Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Military Assistant til chefen for Multinational Division North


Military Assistant til chefen for Multinational Division North

Har du mod på et udfordrende og krævende job i et multinationalt miljø, hvor du vil få mulighed for at udvikle dine analytiske og operative kompetencer i en operativ enhed i NATOs styrkestruktur?

Hvis du har lyst til at få omfattende indsigt på taktisk niveau i NATO, motiveres af at have fingeren på pulsen og ønsker at indgå i et tæt samarbejde med beslutningstagere,
så er dette måske stillingen for dig ?

Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativt divisionshovedkvarter, der indgår i NATOs styrkestruktur og er underlagt Multinational Corps North East i Szczecin. Divisionshovedkvarteret er opdelt mellem Letland og Danmark, hvor de dele af hovedkvarteret, der er i Letland, er placeret på Adazi military Base uden for Riga. I Danmark holder Hovedkvarteret primært til på Garderhusarkasernen i Slagelse, men der er fortsat få stillinger placeret på Flyvstation Karup.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning for og koordination af indsættelse af landstyrker i Letland, og er et hovedkvarter, der i tilfælde af krig, skal føre indsættelsen af landstyrker i Letland.

I fredstid har MND North også til opgave at planlægge og gennemføre øvelsesvirksomhed for multinationale, danske, lettiske og litauiske brigader, indhente samt fo-restå den nødvendige rapportering til foresatte og opretholde et opdateret situationsbillede indenfor ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeen-hedsniveauet.
Om stillingen
Som Military Assistant (MA), og leder af divisionschefens forkontor, vil du arbejde tæt sammen med chefens sekretær og adjudant samt divisionens ”Central Staff”, der har til opgave blandt andet at sikre registrering og koordinering af indkommende opgaver.

Du vil overordnet være ansvarlig for mange af aktiviteterne omkring chefen, eksempelvis (men ikke afgrænset til):

• Lede og koordinere forkontorets fælles indsats til støtte for chefen.
• Udarbejdelse af referater, taler, talesedler, præsentationer, forelæsninger mm. til chefen
efter direktiv fra denne.
• Koordination med chefgruppen, herunder især Stabschefen med henblik på udarbejdelse af
produkter til chefen.
• Sikre, at dokumenter og oplæg bliver forelagt chefen inden for angivne tidsfrister.
• Sikre, at chefen altid er ”klædt på” med den nødvendige baggrundsinformation forud for deltagelse i
møder, konferencer og præsentationer.
• Rådgive og sparre med chefen.

Stillingen vil have fast tjenestested i Riga, Letland fra tiltrædelsestidspunktet, hvorfor du udstationeres i Letland. Stillingen besættes som udgangspunkt for tre år med mulighed for forlængelse i et år, hvor du og din eventuelle familie får en unik mulighed for at opleve et andet land og en international skole med højt fagligt niveau

Du må forvente, at tjeneste i weekender i form af øvelser kan forekomme, men el-lers vil arbejdet ske indenfor daglig tjeneste, og primært på kasernen i Adazi, hvor hele Command Group også har sin daglige gang.
Om dig
Der kan indlednings i en periode på op til 6-7 måneder være behov for, at der ud-meldes fast tjenestested i Slagelse med længerevarende tjenesterejser til Letland. Derefter iværksættes udstationering på 3 år med mulighed for at forlænge med 1 år.

Du har en baggrund som operativ officer i Hæren. Du har gennemført Videreuddannelsestrin II eller Master i Militære studier.
Det er en fordel, hvis du også har gennemført operativ førringsuddanelse (OFU).

Du har været chef i en underafdeling, virket i højere stabe i operative funktioner ligesom du har været udsendt i international tjeneste.

Du er en udpræget holdspiller med veludviklet situationsfornemmelse og fremstår rolig, afbalanceret med sans for både helheden og detaljen, og forstår at indtænke begge dele i din problemløsning.
Du kan formulere dig klart både i skrift og i tale - også på engelsk, da arbejdssproget i MND North er engelsk.

Du er i stand til at bevare overblikket, selvom det går hurtigt og der er mange bolde i luften. Det er vigtigt, at du trives godt i en varierende hverdag, der kan byde på mange forskelligartede og kortvarslede opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år efter ansøgning.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal udover dette bestå sprogtest ved FAK SLP 3-3-3-3.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende adjudant – kaptajn Nikolaj Nothlev på tlf.: +45 40 34 03 07 eller mailadresse: MNDN-COMADC@MIL.DK eller stabschefen for MND North, Brigadegeneral Frank Martin Jensen på tlf.: 72 82 76 91 eller på mail MNDN-COS@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Tine Valentin Nielsen, på tlf. +45 32 66 57 68 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Ansøgningsfristen er søndag den 1. oktober 2023.
Samtaler forventes afholdt i uge 40.
Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt og ønskes tiltrådt senest 1. december 2023.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND North findes der et Nationalt Støtte Element, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

14.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent