller følgende om stillingen og sin ledelsesstil: ”Jobbet indeholder en bred vifte af udfordringer, som sammen med teamets eksperter løses i en professionel arena og i en atmosfære af samhørighed.
Som sektionschef praktiserer jeg en åben og situationsbestemt ledelsesstil, hvor frihed under ansvar tæller højt.”

Arbejdsopgaverne er meget alsidige og kan omhandle følgende:
• Udvikling af fremtidige opdateringer for kanoner
• Interface mellem kanon-software og ildledelse-software
• Deltagelse i international brugergruppe
• Kontraktforhandlinger (tekniske specifikationer)
• Udarbejdelse af installationsarbejder
• Kvalitetssikring af installationsarbejde
• Planlægning af testforløb og analyseopgaver
• Leverancegodkendelser
• Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesdokumentation
• Diverse ad hoc opgaver, herunder varetagelse af den faglige kontakt – f.eks. fejlformidling – til relevante værksteder, skibe og leverandører

Vi tilbyder en udfordrende stilling i en moderne virksomhed, hvor vi tilgodeser den enkeltes potentiale. Det er en spændende og velfungerende arbejdsplads med en uformel omgangstone og engagerede kollegaer.
Dit arbejdssted er Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsens domicil i Ballerup, med mulighed for hjemmearbejde.

Der vil være omkring 50 rejsedage om året. Disse vil primært gå til Frederikshavn, hvor bl.a. kanonværkstedet har hjembase, men der vil også være rejser i forbindelse med besøg hos udenlandske samarbejdspartnere og kanonproducenten.

Om dig

Du er uddannet ingeniør, og det er en fordel, men ikke et krav, hvis du er uddannet inden for elektronik. Hvis du har en anden uddannelsesretning, lægger vi vægt på, at du har interesse for el og elektronik. Du kan både være nyuddannet ingeniør eller have erfaring fra arbejdsmarkedet. Vi er klar til at tilpasse et kompetenceudviklingsforløb til den rigtige kandidat.

Derudover er det ikke et krav, at du har erfaring med kanoner, men du har derimod lyst til at opbygge forståelse af koncepterne bag et udvalg af avancerede kanon-, ildledelses- og elektroniksystemer, som alle er i konstant udvikling.


Din personlige profil er karakteriseret ved at være en fremragende teamspiller med stærke kommunikative færdigheder både skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk. Du fremviser en proaktiv og positiv attitude samt besidder evnen til at opretholde overblikket i forskellige situationer. Din passion for struktureret håndtering af komplekse udfordringer er ligeledes tydelig og beundringsværdig.

Ansættelsesvilkår

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Kapacitetsmanager Kurt Hedegaard på telefon 4172 9240.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Helene Holst Vestergaard på telefon 7281 9170 eller mail fps-hve@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2023. Der vil løbende blive afholdt samtaler.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og få dig med ombord.

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Vi tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke inkl. en attraktiv pensionsordning og løbende kompetenceudvikling.

Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst, og der er i den forbindelse med ansættelsen mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg med afsæt i erfaring og kompetencer.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.

FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

30.10.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent