Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningsbefalingsmand til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Forsyningsbefalingsmand til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Brænder du for logistisk tjeneste ved en operativ enhed? Så har vi jobbet til dig.
Om os

1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens Fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig.

Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke. Vi er organiseret med tre panserinfanteridelinger med hver fire infanterikampkøretøjer (IKK) samt en kommandodeling med IKK, PIRANHA V og MAN HX.

Kompagniets værdier er Loyalitet, Ære, Mod, Professionalisme og Sammenhold. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation, og vi bestræber os altid på at levere det bedste. Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke.

Kompagniet har som organisation stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15, eFP hold 3 og senest NFP hold 2. Derudover har dele af kompagniet været udsendt på OIR 3.

Kompagniet går en spændende tid i møde: Der er udfordrende opgaver med kort såvel som langt perspektiv.

På kort sigt er opgaven at fastholde kompagniets kampparathed og løfte uddannelsesniveauet hos vores nytilkomne kolleger, så vi til stadighed kan kæmpe og vinde samt løse beredskabsopgaver i NRI- og VIDAR-regi. På længere sigt skal kompagniet deltage i spændende øvelser og skydeperioder i ind- og udland.

For yderligere information henvises til uddannelsesdirektiv, AKOS mv. på 1/I/LG hjemmeside på fiin samt @1.panserinfanterikompagni og hashtagget #fløjkompagniet på Instagram.
Om stillingen

Forsyningssektionen er opbygget med en oversergent (forsyningsbefalingsmand), en sergent (sanitetsbefalingsmand), en korporal (forsyningshjælper) og tre konstabler (kører/forsyningshjælper).

Du kommer til at arbejde som forsyningsbefalingsmand i rammen af kompagniet, det er dermed din sektions opgave, at holde styr på materiel, ammunition, drivmidler og meget mere når kompagniet er indsat. Ydermere skal du levere daglig logistisk støtte til kompagniets uddannelse i hverdagen.

Du vil i forsyningssektionen have dine daglige ansvarsområder, hvor dine opgaver kan indeholde alt fra ammunitionstjeneste, bestilling af materiel i SAP – til at skulle gennemføre reel logistisk tjeneste med udlån og indlån af kompagniets beholdning.

Du vil i den logistiske søjle have mange snitflader og skal således ugentligt koordinere med kompagniets egne delinger og sektioner såvel som udleverende depot og bataljonens S4.

Du vil tillige skulle drive KDODEL GMU inden for det logistiske område.
Om dig
Du er oversergent med tilfredsstillende tjeneste.

Det er ønskeligt, at du har gjort tjeneste som fører i minimum HRU og meget gerne SRS. Hvis du har virket som forsyner i HRU eller SRS, ser kompagniet også dette som værende tungtvejende.

Det er et krav, at du har kørekort til kategori B og C.

Det er en fordel, hvis du har forsyningsrelevante kurser og kan anvende SAP.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og søger aktivt, at styrke og udvikle din og andres faglighed. Du støtter andres udvikling og gennem tilbagemeldinger i positiv dialog, bidrager du til andres kompetenceudvikling. Du har forståelse for at løsningen af dine opgaver påvirker enheden, du inddrager andre og tager højde for fælles opgaver i din egen opgaveløsning.

Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre, også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen, eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt, der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte næstkommanderende kompagni på mail LG-1B-100B. Du kan ligeledes ringe på telefon +45 25 55 13 71.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-MES@MIL.DK .

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse heraf. Stillingen er til besættelse snarest muligt efter nærmere aftale..

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

12.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent