Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Intelligence Requirements Manager i Multinational Division North (Genopslag)


Intelligence Requirements Manager i Multinational Division North

Interesserer du dig for og har flair for militær efterretningstjeneste i et internationalt miljø, og kan du holde hovedet koldt, når der er mange bolde i luften?

Multinational Division North (MND North) opbygger et divisionshovedkvarter delt imellem Danmark og Letland, hvor du som Staff Officer IRM (SO IRM) vil komme til at spille en central rolle i Intelligence Requirement Management & Collection Management (IRM&CM) cellen i G2.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Slagelse, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND North hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske og lettiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).

Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
I divisionsstaben er der personel fra mere end 10 nationer og du vil derfor få mulighed for at samarbejde med officerer og befalingsmænd med forskellig baggrund og kultur. IRM&CM cellens samarbejde er også multinationalt og du får derfor lejlighed til både at udvikle dig inden for det efterretningsmæssige område, men også at få udbygget dit kendskab til andre nationers arbejdsmetoder og kulturelle baggrund.

G2 er geografisk opdelt mellem Danmark og Adazi i Letland og består af personel fra Estland, Letland, Litauen og Danmark. G2 ledes af en oberstløjtnant fra Letland. Du vil få fast tjenestested i Slagelse, men der vil være mulighed for jævnligt at arbejde fra Adazi i forbindelse med øvelser og andre aktiviteter, lige som der også vil være lejlighed til at deltage i udenlandske kurser og besøge NATO samarbejdspartnere i andre lande. Når vi arbejder fra Letland, tilstræber vi, at der er tid til sociale aktiviteter, og at der blandt andet er mulighed for at se Riga.

Hvis du bliver vores nye IR manager, vil din opgave blandt andet være at validere og prioritere de efterretningsbehov, der opstår under planlægningen af operationer og i forbindelse divisionens daglige drift. Du får mulighed for at vurdere, hvordan vi bedst får dækket vores efterretningsbehov ved hjælp af de indhentningsmidler og samarbejdspartnere vi har.

Det vil også være dig, der til dagligt modtager, behandler og besvarer RFI’er med et efterretningsmæssigt indhold. Vi anvender NATOs RFI management system (RFIMS), og du vil som IR manager få mulighed for at opnå et indgående kendskab til systemet samt udvikle vores anvendelse af det.

I forbindelse med krise og krig vil du være med til at understøtte planlægning og udførelse af divisionens operationer, hvor det blandt andet er dine prioriteringer af divisionens efterretningsbehov, som har indflydelse på indhentning af informationer og efterretninger. Du får derfor også lejlighed til at bidrage til divisionens taktiske og doktrinære overvejelser, samt at indgå i et tæt samarbejde med andre dele af hovedkvarteret samt vores underlagte brigader og enheder.
Om dig
Du er kaptajn eller MJ M322 og har gennemført VUT/I-L eller VUK BTN og BDE. Du har sandsynligvis en interesse for efterretningstjeneste eller også har du måske erfaring med organisering og styring af informationer. Vi anvender en del forskellige programmer i vores daglige arbejde, så din hverdag vil blive lettere, hvis du har et vist flair for IT.

Hvis du tidligere har arbejdet i en bataljonsstab eller en brigadestab, vil det være rimelig let for dig at arbejde i divisionsstaben. Vi kan også bruge din erfaring fra en styrelse eller en international stab. Det vigtigste er, at du er nysgerrig og interesseret i at lære nyt og indgå i et samarbejde med officerer og befalingsmænd med forskellig faglig og kulturel baggrund.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale mhp. udnævnelse, når følgende krav er opfyldt:

- FØRINGSKURSUS eller tidligere ækvivalerende uddannelser (eg. VUK/BTN og VUK/BDE)
- Min. 4 år i graden som premierløjtnant.

Stillingen kan også søges af reserveofficerer. I så fald vil en ansættelse bero på en individuel vurdering. Stillingen vil derudover være tidsbegrænset til en 2 årige periode. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Det er muligt at søge stillingen som seniorsergent (M231) eller chefsergent (M232) med henblik på udnævnelse i stillingen til kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) ved anvendelse af Late Entry modellen. En ansættelse og udnævnelse vil bero på en konkret og individuel vurdering jf. FPSVEJL 401-1 og skal endvidere godkendes af moderværnets
styrelseschef (CH HKO, CH SVK og CH FLK). Et ufravigeligt krav for stillingen er at man har gennemført VUK BDE og VUK BTN eller FØRKUR.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kaptajn Rasmus Munch på telefon 4074 0728 og på mail; mndn-g2-02@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2023. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 40 og/eller 41 og med ansættelse pr. 1. december.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

06.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent