Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

M321 F-35 Simulatorsagsbehandler i Flyverkommandoen


M321 F-35 Simulatorsagsbehandler i Flyverkommandoen

Vil du være med til at sætte præg på implementeringen af Danmarks nye kampfly, F-35A Lightning II? Vil du gå forrest for at tilsikre gode operative løsninger på de danske F-35 flys operative software og beskyttelsessystemer?
Så anbefales du at søge denne stilling i Kampflyafdelingen i Flyverkommandoen.
Om os
Flyverkommandoens overordnede opgaver er at planlægge, gennemføre og kontrollere styrkeproduktionen inden for det luftmilitære område med henblik på at opstille kapaciteter til opretholdelse af beredskaber og indsættelser. Kampflyafdelingen i Flyverkommandoen har kapacitetsansvaret for både F-16 og F-35.

Kampflyafdelingen forestår Flyvevåbnets implementering af Danmarks nye kampfly, F-35 A Lightning II. Derudover løser vi F-16 kapacitetens driftsopgaver. Kampflyafdelingens primære opgaver de kommende år vil være at styre transitionen fra F-16 til F-35. Det sker i et tæt samarbejde med resten af Flyverkommandoen, Fighter Wing Skrydstrup samt Nyt Kampfly Program under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Desuden arbejder vi sammen med vores internationale partnere i regi af blandt andet F-35 partnerskabet. En af mange opgaver er i den forbindelse, at sikre, at piloter kan træne i de nye F-35 simulatorer, herunder at simulatorerne udvikles og opdateres i tråd med F-35 programmet og civile leverandører. Operationssektionen er den del af afdelingen, der inden for en lang række af arbejdsområder sikrer operative perspektiver i forbindelse med både F-35 implementeringen og F-16 driften.

Vi er kendetegnet ved en høj grad af faglighed og samarbejde både internt og med vore partnere. Vores arbejdsklima er præget af en positiv, professionel og uformel tone med fokus på resultater og selvstændig opgaveløsning. Vi lægger vægt på et stærkt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden til at blive bedre, og dækker ind for hinanden med komplementære men forskelligartede kompetencer. Desuden prioriterer vi at skabe sammenhæng mellem en travl arbejdsdag og privatliv. Vi fokuserer derfor på en gensidig fleksibilitet fra begge parter.
Om stillingen
Som sagsbehandler for F-35 simulatorerne i Kampflyafdelingens Operationssektion vil du have ansvaret for, at tilsikre de bedst mulige løsninger inden for området i et tæt samarbejde med en række nationale og internationale interessenter og samarbejdspartnere.
Du vil som ekspert i kampfly og F-35 træning i simulatorer designe, dimensionere og drive nationale processer og procedurer, under inddragelse interne og eksterne, nationale og internationale samarbejdspartnere med henblik på bl.a. doktrinær udvikling samt soft- og hardware opdateringer. I forbindelse med mødeaktiviteter vil du skulle gennemskue komplekse sammenhænge og samtidig være beslutningsdygtig. Der stilles krav til, at du i høj grad selv kan tilrettelægge opgaveløsningen samt, at du udviser initiativ med hensyn til styring, koordination og formidling af information, både internt i organisationen og eksternt til samarbejdspartnere.

De konkrete arbejdsopgaver i stillingen omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til:
• Planlægning, styring, koordination og opfølgning på processer og aktiviteter i både en national og international kontekst.
• Fungere som repræsentant for seniorbruger overfor amerikanske myndigheder.
• Deltagelse i forskellige nationale og internationale arbejdsfora.
• Koordination med øvrige danske myndigheder, der har interessenter i relation til udbygning og vedligeholdelsen af de nye F-35 simulatorer.
• Deltagelse i internationale operative fora, herunder i F-35 programmet.
• Koordination med Nyt Kampfly Program.
• Udfærdigelse af håndakter og sagsoplæg til Flyverkommandoens chefgruppe.
• Selvstændig planlægning, sagsbehandling, forvaltning og lærervirksomhed generelt.
Om dig
Du er kaptajn, evt. pilot i Flyvevåbnet, og du har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin I (VUT I/L).
Du har kendskab til kampflyoperationer.
Du har kendskab til flysimulatorområdet.
Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.
Du har gode kommunikative evner i både skrift og tale og både på dansk og engelsk.
Du arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver inden for dit eget område, og er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.
Du har et godt overblik, stærke analytiske evner og formår at gennemskue sammenhængene i komplekse systemer inden for dit arbejdsområde.
Du har en overordnet forståelse for stabsprocedurer og -processer inden for forsvaret.
Du har en god ordenssans og ansvarsfølelse, og du sætter pris på præcision i dit arbejde.
Du har eller kan opnå de nødvendige sikkerhedsgodkendelser.
Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning og er god til at skabe et netværk på tværs i organisationen, byggende på gensidig respekt.
Du er tryg ved ansvaret for opgaver, hvor dine handlinger og beslutninger kan få konsekvenser mange år frem.

Endeligt vil det være en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaring med F-35 kampflyprogrammet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen bliver indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajn. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen ,kan du kontakte Michael Skjold på telefon 51170616 eller har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72819172.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023 og samtaler forventes gennemført umiddelbart derefter.

Ansættelsen er pr. 1. december 2023 eller hurtigst muligt.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

08.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent