Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Leder (SG) til undervandskrigselementet ved Søværnets Center for Våben (genopslag)


Leder (SG) til undervandskrigselementet ved Søværnets Center for Våben (genopslag)

Har du flair for maritim krigsførelse? Og har du lyst til at specialisere dig i ASW samtidig med, at du leverer den absolut bedste træning til vores skibe?
Så er du måske vores nye leder af undervandskrigselementet i træningssektionen ved Søværnets Center for Våben.
Om os
Med det i dag anvendte operative træningsregime, er Søværnets Centre blevet forudsætningsskabende for såvel uddannelse som operativ træning af Søværnets sejlende enheder. Det fordrer ikke bare erfarent personel med de rigtige kvalifikationer og de rigtige tjenesteforløb, men også en fleksibel og service-minded tilgang, så uddannelse og træning kan gennemføres på enhedernes præmisser.

Søværnets Center for Våben (VBC) er forankret direkte under Søværnskommandoen, men beliggende i de mest naturskønne omgivelser på Sjællands Odde. Vi er en velfungerende arbejdsplads med selvstændige og dygtige medarbejdere. Vi gennemfører uddannelse inden for artilleri- og missilsystemer og støtter enhederne med tekniske Sea Riders i forbindelse med den operative opkøring (internal Battle). Vi opererer luftmålsdroner, styrer overfladedroner, kontrollerer undervandsdroner og udlægger/slæber skivemateriel med henblik på at lægge pres på enhedernes ”External Battle”.

Vi stræber efter, at alle kan være stolte af og trygge ved at være ansat på VBC – hver dag. Derfor har vi nultolerance overfor krænkende adfærd af enhver art. Vi trives med en uformel omgangstone, og vi går op i at være professionelle og i at gøre de rigtige ting rigtigt, første gang.
Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder – både nationalt og internationalt.
Om stillingen
Undervandskrigselementet er en del af træningssektionen ved VBC, som i alt består af 16 menige, seks befalingsmænd og én officer. Ud over undervandskrigselementet (ASW) er der i sektionen også et overfladekrigselement (ASUW), et luftkrigselement (AAW) samt et planlægningselement (PLANS).

VBC er en matrix organisation, hvilket betyder, at der ofte er et tæt samarbejde på tværs af elementerne. F.eks. i forbindelse med øvelsesaktiviteter, der fordrer et større ledelses- og koordineringsansvar som elementleder.

Undervandskrigselementet er et særligt specialiseret element, hvor der pt. er to fastansatte, der dagligt løser mange forskellige opgaver. Det omfatter bl.a. deltagelse i planlægning og gennemførelse af Multi Threat Exercices (MULTEX), sejlads med undervandsdroner (GAVIA), operativ støtte til danske og internationale enheder og udvikling af undervandstræningsmiljøet i Søværnet og NATO.

Du vil som leder af undervandskrigselementet, ud over dit almindelige ledelsesansvar, blandt andet udføre følgende opgaver:
• Planlægge og gennemføre sejlads med undervandsdroner.
• Udvikle og gennemføre taktiske spil både i og udenfor MULTEX regi med GAVIA.
• Projektere og koordinere arbejdet med vedligeholdelse og drift af undervandskrigselementets materiel.
• Koordinere og gennemføre og fælles opgaveløsning med de øvrige elementer og sektioner på VBC.
• Udføre tjeneste som fører på stationsfartøjet LUNDEN, hvis (når) du har de påkrævede kvalifikationer (kystskipper).

Du skal i din stilling tilegne dig kompetencer til Subject Matter Expert (SME) på undervandsdroner, og deltage i fora der tilsikrer udvikling på området. Derfor kan du forvente lidt rejseaktivitet. Aktiviteterne er primært fordelt på øvelse Robotic Experimentation and Prototyping Augmented by Maritime Unmanned Systems (REPMUS), der afholdes årligt, i september måned i Portugal. Sekundært er der sejlads i forbindelse med GAVIA træningsmissioner og planlægningskonferencer. Den samlede aktivitet ligger forventeligt op til 50 dage om året. Det er således en stilling, der kombinerer fast landtjeneste med operativ træning og planlægning i udlandet og til søs.
Stillingen er en sergentstilling. Vi har en meget pragmatisk tilgang til at få tingene til at lykkedes, når den rigtige kandidat søger.
Der forventes løbende uddannelse og kompetenceudvikling.

Vi tilbyder dig et alsidigt job med mulighed for faglig og personlig udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Vi laver sammen et forløb, der klæder dig på til at varetage af stillingen.
Vi tilbyder dig en arbejdsplads, hvor der er et stærkt kollegialt sammenhold på tværs af niveauer, og med et erfaringsniveau, der kan håndtere alle faglige udfordringer.
Vi har generelt en pragmatisk tilgang til at balancere dit arbejdsliv og familieliv, med stor fleksibilitet ift. rejseaktivitet på lange arbejdsdage, afspadsering og målrettede idræts-/træningsforløb. Derudover er der mulighed for deltagelse i div. køreklubber til og fra VBC.
Om dig
Du er sergent med operativ og taktisk erfaring.

Vi forventer, at du:
• Har mod på at fordybe dig i ASW.
• Går forrest, når der skal løses ASW-specifikke opgaver.
• Kan lede og føre medarbejdere i det daglige, og udnytte den enkeltes kompetencer, når der skal løses avancerede opgaver.
• At du trives godt i et omskifteligt miljø, hvor du arbejder tæt sammen med kollegaer på tværs af elementer.
• Er omstillingsparat og klar til at tage de udfordringer, der ligger i VBC nuværende og fremtidige opgaver, nationalt som internationalt.
• Kan arbejde selvstændigt, men samtidig har evnen til at indgå i et samarbejde, og uanset arbejdsopgaven er grundig i opgaveløsningen.

Kvalifikationer
Krav:
• Søværnets basisuddannelse (SBU), samt GSU
• At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIG.

Ønskeligt:
• ASW KI baggrund
• Kystskipper.
• C-FLEX kendskab
• SONAR kursus
• WADER kursus
• Kørekort kat. B
• Truck eller teleskoplæsser certifikat.
• Lastbilmonteret kran certifikat.
• DeMars basisuddannelse.
• VHF/UHF operatør.

Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
• Grundvaccination.
• Normalt syn (ikke farveblind).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette opslag omfatter sergenter og oversergenter. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Jonas Kristian Feddersen, SC-VBC-CHTRN@fiin.dk, telefon 7285 5511 / 28896760.
Alternativt CSG Helge W. Andersen, SC-VBC-LDTRN@fiin.dk, telefon 72 85 5576 / 2488 0325 eller banjermester SSG Søren Erik Sørensen mail SC-VBC-BM@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. oktober 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Odsherred, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

06.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent