Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Direktør til Cyberdivisionen, Forsvarsministeriets it-organisation


Direktør til Cyberdivisionen, Forsvarsministeriets it-organisation


Har du solid erfaring som direktør med stærke evner inden for ledelse, it og teknologi? Evner du at bygge bro mellem it og forretningen, og vil du være med forrest i udviklingen af én af Danmarks største offentlige it-organisationer? Så er det dig, vi har kig på til jobbet som direktør for Cyberdivisionen.
Om os

Cyberdivisionen er oprettet 1. marts 2023 som en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Med oprettelsen af Cyberdivisionen tager vi et væsentligt skridt mod en styrkelse af it-området, der gearer os til at løfte nye og større opgaver inden for it, cyberforsvar og digitalisering.
Om stillingen

Som direktør for Cyberdivisionen træder du ind i en vigtig rolle med stor politisk bevågenhed, hvor du har mulighed for at sætte dit aftryk på den videre opbygning og transformation af hele Forsvarsministeriets it-organisation.

Du kommer til at stå i spidsen for ca. 650 medarbejdere (fastansatte og konsulenter) ved en af Danmarks største offentlige it-organisationer, hvor du har ansvaret for Cyberdivisionens drift, organisatoriske udvikling og it-udviklingsportefølje.

Som direktør for Cyberdivisionen indgår du i FMI’s direktion, som ledes af chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen. FMI’s direktion består desuden af FMI’s vicechef og de øvrige divisionschefer i FMI. Her bliver du en del af en ledelsesgruppe, der lægger stor vægt på et stærkt tværgående samarbejde, løbende sparring og udvikling. I det daglige vil du referere til vicechefen for FMI.

Dine primære ansvarsområder indebærer desuden at:

• Påtage dig ledelsesopgaven af Cyberdivisionen, herunder prioritere indsatsområder, træffe beslutninger samt sætte mål og rammer for den videre udvikling og sikre stabil drift

• Medvirke til et stærkt tværgående samarbejde internt i divisionen og eksternt for at sikre den fornødne videndeling, smidighed og effektivitet

• Deltage i relevante konferencer og netværk og ajourføre dig med trends og udviklingen på området - herunder kan rejseaktivitet forekomme
Om dig

Du har erfaring fra en tungere lederpost i en it-/teknologisk og politisk styret organisation med solid erfaring med ledelse af ledere på chefniveau og gode resultater til følge.

Da vi understøtter de fleste systemer og teknologier, er det en forudsætning, at din grundlæggende it-tekniske værktøjskasse er alsidig og bredt funderet, og at du holder dig opdateret på udviklingen på området. Ovenstående er forventeligt suppleret med en eller flere lederuddannelser og gerne en længere videregående uddannelse.

Du befinder dig godt i spændingsfeltet mellem drift, udviklingsprægede projekter, policy-udvikling og klassisk myndighedsbetjening på et område med mange tekniske krav, og hvor der er mange interessenter, der ofte har modsatrettede interesser. Du trives med, at vi er underlagt politiske processer, hvilket kan have indflydelse på hastigheden af beslutningerne i organisationen. Tilsvarende, når situationen kræver det, mestrer du dristighed og evnen til at træffe hurtige beslutninger.

Som person trives du godt i en selvstændig rolle, hvor du sætter klare mål og rammer for din organisation, som du formår at eksekvere på. Du drives af udvikling og forstår at tænke proaktivt og helhedsorienteret samtidig med, at driften er topprioritet.

Vi er en organisation, der tror på, at de bedste løsninger opnås i fællesskab, hvorfor vi også vægter det tværgående samarbejde højt i hele organisationen. Derfor er det afgørende, at du er en holdspiller, der deler vores opfattelse af, at vi opnår de bedste løsninger i fællesskab. Samtidig er du en dygtig kommunikatør, der trives i det relationelle både internt i organisationen og eksternt ud mod væsentlige aktører.

Vores organisation forventes at skulle vokse markant over de kommende år, og derfor bliver det afgørende, at du som direktør for Cyberdivisionen forstår vigtigheden af gennem synlig ledelse at skabe en udviklende og attraktiv arbejdsplads, som gør os i stand til at tiltrække, fastholde og udvikle organisationens chefer, ledere og øvrige medarbejdere.

”Cyberdivisionen er afgørende for det moderne Forsvar i både fred, krise og krig. Divisionen har ansvaret for, at alle Forsvarets enheder og systemer hurtigt og sikkert kan udveksle elektroniske data, hvorved vi kan kæmpe hurtigere og bedre end vores modstandere. Vi står i spidsen for en gennemgribende digitalisering af Forsvaret, den daglige it-drift og et stærkt cyberforsvar døgnet rundt af egne netværk og it-systemer. Som direktør for Cyberdivisionen skal du stå i spidsen for løsningen af disse opgaver og samtidig forbedre divisionen i takt med den teknologiske udvikling og i det øvrige Forsvar,” fortæller din kommende leder, direktør for FMI, generalløjtnant, Kim Jesper Jørgensen.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer. Der er mulighed for ansættelse på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal i så fald stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Arbejdsstedet er Hvidovre/Ballerup.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår.
Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Kan du se dig selv i stillingen og ovennævnte beskrivelse, glæder vi os til at modtage din ansøgning, som du sender sammen med dit CV og eventuelle eksamensbeviser via linket. Vi modtager gerne din ansøgning hurtigst muligt og senest d. 01. oktober 2023.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicechefen for FMI, kommandør John Boye Rasmussen på tlf. 32665404

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, Heidi Ostenfeld ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665373.
Der vil som en del af ansættelsesforløbet indgå personligheds- og færdighedstest.

I Forsvarsministeriets koncern tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at få dig med om bord, så vi sammen kan gøre en væsentlig forskel for alle vores kollegaer i Forsvaret – både dem i felten og dem bag skrivebordene.


OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, it og logistik. Dermed anskaffer, driver og bortskaffer FMI al materiel og it for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen, Arktisk Kommando, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Det er uanset, om det er til lands, til vands, i luften, i rummet eller i cyberspace. Alle opgaverne skal kunne løses såvel i fred som i krise eller krig. FMI har i 2023 ansvaret for et samlet budget på ca. 20 mia. kr.

FMI er en af Danmarks mest alsidige arbejdspladser med ca. 2.700 medarbejdere (3/4 civile og 1/4 militære) fordelt ud over hele kongeriget med hovedkontorer i henholdsvis Ballerup, Brabrand og Hvidovre.

Du kan læse mere på www.fmi.dk og om Cyberdivisionen på www.fmi.dk/da/it-og-cyberomraadet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

31.08.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent