Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

M331 F-35 Projektsagsbehandler i Flyverkommandoen


M331 F-35 Projektsagsbehandler i Flyverkommandoen

Vil du være med til at styre Danmarks kampflykapacitet gennem transitionen fra F-16 til F-35? Er du motiveret for at arbejde i et dynamisk projektarbejde og er klar til udfordringerne med at implementere F-35 projektet i Flyvevåbnet?
Om os
Vi planlægger, gennemfører og kontrollerer F-16 og F-35 styrkeproduktion inden for det luftmilitære område med henblik på at opstille kapaciteterne til opretholdelse af beredskaber og indsættelser.

Flyvevåbnet overtager ansvaret for implementering og drift af de nye F-35 kampfly, sideløbende med at F-16 driftes. Flyverkommandoen er omdrejningspunktet for, at F-16 fungerer effektivt indtil sidste flyvning samtidig med at F-35 implementeres.

Vi er kendetegnet ved en høj grad af faglighed og samarbejde både internt og med vore partnere. Vores arbejdsklima er præget af en positiv, professionel og uformel tone med fokus på resultater og selvstændig opgaveløsning. Vi lægger vægt på et stærkt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden til at blive bedre, og dækker ind for hinanden med komplementære men forskelligartede kompetencer.

Afdelingens primære opgaver de kommende år vil være at styre transitionen fra F-16 til F-35 inden for personel, sikkerhed, logistik og operationer. Det sker i et tæt samarbejde med resten af Flyverkommandoen, Fighter Wing Skrydstrup samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om stillingen
Som ledende sagsbehandler vil du arbejde med at udarbejde og varetage Flyverkommandoens planer for implementeringen af F-35, og du vil have til opgave at porteføljestyre og koordinere projekter og opgaver, med de respektive projektansvarlige, i et dynamisk arbejdsmiljø.

Du skal være med til, at sikre at Flyvevåbnet og ledelsen tager de rigtige beslutninger, der gør det muligt at nå F-35 implementeringsmål og delmål frem mod en fuld operativ kapacitet. Du vil indgå i et stærkt forankret team med stort sammenhold og en konstruktiv tilgang til opgaverne, og en kompleks opgaveportefølje med mange interessenter og forskellige krav.

Vi udnytter og udvikler hinandens ressourcer og kompetencer, og du vil i stor grad få mulighed for at påvirke dine egne opgaver, sætte dit præg på F-35 transitionen og udvikle dine faglige kompetencer. Du kan også få mulighed for at blive inddraget i enkeltprojekter eller opgaver, relateret til dine kompetencer.

De konkrete arbejdsopgaver i stillingen omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til:

• Udarbejde og opdatere programplaner og styringsværktøjer for implementering af F-35
• Udvikle styringsprocesser til brug for implementeringen af F-35
• Udarbejde mødeforberedelse og beslutningsoplæg til Forsvarets og Flyvevåbnets chefer
• Udarbejde notater og sagsoplæg i forbindelse med F-35 projektoverdragelse
Om dig
Du er major og du har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT II/L) eller MMS.

Du har indgående kendskab til Forsvaret og Flyvevåbnet og medbringer joberfaringer herfra.

Du arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver inden for dit eget område, og er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.

Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.

Du har gode kommunikative evner i både skrift og tale og både på dansk og engelsk.

Du har et godt overblik, stærke analytiske evner og formår at gennemskue sammenhængene i komplekse systemer inden for dit arbejdsområde.

Du har en god ordenssans og ansvarsfølelse, og du sætter pris på præcision i dit arbejde.

Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning og er god til at skabe et netværk på tværs i organisationen, byggende på gensidig respekt.

Du er tryg ved at arbejde selvstændigt med komplekse opgaver i en dynamisk hverdag, på tværs af myndigheder, og med til tider højt arbejdspres og korte deadlines.
Ansættelsesvilkår
Stillingen bliver indplaceret i løngruppe 5, som omfatter major. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Michael Skjold på telefon 51170616 eller har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72819172.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023 og samtaler forventes gennemført umiddelbart derefter.

Ansættelsen er pr. 1. december 2023 eller hurtigst muligt.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

08.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent