Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kommunikationsgast til inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN (genopslag)


Kommunikationsgast til inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN (genopslag)

Skal dit næste job være som kommunikationsgast på inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN?
Som kommunikationsgast er du, i samarbejde med skibets ledelse og den resterende besætning, med til at opretholde enhedens beredskab. Din primære opgave vil være at varetage den daglige drift af radioen.
Hvis du synes det lyder som en spændende udfordring, er du måske vores nye kommunikationsgast.
Om os
Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN er den første af de tre enheder i KNUD RASMUSSEN-klassen, der udgør Division 19 under 1. Eskadre.

Vi opererer i smukke, men til tider barske farvande ved kongerigets nordligste egne, hvor også de ekspeditionsdeltagere, hvis navne skibene bærer, foretog deres ekspeditioner.

I vinterperioden opererer vi typisk i Sydvestgrønland, mens vi om sommeren, når isen bryder op, bevæger os nordpå til Thule-området, eller op langs Grønlands østkyst.

Opgaverne spænder bredt og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, støtte til det grønlandske samfund, herunder søredning, samt yder støtte til forskellige myndigheder og forskning.

KNUD RASMUSSEN har to besætninger af 19 personer, der skifter dråbevis, så du vil over tid komme til at sejler med alle. Den lille besætning giver et tæt samarbejde mellem befalingsmænd og menige, og vi hjælper hinanden med opgaveløsningen på tværs af faggrupper. Der er et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation. Alle besætningsmedlemmer har desuden mulighed for at sætte deres eget præg på dagligdagen via diverse udvalg, herunder kostudvalget, idræt og velfærd osv.

KNUD RASMUSSEN gennemgår i perioden ultimo 2023 til juli 2024, samt ultimo 2024 til maj 2025 en større opgradering af blandt andet kommunikationssystemer i Danmark.

Division 19 er skattepligtig i Grønland.
Om stillingen
Du er som eneste kommunikationsgast ombord ansvarlig for den daglige drift af radioen, hvor du i dagligdagen arbejder alene.

Du er primær kryptokustode og skal sikre ansvarlig opbevaring af betroet materiel, lige som du fungerer som kurér under transport til og fra skibet. Du er derudover ansvarlig for skibets publikationer, herunder rettelser, mønstringer etc., og du assisterer skibets banjermester efter behov.

Du indgår i landlovsvagten i havn på lige fod med dækspersonel, varetager tjansen som ordonnans, samt forestår kørsel med VIP, personel og materiel. Under diverse ruller assisterer du på broen med forskellige opgaver som bl.a. udkig, logføring og fotografering.

Sejladsmønsteret er som udgangspunkt otte uger ude og otte uger hjemme. Du har som kommunikationsgast et samarbejde med din byttemakker, og I overleverer skriftligt til hinanden ved besætningsudskiftning. Udskiftningsdatoerne for kommende år bliver fastlagt sidst på året, og sejlplanen udarbejdes i samarbejde med din byttemakker. Det betyder, at du selv har indflydelse på sejladsmønstret, og at du ved, hvornår du skal sejle op til et år ud i fremtiden.
Om dig
Du er god til at arbejde selvstændigt med dine opgaver og er ansvarsbevidst omkring radioens virke.
Du ønsker at bringe din faglighed i spil, som en vigtig brik i skibets opgaveløsning.

Du er uddannet marinekonstabel kommunikation, gerne med erfaring fra tidligere tjeneste i Nordatlanten.

Du har gyldigt Q for følgende:

• SVN basisuddannelse
• Marinekonstabel kommunikation
• Kryptokustode
• Generelt certifikat radiooperatør, GMDSS
• De til stillingen krævede kurser i radioens udstyr. Skulle du mangle enkelte kvalifikationer, kan disse erhverves efter ansættelse. Du har et godt kendskab til udstyret på radioen, således du kan være behjælpelig ved evt. nedbrud.
• Endeligt skal du være, eller kunne godkendes til CTS.

Du har en positiv tilgang til arbejdet i Søværnet, også under de til tider ekstreme vejrforhold, som kan opleves under sejlads i Nordatlanten. Da du er ansvarlig for opdatering af kontaktoplysninger til lokale myndigheder mv., opnår du med tiden et indgående lokalkendskab, som er til brug for skibets virke.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus, samt have gyldig Q i Røgdykning og brandbekæmpelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår.
Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets
• Banjermester SSG Finn Zimmer, telefon 41 30 98 27, e-mail 1eknud-bma@mil.dk eller
• Banjermester OS Jesper Lønbo, telefon 41 30 98 28, e-mail 1eknud-bmb@mil.dk
• Næstkommanderende KL Kurt Runge, e-mail 1eknud-nka@mil.dk
• Alternativt CSG Lars Kresten Hoel, 1E-ST-BS01@mil.dk, telefon 7285 3214.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Rikke Thomsen ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS252@mil.dk, eller på telefon 7281 9174.

Ansøgningsfristen er 1. november 2023. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen besættes fra 1. november 2023, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.09.2023

Indrykningsdato

05.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent