Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Næstkommanderende på Logistikcenter Åndedræt ved Beredskabsstyrelsen


Næstkommanderende på Logistikcenter Åndedræt ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Vi mangler beredskabsofficeren, som brænder for ledelse og udvikling af mennesker, samt planlægning og koordinering af de logistiske funktioner ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland.
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland (BRSNJ) i Thisted, hvor vi kan tilbyde Limfjorden, Cold Hawaii og Thy national park, som nærmeste naboer.
Logistikcentret er en af tre underafdeling, der sammen skaber det operative beredskab ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland.

Logistikcenter Åndedræt har såvel lokale som nationale logistiske opgaver og favner tillige centrets værksted, materieldepot og munderingsdepot. Ved logistikcenteret løser vi mange forskelligartede logistiske opgaver, der alle tjener det formål, at kunne opretholde vores beredskabsevne. Vores arbejdsdage er således altid med forbehold, da det operative beredskab kommer i første række.

Vi bestræber os på at komme gennem arbejdsdagen med et smil – både når solen skinner, og når bølgerne slår ind over molen.
Om stillingen
Logistikcentret består af to officerer (chef og næstkommanderende), tolv medarbejdere fra stampersonelgruppen samt fire civile medarbejdere. Chefen for logistikcentret er overodnet ansvarlig for ledelse og drift.

Som næstkommanderende ved logistikcentret, er du omdrejningspunktet for planlægning og tilrettelæggelse af den daglige drift. Du er omstillingsparat og har evnen til at holde mange bolde i luften samtidigt.

Du prioriterer ud fra givne mål og ressourcer. Dine samarbejdsevner er i top, og du trives med at koordinere de logistiske opgaver med øvrige underafdelinger og eksterne samarbejdspartenere. I samarbejde med logistikchefen planlægger og prioriterer du tillige kompetenceudvikling for medarbejderne til gavn for den løbende udvikling af afdelingen og den enkelte.

Foruden en travl hverdag, hvor vi kan garantere, at to dage aldrig er ens, indgår du i Beredskabsstyrelsens operative beredskab som 1. vagthavende. Den normale tjenestetid er i dagtimerne, men både de logistiske opgaver og i særdeleshed det operative beredskab, kan medføre lange dage og tjeneste på andre tider af døgnet. Du skal desuden være indstillet på indenlands rejseaktivitet.

For den rette profil, er der ligeledes mulighed for at indgå i Beredskabsstyrelsen internationale pulje.

Dit tjenestested vil være i Thisted.
Om dig
Du er tjenestegørende officer i Beredskabsstyrelsen. Du har løbende vedligeholdt og udviklet dine ledelses- og beredskabsfaglige kompetencer, og du har et velfunderet kendskab til
redningsberedskabets organisering og virke, samt et godt kendskab til øvrige relevante myndigheder. Du har tillige et grundlæggende kendskab til de logistiske rammer for Beredskabsstyrelsens virke.

Du er udnævnt sektionsleder, eller er en erfaren korpsmester med ambitioner, og et ønske om at gennemføre Beredskabsstyrelsens sektionslederuddannelse sideløbende med din daglige tjeneste. Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling. Du har en problemløsende og fremsynet tilgang, stærke egenskaber som formidler både mundtligt og på skrift – gerne også på engelsk.

Du kan arbejde selvstændigt, analytisk og struktureret i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor pludselige ændringer er dagligdag. Du er villig til at gennemføre relevant efteruddannelse – herunder i SAP – DeMars, beredskabsfaglige kurser mv.

Du arbejder målrettet og systematisk, og sikrer, at opgaver inden for ansvarsområdet udføres på en måde, der medvirker til et godt samarbejde med tjenestestedets øvrige personale,
Beredskabsstyrelsens centrale og decentrale enheder samt eksterne samarbejdspartnere.

Du bidrager til at udvikle fleksible og effektive opgaveløsninger til gavn for logistikcentret og beredskabet, og du tør du træffe beslutninger, som du også tager ansvar for efterfølgende. Du kan og vil se muligheder frem for begrænsninger, inden for de fastsatte rammer, så du udviser initiativ og tager udfordringer op med et positivt udgangspunkt.

Du har mod på at fortsætte din udvikling som leder ved Logistikcenter Åndedræt, hvor dit virkes succes har en direkte betydning for de medarbejdere, du er nærmeste leder for og for det beredskab du er en del af. Det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af en forskelligartet medarbejdergruppe – og kan mestre nærværende ledelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsledere, kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Logistikcenter Åndedræt, SKL Nicklas Grønbech-Dam, på telefon 2364 9202.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192.

Ansøgningsfristen er den 8. oktober 2023. Vi afvikler samtaler løbende.

Ansættelse sker hurtigst muligt efter aftale. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM BRS - Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Thisted, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

08.10.2023

Indrykningsdato

18.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent